blogue demaria.mate

Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas 2018/2019

Nos arquivos adxuntos figuran:

- Programación didáctica completa para o curso 2018/2019            

- Grao mínimo de consecución para as distintas materias

- Procedementos e instrumentos de avaliación e cualificación      

Distribuir contido