Skip to Content

Xefatura de Estudos

HORARIOS ALUMNADO CURSO 2021-2022

Pódense consultar os horarios de cada grupo e os grupos que teñen algunha materia fóra da súa aula de referencia.

 

HORARIOS DOS GRUPOS.

1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C 1º ESO D 1º ESO E 1º ESO F
2º ESO A 2º ESO B 2º ESO C 2º ESO D 2º ESO E 2º ESO F
3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO D 3º ESO E 3º ESO F
4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO D 4º ESO E  
1º BAC A 1º BAC B 1º BAC C      
2º BAC A 2º BAC B 2º BAC C 2º BAC D    

 

CLASES FÓRA DA AULA DE REFERENCIA:

FIN DE CURSO ESO e BACHARELATO XUÑO 2021

 

  • O martes 22 de xuño de 2021 ás 14:25, rematan as clases para ESO e 1º de bacharelato. Nos días seguintes non haberá transporte escolar.

  • Pode consultar, nos enlaces que veñen a continuación, os días e datas de:  publicación de notas en abalarMóbil (non haberá entrega presencial), revisión de cualificacións, calendario de reclamacións, recollida do consello orientador de ESO (só os que aproben todo), devolución de libros do centro e/ou da ANPA, convocatoria de setembro, etc. Por favor, polo ben de todos, acudan na hora e día asignados, ou solicitando telefonicamente CITA PREVIA.

 

1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO

 1º de BACHARELATO

 

  • O banco de libros da ANPA do IES de Cacheiras ten un calendario coincidente en 3º e 4º de ESO co do centro educativo. Para o alumnado de 1º e 2º de ESO, e de Bacharelato, pódese consultar neste enlace.

  • EDIXGAL. Pola ampliación do programa a 3º e 4º, o alumnado que continúa no centro manterá o seu ordenador actual para o seguinte curso.
  • Consulte aquí os criterios para Promoción ou Titulación e sobre o Consello Orientador de ESO.

  • Consulte aquí o procedemento xeral de reclamación das cualificacións finais ou da decisión de promoción en caso de desacordo logo da revisión.

2º DE BACHARELATO 2021. EXAMES EXTRAORDINARIOS

Usando o seguinte enlace pódense consultar (tres páxinas) os exames extraordinarios de 2º de bacharelato (17 a 21 de xuño).

Pódese atopar neste enlace máis información sobre notificación de cualificacións, revisión de exames, prazos de reclamación, matrícula extraordinaria para ABAU, etc.

Tamén resultan de interese:

 

 

CLASES DE REFORZO E APOIO PARA 2º DE BAC 2020-2021

 Nos seguintes enlaces atópanse os horarios de cada grupo (A, B, C, D):

 

  • As clases comezan o 20 de maio.
  • A partir do 7 de xuño manteranse so as clases para o alumnado que se teña que presentar ás probas extraordinarias (do 17 ao 22 de xuño).

 

FIN DE CURSO 2º BACHARELATO 2021

HORARIOS ALUMNADO CURSO 2020-2021

Pódense consultar os horarios de cada grupo e os grupos que teñen algunha materia fóra da súa aula de referencia.

 

HORARIOS DOS GRUPOS.

1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C 1º ESO D 1º ESO E 1º ESO F
2º ESO A 2º ESO B 2º ESO C 2º ESO D 2º ESO E 2º ESO F
3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO D 3º ESO E 3º ESO F
4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO D 4º ESO E 4º ESO F
1º BAC A 1º BAC B 1º BAC C 1º BAC D    
2º BAC A 2º BAC B 2º BAC C 2º BAC D    

 

CLASES FÓRA DA AULA DE REFERENCIA:

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DA MATRÍCULA

Pódese imprimir o arquivo adxunto para solicitar modificacións na matrícula.

Os cambios quedan condicionados a unha xustificación suficiente e a dispoñibilidade do centro.

En caso de menores de idade esta solicitude deberán presentala as persoas titoras legais ou gardadoras do alumno ou alumna (modelo menores).

AUTORIZACIÓN ALUMNADO DE BACHARELATO PARA SAÍDA ANTICIPADA AO DOMICILIO

Pódese imprimir o arquivo adxunto para solicitar a autorización correspondente para alumnado de bacharelato menor de idade. Entregar á persoa responsable da titoría xunto coa copia do DNI de quen asina.

Ler con atención as condicións.

Entregar a solicitude non é requisito suficiente para ter a autorización. Ésta será efectiva unha vez que se actualicen as listaxes para o profesorado de garda onde se indicará esta circunstancia.

O alumnado debe esperar sempre a que o profesorado de garda pase lista e autorice a saída. Indicarase no XADE como ausencia xustificada.

FOLGA DE PROFESORADO 12 DE DECEMBRO DE 2019

Este próximo xoves 12 de decembro de 2019 está convocada unha folga de persoal docente. En consecuencia, dende a Dirección do Centro non podemos garantir que o alumnado vaia a recibir clases normais ese día.

De todos os xeitos, establécense servizos mínimos para a atención do alumnado. Insistir en que dita folga só está convocada para o profesorado.

                                                                                                   

                                                                                                                  A Dirección

ACLARACIÓNS SOBRE O “DEREITO DE REUNIÓN DO ALUMNADO”

 

ACLARACIÓNS SOBRE O “DEREITO DE REUNIÓN DO ALUMNADO”

 

  • A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación fala de...estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o dereito de reunión,...”.
  • Máis adiante aclara:Nos termos que establezan as administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio de dereito de reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do centro

 Independentemente das decisións que os grupos de alumnado do IES de Cacheiras poidan tomar, as ausencias ás clases do alumnado menor de idade deben ser xustificadas polas nais, pais ou titores legais como de costume.

Distribuir contido


by Dr. Radut