Proposta de cidades sostibles

Estas son as propostas dos nosos alumnos para a cidade do futuro.