RESOLUCIÓN CONCESIÓN CAFETERÍA

Reunido o Consello escolar, con carácter extraordinario, o mércores 7 de setembro ás 13h, resolve:


Adxudicar a concesión da explotación do concurso da cafetería do IES As Bizocas a Dona Thais Náñez Rodríguez


O Grove, 7 de setembro de 2011


A Secretaria Paula González López