PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS ADAPTADAS PARA A 3ª AVALIACIÓN