Skip to Content

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Composición da Comisión de Coordinación Pedagóxica:

 

Apelidos, Nome Departamento / Cargo
Alonso Castro, Covadonga Isabel X.D. Tecnoloxía
Álvarez Becerra, Ana X.D. Orientación
Barros Doporto, Aladino X.D. Música
Brión Sanmiguel, Mª Dominga Directora
Casanova Otero, Concepción Palmira X.D. Xeografía e Historia
Cobas Paz, María Jesús X.D. Matemáticas
Fernández Torres, Irene Xefa de Estudos
González Acevedo, Mari Carmen Profesora alumnado N.E.E.
Gutierrez Pelayo, Laura X.D. Bioloxía
Laíño Briones-Aren, Xesús X.D. Lingua e Literatura Galega
López Varela, Micaela X.D. Economía
Lugilde Rodríguez, Isabel X.D. Lingua e Literatura Castelá
Martínez Apariz, Luisa X.D. Filosofía
Outeiral Souto, Lola X.D. Administrativo
Prego Rodríguez, Marta Coord. FCT
Ramos Saiñas, Bautista X.D. Inglés
Redondo Argüelles, Graciela X.D. FOL
Reiriz Figueiras, Dolores X.D. Relixión
Ríos Quintás, Mª Pilar X.D. Francés
Rodríguez Cordeiro, Beatriz X.D. Informática
Rodríguez Sánchez, Mª Luisa X.D. Física e Química
Salgado López, Inhaqui X.D. Educación Física  
Sieira Paz, María Esther Coord. Actividades Extraescolares
Solla Fontán, Mercedes Coord. Biblioteca
Villar Martínez, Purificación  X.D. Educación Plástica
Villar Pereira, Carlos X.D. Latín 
Vizcaya Fernández, Juana Mª Coord. EDLG


page | by Dr. Radut