Skip to Content

V CONCURSO CIENTÍFICO-LITERARIO

   

Alba Pérez e María Tubío de 2º de bacharelato resultaron gañadoras do primeiro e segundo premio do V Concurso Científico-Literario organizado pola "Escuela de Máster y Doctorado en colaboración con la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de La Rioja, de la Fundación Internacional OCU, la revista Principia, Ediciones Destino y Santos Ochoa".

A gañadora do terceiro premio foi Leire Gallego, alumna de 1º de BAC do IES de Ames.

O acto de entrega de premios terá lugar o venres 25 de maio a partires das 19:00 na "Aula Magna del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja"

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2018-2019

Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19.

Prazo de presentación: do día 22 de maio ao día 22 de xuño de 2018

Resumo do procedemento

Orde do 9 de maio de 2018 (DOG)

Extracto da Orde do 9 de maio de 2018 (DOG)

Modelos de solicitude: Anexo I e II

Máis información:

Axudas libros de texto e material escolar

Procedemento ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE_ABAU 2018-XUÑO

  • Calendario de organización 2º de BAC. Maio 2018
  • Calendario de actuacións administrativas para alumnado de 2º de BAC. Maio 2018
  • Parámetros de ponderación das materias de opción e troncais de modalidade da proba de avaliación do bacharelato para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG para o curso 2018/2019

máis información: Páxina da CIUG

 

Recordatorio: Convocatoria de premios extraordinarios de bacharelato para alumnado que acade unha nota media igual ou superior a 8,75. Máis información...

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO AO RENDEMENTO ACADÉMICO CORRESPONDENTES AO CURSO 2017/2018

  • DestinadoS ao alumnado que cursase durante o ano académico 2017/18 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.
  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 7 de xuño de 2018 e rematará o día 6 de xullo de 2018.

Prazo de presentación de solicitudes: 7/06/2018 - 6/07/2018

  • É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación. As solicitudes (anexo I), presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas na normativa ao respecto.
  • A celebración da proba terá lugar o día 6 de setembro de 2018 e realizarase nos lugares e no horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Orde do 26 de abril de 2018 (DOG)

Extracto da Orde do 26 de abril de 2018 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I


Máis información:

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/2018

Premios ESO

Procedemento ED311D - Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO CORRESPONDENTES AO CURSO 2017/2018

Destinados a alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2017-2018 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, sexa proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso e ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día 2 de maio de 2018.

Prazo de presentación de solicitudes: 02/05/2018 - 01/06/2018

Solicitude (Anexo I)

Orde do 27 de febreiro de 2018 (DOG)

Extracto da Orde do 27 de abril de 2018 (DOG)

Procedemento ED311A - Premios extraordinarios BAC


Máis información:

Premios extraordinarios de bacharelato

BECAS 2017-2018

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Resolución definitiva da Secretaria de Estado de Educación, Formación profesional e Universidades de data  26  de marzo de 2018, pola que se conceden as axudas de necesidades especificas de apoio educativo.


Dita resolución está publicada na páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e no taboleiro de anuncios desta Sección de Bolsas da Xefatura Territorial da Coruña.

Prazo de presentación ata o 28 de setembro

 

Becas e axudas para alumnado de niveis posobrigatorios non universitarios -Bacharelato-

Con data do día 18 de abril publicáronse na páxina web do Ministerio as listaxes definitivas de bolseiros da convocatoria xeral do actual curso 2017/18.

 

O prazo para a presentación de recurso de reposición por parte dos alumnos comeza o 19 de abril e finaliza o 18 de maio de 2018. 

Prazo de presentación ata o 3 de outubro

FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2018

AXUDASLE 2018

NOTA INFORMATIVA DO 2 DE MAIO:

Publicación das listaxes provisionais de seleccionados/as e de suplentes.


 

Convocadas as axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado da ESO e dos Bacharelatos dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

O prazo para a presentación de solicitudes será do 8 de febreiro ata o 7 de marzo (incluído)

máis información: http://www.edu.xunta.es/axudasle

CONVOCATORIA PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

 

ACCESO A GRAO MEDIO

Matrícula do 12 ao 23 de marzo de 2018

Permite o acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio sen o título da ESO.

Requisitos: Ter cumpridos 17 anos durante o 2018.

Información PACFGM

 

ACCESO A GRAO SUPERIOR

Matrícula do 8 ao 23 de febreiro de 2018

Permite o acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior sen o título dE BACHARELATO.

Requisitos: Ter cumpridos 19 anos durante o 2018.

Información PACFGS

 

Podes consultar aquí toda a información relacionada coas Probas de Acceso a Ciclo Formativos.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut