Skip to Content

XORNADAS DE ACOLLIDA. CURSO 2020-2021

En primeiro lugar resaltar a importancia destas xornadas de acollida. Non se trata de meras presentacións, o alumnado estará toda a xornada no centro traballando cuestións relacionadas coa posta en práctica do Plan de Adaptación á situación COVID. Por iso é fundamental que todo alumnado asista o día que ten asignado.

Recomendamos ao alumnado consultar o resumo deste documento antes de vir ao centro, co fin de ter claras certas cuestións de seguridade.

 

Calendario de acollida:

1º ESO: Mércores 23 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

2º ESO: Xoves 24 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

3º ESO: Venres 25 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

4º ESO: Luns 28 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

1º de BAC: Venres 25 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

2º de BAC: Luns 28 de setembro de 8:45 h. a 14:25 h.

O servizo de transporte escolar funcionará no seu horario habitual. Cómpre estar nas paradas con antelación suficiente.

Rutas e paradas do servizo de transporte escolar.

Ao chegar ao centro o alumnado deberá dirixirse á súa aula pola porta asignada que se pode consultar no seguinte PLANO

Inicio das clases o martes 29 ás 8:45 h. Consulta aquí os horarios de grupos

LISTAS. CURSO 2020-2021

Listas PROVISIONAIS  de grupos 2020-2021.

 

Listas transporte escolar 2020-2021 (ACTUALIZADAS 30 de setembro de 2020)


Moi importante:

Deben revisar con atención o listado de transporte escolar. Comprobar que na ruta do autobús asignado atópase a parada do alumno ou alumna. En caso de que non haxa correspondencia ou ante calquera dúbida poñerse en contacto co IES de Cacheiras inmediatamente.

As autorizacións excepcionais de uso de transporte para alumnado de bacharelato, poden ser revogadas en calquera momento por incorporación de novo alumnado de ESO.

Motivado pola situación de pandemia, o alumnado ten un asento asignado para todo o curso, indícase na propia listaxe. Non poderán ocupar outro asento ainda que estea baleiro.

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR 2020-2021

15 de setembro

Publicadas as listaxes definitivas do FONDO SOLIDARIO de libros de texto no taboleiro de anuncios, as persoas interesadas podes consultalas chamando ao teléfono do centro.

Dadas as circunstancias actuais provocadas pola COVID-19, a entrega de libros do fondo farase directamente na aula ao alumnado nos primieiro días de clase.

Tamén poderán consultar o estado e resolución da súa solicitude de axudas na aplicación fondo libros, no menú lateral cidadán accedendo con certificado electrónico ou chave 365.

Os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que tivo que presentarse as probas extraordinarias de setembro xa poden pasar a recoller os vales para adquisición de material solicitando previamente cita a través do teléfono do centro, sempre que:

 • O alumnado xa estea matriculado para o curso 2020-2021.
 • Que devolvera todos os libros mercados do fondo solidario do curso 2019-2020 e que estiveran en bo estado.

SETEMBRO, FIN DO CURSO 2019-2020 PARA ESO E BACHARELATO

 • Consulte aquí os criterios do curso 2019-2020 para Promoción ou Titulación e información sobre o Consello Orientador de ESO.

 • Consulte aquí o procedemento xeral para revisión e/ou reclamación das cualificacións finais ou da decisión de promoción.

 • Recorde que os exames de setembro son os días 1, 2 e 3 de setembro (pode consultar aquí o calendario dos mesmos).

 

BECAS 2020-2021

Prazo de presentación ata o 30 de setembro

Antes de solicita a axuda poñerse en contacto co departamento de Orientación a partir do 1 de setembro.

Pasos para solicitar a axuda

As solicitudes deberán presentarse online, a través da sede electrónica do Ministerio

 

Prazo de presentación ata o 1 de outubro

Pasos para solicitar a axuda

máis información...

As solicitudes deberán presentarse online, a través da sede electrónica do Ministerio

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO AO RENDEMENTO ACADÉMICO CORRESPONDENTES AO CURSO 2019/2020

 • Destinado ao alumnado que cursase durante o ano académico 2019/20 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e que obtivese no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.
 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 27 de xullo de 2020 e rematará o día 21 de agostode 2020.

Prazo de presentación de solicitudes: 27/07/2020 - 21/08/2019

 • É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación. As solicitudes (anexo I), presentaranse preferiblemente por vía electrónica. Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que  se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes, opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas na normativa ao respecto.
 • A realización da proba terá lugar na data que se estableza mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e no portal educativo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (https://www.edu.xunta.gal). Na dita resolución fixaranse, así mesmo, os lugares e o horario de celebración da proba.

Orde do 13 de xullo de 2020 (DOG)

Extracto da Orde do 13 de xullo de 2020 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I


Máis información:

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/2020

Premios ESO

Procedemento ED311D - Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico.

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/2019

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO CORRESPONDENTES AO CURSO 2019/2020

Destinados a alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2019-2020 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, sexa proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso e ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

Prazo de presentación de solicitudes: 23/07/2019 - 24/08/2019

Solicitude (Anexo I)

Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG)

Extracto da Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG)

Procedemento ED311A - Premios extraordinarios BAC


Máis información:

Premios extraordinarios de bacharelato

EXAMES DE SETEMBRO 2020

 • Os exames da convocatoria extraordinaria para ESO e Bacharelato terán lugar os días 1, 2 e 3 de setembro.

 • As horas e aulas nas que se desenvolverán as probas de cada materia pódense consultar no documento adxunto.

 • Atención a diferenza entre materias de curso actual e materias pendentes de cursos anteriores.

LIBROS DE TEXTO 2020-2021

Na seguintes ligazóns podes consultar os listados de libros de texto para o curso 2020-2021

  

    

ESO BACHARELATO
 
 
 
Listado completo libros 2020-2021

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut