Evitar navegación.
Principal

AXUDAS FORMACIÓN LINGUAS EXTRANXEIRAS 2019- LISTAXES PROVISIONAIS

Publicación das listaxes provisionais de alumnado seleccionado e suplente ordenados por puntuación, e a listaxe de solicitudes que, unha vez validadas, precisan de remisión de documentación

A posición nas listaxes estará condicionada ás posibles reclamacións e, no seu caso, á presentación da documentación requirida, podendo variar entre estas listaxes e as definitivas.

Ábrese un prazo de 10 días naturais para que os/as solicitantes, que así o desexen, formulen reclamacións e, no seu caso, remitan a documentación refirida.

Estas listaxes, así como as instrucións correspondentes, poderán consultarse na páxina web do programa (http://www.edu.xunta.es/axudasle)