Skip to Content

PROGRAMACIÓNS DOS CICLOS DE ADMINISTRACIÓN

TODAS AS PROGRAMACIÓNS DO PRESENTE CURSO ESTÁN A DISPOR DO ALUMNADO E FAMILIAS NA AULA VIRTUAL

 

1º ADMINISTRACIÓN E FINANZAS:

 • Ofimática e proceso da información
 • Comunicación e atención á clientela
 • Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
 • Xestión da documentación xurídica e empresarial
 • Proceso integral da actividade comercial

2º ADMINISTRACIÓN E FINANZAS:

 • Contabilidade e fiscalidade
 • Simulación empresarial
 • Xestión de recursos humanos
 • Xestión financeira
 • Xestión loxística e comercial

1º XESTIÓN ADMINISTRATIVA:

 • Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
 • Técnica contable
 • Tratamento informático da información
 • Formación e orientación laboral
 • Operacións administrativas da compravenda

2º XESTIÓN ADMINISTRATIVA:

 • Comunicación empresarial e atención á clientela
 • Empresa e Administración
 • Empresa na aula
 • Operacións administrativas de recursos humanos
 • Tratamento da documentación contable


blog | by Dr. Radut