try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

LISTAXE PROVISIONAL DA PRE-INSCRICIÓN DE SOLICITUDES DE ALUMNADO ERASMUS+

ERASMUS+ 2023/2024

PRACTICUM DEPO
ALUMNADO

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE ALUMNADO DE GRAO BÁSICO
E MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA A REALIZACIÓN DUNHA MOBILIDADE
ERASMUS+

ALUMNO CICLO
Pablo Fernández Castro CB Agroxardinería e Floraría
Daniel Marina Gores CM Xardinería e Floraría

Para a presentación de reclamacións, dispondes dun prazo de tres días naturais a
partir do día seguinte á esta publicación.

ERASMUS+ 2023/2024
ALUMNADO

LISTAXE PROVISIONAL DA PRE-INSCRICIÓN DE SOLICITUDES DE ALUMNADO DE GRAO SUPERIOR PARA O PROXECTO ERASMUS+.

(Esta listaxe está pendente da publicación da convocatoria correspondente, polo que está supeditada aos cambios que poidesen acontecer).

ALUMNO  CICLO
Marisol Lastres Brey CS Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
Miguel Castro Rodriguez 2º CS Educación e Control Ambiental
Sabela Lorenzo Galiñanes 2º CS Vitivinicultura
Dolores Rodriguez Alonso CS Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
Ana Pereira González 2º CS Vitivinicultura
José Joaquín Lorenzo Rodriguez 2º CS Vitivinicultura
Pablo Nogueira Baúlde 2º CS Vitivinicultura
David García Salgado 2º CS Vitivinicultura
Belén Francés Martinez 2º CS Vitivinicultura
Iván Pereira Gómez 2º CS Vitivinicultura

 Para a presentación de reclamacións, dispondes dun prazo de tres días naturais a partir do día seguinte á esta publicación.

 

Erasmus Profesores

 

CONVOCATORIA 2023 /24

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR
NO PROCESO DE SELECCIÓN DAS BECAS ERASMUS+

PARA PROFESORES DE
GRAO BÁSICO E GRAO MEDIO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Cubrir e enviar os dous impresos de solicitude dixitalmente
entre o 17 e o 27 de novembro 2023 ao seguinte correo electrónico:

programas.internacionais.cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

Impresos de participación nos ficheiros adxuntos

CONVOCATORIA BECAS ERASMUS+ 2023/2024

 

 

CONVOCATORIA 2023 /24

 ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE AO  PROCESO DE SELECCIÓN PARA BECASERASMUS+.

 

As solicitudes presentaranse entre o 13 e o 24 de novembro 2023.

O alumnado que teña interese presentará os seguintes documentos en Conserxería agás o alumnado de réxime modular DISTANCIA, que o fará dixitalmente enviándolo ao correo electrónico:

 programas.internacionais.cifp.granxa@edu.xunta.gal

  • Solicitude: Impresos en conserxería ou na páxina web do CIFP A Granxa. Cubrir os datos en MAIÚSCULAS.

  • Carta de motivación dirixida á coordinadora de Programas Internacionais, onde se indicarán as motivaciones persoais e profesionais que o levan a solicitar a beca.

  • Certificación Oficial de Idiomas

  • Calquera outra documentación acreditativa si fora necesaria.

 

Estarás solicitando participar no proceso selectivo para optar a unha Beca nos países do programa Erasmus+

  1. para a realización de prácticas de FCT

  2. como titulado de grao básico, medio ou superior, durante os 12 meses anteriores á finalización da mobilidade prevista.

 Información importante para grao superior de Formación Profesional:

 A día de hoxe, 13 de novembro 2023, falta por publicar a convocatoria de proxectos Erasmus+ para grao superior de Formación Profesional. Polo tanto, esta solicitude é unha pre-inscrición para participar no proceso selectivo.

CALENDARIO PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS + 2023/24 CIFP A GRANXA

PROCEDEMENTO              DATAS *                       
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
-Modalidad en papel : presentar en conserxería
-Modalidad electrónica: enviar al correo:
programas.internacionais.cifp.granxa@edu.xunta.gal        
13 – 24 Novembro
ENTREVISTA PERSOAL CON PROBA DE IDIOMA
Lugar: Dirección
27 – 28 Novembro
REUNIÓN DA COMISIÓN DE VALORACIÓN E SELECCIÓN 30 Novembro
RESOLUCIÓN PROVISIONAL 30 Novembro
RESOLUCIÓN DEFINITIVA 4 Decembro
COMENZO DAS CLASES DE IDIOMAS ERASMUS+
Horario de tarde

12 Decembro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No caso de que as datas indicadas véxanse suxeitas a modificación por causa xustificada, comunicarase con antelación.

 Acceso á convocatoria da Consellería da Xunta de Galicia

 Acceso á convocatoria da Deputación de Pontevedra

Solicitude de participación ERASMUS+ (ficheiro adxunto)

 

 

Plan de autoprotección

Esta comisión está dirixida e coordinada pola xefatura de departamento da área de administración e xestión, coa finalidade de establecer a aplicación da normativa de prevención de riscos laborais.

Nos ficheiros adxuntos atópanse o Plan de autoprotección actualizado para o curso 2022-23

Actualización Plan de autoprotección: Véxase adxunto                     Versión 2022-23

Plan de autoprotección (video)

Manexo de extintores (video)

COMEZO DA PLATAFORMA FP A DISTANCIA

Debido a problemas organizativos, as clases do Ciclo Superior de Vitivinicultura MODALIDADE DISTANCIA, empezarán a semana do 18 de setembro. O titor comunicarase co alumnado a través da plataforma FP a distancia, á que se accede, co correo proporcionado no momento da matrícula, na páxina web de CIFP A Granxa na pestana “PLATAFORMA FP A DISTANCIA” ou na ligazón; https://fpadistancia.edu.xunta.gal/login/index.php

Presentacións curso 2023/24

Presentacións curso 2023/24

ADMITIDOS NA RESIDENCIA DO CIFP A GRANXA

No arquivo adxunto se publica a listaxe de admitidos na residencia do CIFP A Granxa par ao curso 2023-24.

 

LISTAXES DEFINITIVAS 1ª ADXUDICACIÓN E MATRÍCULA CURSO 2023-24

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada e de persoas en espera para o curso 2023-2024

Para máis información ou consultalas listaxes co seu código de consulta, pinche no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-1a-adxudicacion-ordinaria-convocatoria-2023

 

INSTRUCIÓNS PARA A MATRICULACIÓN:

  

  • Réxime ordinario primeiro curso (CM Produción agroecolóxica - CM Xardinaría e Floraría - CS Xestión Forestal e do Medio Natural - CS Vitivinicultura - CS Educación e Control Ambiental):

 https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-1a-adxudicacion-ordinaria-convocatoria-2023

prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o mércores 19 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2023. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar a reserva de matrícula na praza adxudicada vía web en https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/, enviando a documentación por correo electrónico (cifp.granxa@edu.xunta.gal) ou postal ao centro.

 

 

  • Réxime para as persoas adultas MODULAR PRESENCIAL (CS Paisaxismo e Medio Rural - CS Procesos e Calidade na Industria Alimentaria):

 https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-1a-adxudicacion-ordinaria-convocatoria-2023

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o mércores 19 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2023A matrícula deberase realizar prioritariamente no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar a reserva de matrícula na praza adxudicada, tendo en conta os horarios e posibles solapes vía web en https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/, enviando a documentación por correo electrónico (cifp.granxa@edu.xunta.gal) ou postal ao centro.

Pode consultalos horarios de cada ciclo MODULAR no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpgranxa/node/1387

 

 

 

  • Réxime para as persoas adultas MODULAR DISTANCIA (CS Xestión Forestal e do Medio Natural - CS Vitivinicultura - CS Educación e Control Ambiental):

 https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-1a-adxudicacion-ordinaria-convocatoria-2023

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o mércores 19 de xullo ata as 13:00 horas do luns 24 de xullo de 2023A matrícula deberase realizar prioritariamente no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar a reserva de matrícula na praza adxudicada, tendo en conta os horarios e posibles solapes vía web en https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/, enviando a documentación por correo electrónico (cifp.granxa@edu.xunta.gal) ou postal ao centro.

Pode consultalos horarios de cada ciclo no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpgranxa/node/1387

 

 

  • Réxime para as persoas adultas DUAL (CM Xardinaría e Floraría DUAL e CM Aceites de Oliva e Viños DUAL), VER ANUNCIO PUBLICADO ANTERIORMENTE

_______________________________________________________________________________

 

IMPORTANTE: As persoas con praza adxudicada deberán presentar no momento de matriculación ou no caso de face-la reserva vía web, por correo postal ou electrónico a seguinte documentación:

- Dúas fotos tamaño carnet co nome escrito pola parte traseira

- Fotocopia do DNI

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Certificación académica dos estudos cos que accede ao ciclo

- No caso de alumnos/-as menores de 28 anos, resgardo de ter pagado o seguro escolar (1,12€), onde apareza o nome do alumno/-a que se está a matricular no seguinte número de conta:

ES91 0238 8277 4006 6000 0271

Modelo de matrícula cuberto (descargar arquivo adxunto segundo sexa para ordinario ou para modular)

_______________________________________________________________________________________________________

 

A SEGUNDA ADXUDICACIÓN SAIRÁ PUBLICADA O 27 DE XULLO (A MATRÍCULA ABRIRASE DO 27 AO 31 DE XULLO)

 

Para máis información pode porse en contacto no 886120880 ou en cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

LISTAXE ADMITIDOS FP DUAL 1ª QUENDA E INFORMACIÓN PARA MATRICULACIÓN

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada e de persoas en espera para proxectos de formación profesional dual para o curso 2023-2024.

Para máis información pinche no seguinte enlace:  https://www.edu.xunta.gal/fp/fpdual-convocatoria-2023-listaxes-prazas-adxudicadas

 

As persoas con praza adxudicada deberán matricularse presencialmente no centro adxudicado antes do día 26 de xullo ás 13:00 horas. No momento de matrícula deberase presentar:

- Dúas fotos tamaño carnet co nome escrito pola parte traseira

- Fotocopia do DNI

- Fotocopia da tarxeta sanitaria

- Certificación académica dos estudos cos que accede ao ciclo

- No caso de alumnos/-as menores de 28 anos, resgardo de ter pagado o seguro escolar (1,12€), onde apareza o nome do alumno/-a que se está a matricular no seguinte número de conta:

ES91 0238 8277 4006 6000 0271

- Modelo de matrícula cuberto (descargar arquivo adxunto)

 

 

PRAZAS LIBERADAS FP DUAL

Aquelas persoas que desexen matricularse nas prazas liberadas poderán facelo presencialmente no centro a partir do 27 de xullo.

Para máis información pode porse en contacto en cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

Distribuir contido