Skip to Content

INFORMES DE AVALIACIÓN ORDINARIA - XUÑO 2017

Avaliación ordinaria. Xuño 2017

As titoras e titores da ESO e de 1º de Bacharelato entregarán os informes de avaliación ordinaria o mércores 28 ás 10:00 h. na aula de referencia do grupo. O alumnado beneficiario do fondo de libros solidario e con materias non superadas recollerá os libros necesarios para preparar as probas extraordinarias de setembro.

FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2017

AXUDASLE 2017

NOTA INFORMATIVA DO 8 DE XUÑO

Publicadas as listaxes definitivas de persoas seleccionadas e de suplentes, así como os destinos, as datas de realización das estadías e as achegas familiares correspondentes en cada caso.


 

NOTA INFORMATIVA DO 18 DE MAIO:

Publicación das listaxes provisionais de seleccionados/as e de suplentes.


Convocadas as axudas para a realización de actividades de formación en lingConvocadas as axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado da ESO e dos Bacharelatos dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

O prazo para a presentación de solicitudes será do 28 de febreiro ata o 27 de marzo (incluído)

máis información: http://www.edu.xunta.es/axudasle

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO AO RENDEMENTO ACADÉMICO CORRESPONDENTES AO CURSO 2016/2017

  • Destinado ao alumnado que cursase durante o ano académico 2016/17 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.
  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no DOG (Publicación: 7 de xuño).

Prazo de presentación de solicitudes: 8/06/2017 - 7/07/2016

  • É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo.
  • As probas realizaranse nos lugares e datas que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Orde do 23 de maio de 2017 (DOG)

Extracto da Orde do 23 de maio de 2017 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I


Máis información:

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2016/2017

Premios ESO

Procedemento ED311D - Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico.

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2017-2018

Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Prazo de presentación: do día 23 de maio ao día 23 de xuño de 2017 (este incluído)

Orde do 16 de abril de 2017 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I

Máis información:

Axudas libros de texto e material escolar

Procedemento ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE_ABAU 2017

  • Calendario ABAU 2017 e acceso a universidade no curso 2017/2018

máis información: Páxina da CIUG

 

Recordatorio: Convocatoria de premios extraordinarios de bacharelato para alumnado que acade unha nota media igual ou superior a 8,75. Máis información...

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO CORRESPONDENTES AO CURSO 2016/2017

  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. (Publicación: 4 de maio de 2017).

Prazo de presentación de solicitudes: 05/05/2017 - 05/06/2017

Orde do 24 de abril de 2017 (DOG)

Extracto da Orde do 24 de abril de 2017 (DOG)

Procedemento ED311A - Premios extraordinarios BAC


Máis información:

Premios extraordinarios de bacharelato

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL-PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO

  • Programacións de departamento: Ver apartado web dos distintos departamentos no bloque da dereita.

 

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS E ALUMNADO. CURSO 2016-17

Horarios da atención ás familias do profesorado. A petición de cita será segundo o estipulado por cada titoría.

Distribuir contido


by Dr. Radut