Skip to Content

MATRÍCULA CURSO 2021-2022

PROCEDEMENTO:

 1. O sobre de matrícula recóllese na conserxería.

 2. Cumprimentar ben todos os datos e achegar os documentos pertinentes. É imprescindible traer os orixinais para cotexar, ágas copias compulsadas.

 3. Pago do seguro escolar: a partir de 3º ESO (incluído) ata os 28 anos (incluído). (1,12 . Banco Santander ES31 0049 2948 26 2114366756).

CICLOS FORMATIVOS:
Solicitude é matrícula: do 25 de xuño o 5 de xullo.

 • PRIMEIRO CURSO: a solicitude de admisión ó primeiro curso dos ciclos fornativos do réxime ordinario, realizarase na web usando o asistente informático. Presentarase no centro para a súa validación cando o indique a aplicación. Prema no enlace correspondente onde obterá máis información:
 • SEGUNDO CURSO, alumnado do centro: Solicitude é matrícula: 

  • Matrícula presencial na oficina do centro.

  • DOCUMENTACIÓN:

   • Sobre de matrícula asinado. En caso de menores deberá vir asinado polos dous proxenitores ou titores/as legais. En caso contrario, xustificarase documentalmente a causa.

   • 2 fotos (anotar nome e apelidos detrás).

   • DNI do alumno/a.

   • DNIs dos 2 proxenitores ou titores/as legais en caso de menores.

   • Se son menores de 28 anos, xustificante do pago do seguro escolar.

   • Anexo I
 • RESTO DE ENSINANZAS:

ENSINANZA

DATAS

DOCUMENTACIÓN

1º ESO

1 e 2 de xullo

 • Sobre de matrícula asinado polos dous proxenitores ou titores/as legais. En caso contrario, xustificarase documentalmente a causa

 • 4 fotos ou 2 se repite (anotar nome e apelidos detrás)

 • DNI do alumno/a ou libro de familia

 • DNIs dos 2 proxenitoresou titores/as legais

 • Se procede doutro centro: Certificación académica do último curso feito

2º ESO

5 e 6 de xullo

 • Sobre de matrícula asinado polos dous proxenitores ou titores/as legais. En caso contrario, xustificarase documentalmente a causa

 • 2 fotos ou 4 se alumnado doutro centro

 • (anotar nome e apelidos detrás)

 • DNI do alumno/a ou libro de familia

 • DNIs dos 2 proxenitoresou titores/as legais

 • Se procede doutro centro: Certificación académica do último curso feito

3º e 4º ESO

6 e 7 de xullo

 • Sobre de matrícula asinado polos dous proxenitores ou titores legais. En caso contrario, xustificarase documentalmente a causa

 • 2 fotos ou 4 se alumnado doutro centro (anotar nome e apelidos detrás)

 • DNI do alumno/a ou libro de familia

 • DNIs dos 2 proxenitoresou titores/as legais

 • Se procede doutro centro: Certificación académica do centro de orixe

 • Xustificante de pago do seguro escolar

1º e 2º BACHARELATO

8 e 9 de xullo

 • Sobre de matrícula asinado polos dous proxenitores ou titores legais, se menor de idade. En caso contrario, xustificarase documentalmente a causa

 • Fotos: (anotar nome e apelidos detrás)

  • 4 para 1º e 2 para 2º.

  • Alumnado doutro centro: 4

 • DNI do alumno/a ou libro de familia

 • Se é menor de idade: DNIs dos 2 proxenitoresou titores/as legais

 • Se procede doutro centro: Certificación académica do centro de orixe

 • Xustificante de pago do seguro escolarblog | by Dr. Radut