Skip to Content

IV CONCURSO CIENTÍFICO-LITERARIO

   

María Tubío e Alba Pérez de 1º de bacharelato resultaron gañadoras do segundo e terceiro premio do IV Concurso Científico-Literario organizado pola "Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja" cos seus relatos

Relatos baseados en Relámpagos, novela sobre a vida de Nikola Tesla.


A gañadora do primieiro premio foi Sara Picos, alumna de 4º de ESO do IES de Ames co seu relato Las fronteras de la Ciencia.

Presenza na prensa:

 

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2017-2018

14 de xullo

Publicadas as listaxes provisionais do FONDO SOLIDARIO de libros de texto.

As persoas interesadas poderán reclamar ás listaxes provisionaies o luns 17 e o martes 18 de xullo.

 

11 de xullo de 2017

Os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado xa poden pasar a recoller os vales para adquisición de material, segundo corresponda e sempre que:

  • O alumnado xa estea matriculado para o curso 2017-2018 (con todas as materias do curso 2016-2017 superadas na convocatoria ordinaria de xuño)
  • Que devolvera todos os libros mercados co vale ou libros do fondo solidario do curso 2016-2017 e que estiveran en bo estado.

Librarías incluídas no programa axudaslibros-Concello de Teo

Librarías incluídas no programa axudaslibros

A listaxe provisional de solicitudes admitidas para o fondo solidario de libros de texto será publicada o 14 de xullo. O prazo de reclamación á listaxe provisinal será nos dous días seguintes á publicación.

A listaxe definitiva de solicitudes admitidas para o fondo solidario de libros de texto será publicada o 15 de setembro. O prazo de reclamación á listaxe provisinal será nos dous días seguintes á publicación.

A entrega de libros de texto do fondo solidario ao alumnado será a partir do 15 de setembro.

O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2017/18, poderá presentar solicitude de participación no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula.

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO 2017

Os exames da convocatoria extraordinaria de setembro de 2017 realizaranse os días 1, 4 e 5 de setembro segundo o establecido no seguinte CALENDARIO

TRABALLOS DE CAMPO DE ANTROPOLOXÍA

O alumnado da materia optativa de Antropoloxía de 1º  de Bacharelato realizou no curso 2016-17, como ven sendo habitual, traballos de campo que logo expuxo na clase ao longo do mes de Maio. Realizáronse 10 dos que se presenta una mostra.

LIBROS DE TEXTO 2017-2018

Na seguintes ligazóns podes consultar os listados de libros de texto para o curso 2017-2018

 

  ESO BACHARELATO
 
 
   
   
   
   
 
Listado completo libros 2017-2018

 

 

 

FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2017

AXUDASLE 2017

NOTA INFORMATIVA DO 8 DE XUÑO

Publicadas as listaxes definitivas de persoas seleccionadas e de suplentes, así como os destinos, as datas de realización das estadías e as achegas familiares correspondentes en cada caso.


 

NOTA INFORMATIVA DO 18 DE MAIO:

Publicación das listaxes provisionais de seleccionados/as e de suplentes.


Convocadas as axudas para a realización de actividades de formación en lingConvocadas as axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado da ESO e dos Bacharelatos dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

O prazo para a presentación de solicitudes será do 28 de febreiro ata o 27 de marzo (incluído)

máis información: http://www.edu.xunta.es/axudasle

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO AO RENDEMENTO ACADÉMICO CORRESPONDENTES AO CURSO 2016/2017

  • Destinado ao alumnado que cursase durante o ano académico 2016/17 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.
  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no DOG (Publicación: 7 de xuño).

Prazo de presentación de solicitudes: 8/06/2017 - 7/07/2016

  • É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo.
  • As probas realizaranse nos lugares e datas que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Orde do 23 de maio de 2017 (DOG)

Extracto da Orde do 23 de maio de 2017 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I


Máis información:

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/2017

Premios ESO

Procedemento ED311D - Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico.

AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE_ABAU 2017

  • Calendario ABAU 2017 e acceso a universidade no curso 2017/2018

máis información: Páxina da CIUG

 

Recordatorio: Convocatoria de premios extraordinarios de bacharelato para alumnado que acade unha nota media igual ou superior a 8,75. Máis información...

Distribuir contido


by Dr. Radut