Skip to Content

ADMISIÓN E MATRÍCULA 2021-2022

ADMISIÓN 2021-2022

O alumnado que cursa estudos no IES de Cacheiras conta coa reserva de praza neste centro para o vindeiro curso 2021-2022; xa non precisa, por tanto, facer ningún trámite ao respecto ata o momento da matrícula.

O prazo para solicitar praza noutro centro educativo abrangue dende o 1 ao 20 de marzo. Esta solicitude pódese facer sen prexuízo da garantía de permanencia neste centro. Neste caso é obrigatorio presentar na secretaría do IES de Cacheiras copia da solicitude de admisión presentada no novo centro.

Seguindo as recomendacións sanitarias sobre presenza nos centros educativos para prestar atención aos procesos de admisión e matrícula e outros procedementos que afectan á comunidade educativa, especialmente ao colectivo de nais e pais, segundo o establecido no acordo do CECOP do 5 de maio (D.O.G do 6 de maio de 2020) nas que se recomenda empregar de xeito ordinario o teléfono e o correo electrónico entre o persoal e a cidadanía,o procedemento de entrega de reserva e admisión para o curso 2021-2022 farase preferentemente a través plataforma eléctrónica Admisión / Sede electrónica. No caso de optar por facelo presencialmente na secretaría do centro, precísase solicitar previamente cita a través do teléfono do centro.

 

 Admisión do 1 ao 22 de marzo de 2021

BANCO VECIÑAL DE ALIMENTOS-CONCELLO DE TEO

  

A ANPA do noso centro está a colaborar co Concello de Teo na recollida de cartóns de leite para o Banco Veciñal de Alimentos.

Na semana do 22 ao 26 de febreiro poderán depositarse os cartóns de leite nun contedor habilitado na entrada do centro.

 

Máis información:

 Banco Veciñal de Alimentos

CONVOCATORIA PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2021

 

ACCESO A GRAO MEDIO

Matrícula do 15 ao 26 de marzo de 2021

Realización da proba o 27 de maio de 2021

LUGARES E SEDES DE REALIZACIÓN DA PROBA (pendente de publicación o 30 de abril)

Permite o acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio sen o título da ESO.

Requisitos: Cumprir 17 anos (ou máis) durante o 2021.

NOTA INFORMATIVA

Ligazón á aplicación informática para facer a solicitude

Instrucións para a confección da solicitude (pendente de publicación)

CALENDARIO

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA (pendente de publicación)

Toda a información sobre a convocatoria de 2021

Exames de convocatorias anteriores

 

Información  xeral PrAccCFGM

 

ACCESO A GRAO SUPERIOR

Matrícula do 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2021

Realización da proba o 15 de abril de 2021

LUGARES E SEDES DE RALIZACIÓN DA PROBA (pendente de publicación o 26 de marzo)

Permite o acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior sen o título de bacharelato.

Requisitos: Cumprir 19 anos (ou máis) durante o 2021.

NOTA INFORMATIVA

Ligazón á aplicación informática para solicitude

Instrucións para a confección da solicitude

CALENDARIO

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA (pendente de publicación)

Toda a información sobre a convocatoria de 2021

Exames de convocatorias anteriores

Información xeral  PrAccCFGS

-

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Na orde do 6 de novembro de 2020 regúlanse os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria.

O prazo para solicitar participar neste procedemento será ata o venres 27 de novembro. A forma de presentación de solicitude unicamente será de forma presencial na secretaría, previa solicitude de cita a través do teléfono do centro.

Neste procedemento non é necesario que presente solicitude o alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso actual (2020-2021), xa que automáticamente está incluído como alumnado beneficiario.

Poderá presentar solicitude de participación o alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria que non foi beneficiario da axuda de material e que cumpra o seguintes requisitos.

  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
  • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

... máis información

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO-PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL-

(Atópase en revisión)

  • Programacións de departamento: Ver apartado web dos distintos departamentos no bloque da dereita.

XORNADAS DE ACOLLIDA. CURSO 2020-2021

En primeiro lugar resaltar a importancia destas xornadas de acollida. Non se trata de meras presentacións, o alumnado estará toda a xornada no centro traballando cuestións relacionadas coa posta en práctica do Plan de Adaptación á situación COVID. Por iso é fundamental que todo alumnado asista o día que ten asignado.

Recomendamos ao alumnado consultar o resumo deste documento antes de vir ao centro, co fin de ter claras certas cuestións de seguridade.

 

Calendario de acollida:

1º ESO: Mércores 23 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

2º ESO: Xoves 24 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

3º ESO: Venres 25 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

4º ESO: Luns 28 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

1º de BAC: Venres 25 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

2º de BAC: Luns 28 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

O servizo de transporte escolar funcionará no seu horario habitual. Cómpre estar nas paradas con antelación suficiente.

Rutas e paradas do servizo de transporte escolar.

Ao chegar ao centro o alumnado deberá dirixirse á súa aula pola porta asignada que se pode consultar no seguinte PLANO

Inicio das clases o martes 29 ás 8:45 h. Consulta aquí os horarios de grupos

LISTAS. CURSO 2020-2021

Listas PROVISIONAIS  de grupos 2020-2021.

 

Listas transporte escolar 2020-2021 (ACTUALIZADAS 30 de setembro de 2020)


Moi importante:

Deben revisar con atención o listado de transporte escolar. Comprobar que na ruta do autobús asignado atópase a parada do alumno ou alumna. En caso de que non haxa correspondencia ou ante calquera dúbida poñerse en contacto co IES de Cacheiras inmediatamente.

As autorizacións excepcionais de uso de transporte para alumnado de bacharelato, poden ser revogadas en calquera momento por incorporación de novo alumnado de ESO.

Motivado pola situación de pandemia, o alumnado ten un asento asignado para todo o curso, indícase na propia listaxe. Non poderán ocupar outro asento ainda que estea baleiro.

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR 2020-2021

15 de setembro

Publicadas as listaxes definitivas do FONDO SOLIDARIO de libros de texto no taboleiro de anuncios, as persoas interesadas podes consultalas chamando ao teléfono do centro.

Dadas as circunstancias actuais provocadas pola COVID-19, a entrega de libros do fondo farase directamente na aula ao alumnado nos primieiro días de clase.

Tamén poderán consultar o estado e resolución da súa solicitude de axudas na aplicación fondo libros, no menú lateral cidadán accedendo con certificado electrónico ou chave 365.

Os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que tivo que presentarse as probas extraordinarias de setembro xa poden pasar a recoller os vales para adquisición de material solicitando previamente cita a través do teléfono do centro, sempre que:

  • O alumnado xa estea matriculado para o curso 2020-2021.
  • Que devolvera todos os libros mercados do fondo solidario do curso 2019-2020 e que estiveran en bo estado.

SETEMBRO, FIN DO CURSO 2019-2020 PARA ESO E BACHARELATO

  • Consulte aquí os criterios do curso 2019-2020 para Promoción ou Titulación e información sobre o Consello Orientador de ESO.

  • Consulte aquí o procedemento xeral para revisión e/ou reclamación das cualificacións finais ou da decisión de promoción.

  • Recorde que os exames de setembro son os días 1, 2 e 3 de setembro (pode consultar aquí o calendario dos mesmos).

 

Distribuir contido


by Dr. Radut