Departamento Información e Orientación Profesional

Departamento de Información e Orientación Profesional do CIFP A Granxa

 

 Pode facer as súas consultas e/ou solicitar cita no seguinte correo electónico:

orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.es

 

 

 Consultas relacionadas co proceso de matrícula e/ou residencia:

no tfno. do centro 886 120 880

ou no mail cifp.granxa@edu.xunta.es

 indicando a consulta e un tfno. de contacto

 


 

Este departamento ten como funcións:

 

- Información sobre a oferta educativa do Centro.

 

- Búsqueda e divulgación de cursos de formación  que sexan de interese para o alumnado.

 

- Divulgación de ofertas de becas e subvencións. 

 

- Información sobre o acceso a estudos universitarios, probas de acceso ós ciclos formativos, convalidacións.

 

 - Preparación para a búsqueda de emprego (traballase sobre modelos de entrevistas, elaboración de currículos, toma de decisións, etc).

 

- Búsqueda e divulgación de ofertas de emprego.

 

- Apoio ao alumnado, asesoramento ás familias e ó profesorado.

 

- Colaboración e asesoramento para elaboración de material de titoría.

 

- Asesoramento sobre planificación e organización do estudo.

 

- Axuda en canto á integración no grupo-aula.

 

- Mediación en conflitos.

 

- Apoio e asesoramento na forma de abordar problemas de carácter persoal. 

 


 

 

Técnicas de estudo e organización do traballo:

            Fonte: http://www.psicopedagogia.com/

 

 

Inteligencia Emocional / Psicoloxía

Ligazóns de interese

 

 

Información xeral:

Organismos / outros

Información xeral-glosario

Ligazóns WEBs

Normativa FP

 

 

 

Histórico admisión curso 2017/18

Histórico admisión

 

 

13/09/17 Admisión a ciclos formativos: listaxe provisional de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2017

13/09/17 Reclamación e inicio de matrícula de FP Básica Información FP BÁSICA aquí

 

 

 

Servizos en liña - solicitude vía web

 

Admisión a ciclos formativos: 1ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2017

 

Aberto o prazo para presentación de solicitudes para FP Básica: 1 ao 12 de setembro <<Información FP BÁSICA aquí>>

 

Información orientativa. Ciclos e módulos con prazas dispoñibles e sen listaxe de espera

 

RÉXIME MODULAR presencial /semipresencial distancia ---> HORARIOS E INFORMACIÓN AQUÍ

 

 

 

Información de interese:

Folletos informativos Ciclos FP

 

Documentación FCT:

 

 

Información Residencia

 

 

Consulta AQUÍ a información sobre a matrícula 2017/18

 

 

Normativa xeral

 

Fonte: www.edu.xunta.es/fp/

 

 

 

 

27/07/17

Admisión: 2ª adxudicación ordinaria. Listaxes, instrucións e documento de matrícula segundo réxime de estudos

Prazo de matrícula ou renuncia: do xoves 27 de xullo ata as 13:00 horas do luns 31 de xullo de 2017

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Desde as 9:00 horas do día 28 de xullo ata as 13:00 horas do día 31 de xullo de 2017

 

Relación de documentación a presentar

 

  

18/07/17 Publicación das listaxes definitivas de solicitudes

Matriculación 1ª adxudicación: 18 ao 24 de xullo ás 13:00 horas

-Consultar listaxes definitivas de solicitantes

-Instrucións e documento de matrícula (segundo o réxime de estudo)

-Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

-Relación de documentación a presentar

 

 

Histórico admisión:

07/07/17 Publicación das listaxes provisionais de solicitudes

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o venres 7 de xullo ata ás 13:00 horas do martes 11 de xullo de 2017.

Admisión: listaxes provisionais de solicitudes. Convocatoria 2017

 

***************************

CURSO DE XARDINARÍA PARA PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS

CURSO DE XARDINARÍA PARA PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS

 

Vaise impartir un curso de xardinaría asociado ó Certificado de Profesionalidade AGAO02018 INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES dentro da programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente aos exercicios de 2017 e 2018 (código de procedemento TR301K) (DOG nº 59 de 24 de marzo de 2017) coa programación didáctica que se indica no documento adxunto: AFD_2017_873 ANEXO III.pdf

 

Este curso está cofinanciado por parte da Xunta de Galicia e polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Esta acción formativa está dirixida, preferentemente:

- ás persoas traballadoras desempregadas inscritas como demandantes no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ó curso.

- Poderán participar, de igual xeito, ata un 25 % de persoas traballadoras ocupadas, sempre e cando as prazas non se cubran con persoas traballadoras desempregadas.

 

O curso desenvolverase nas instalacións do CIFP A Granxa de Ponteareas entre o 25 de setembro e o 15 de decembro de 2017 en horario de tarde (de 16:30 a 21:30 horas).

O resto dos módulos conducentes á obtención do Certificado de Profesionalidade impartiranse a partir de xaneiro do vindeiro ano 2018.

 

A data de selección será o vindeiro venres 22 de setembro ás 11:30 horas nas instalacións do centro CIFP A Granxa.

 

Para poder participar, as/os interesadas/osdeberán manifestar o seu interese no curso e comunicarllo á Oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia de Ponteareas ou na que estean inscritos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación a presentar

 

MATRÍCULA CURSO 2017/18

Relación de documentación para presentar

  • Impreso.
  • Titulación pola que se accede.
  • Dúas fotos tamaño carné.
  • Fotocopia do DNI.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • No caso de menores de 28 anos, pago do seguro escolar no Banco Pastor (ES91 0238 8277 4006 6000 0271)

 

Atte.,

Administración/Secretaría

 

 

Becas MEC 2017/18

 

Becas generales 2017/18

 Información

 

Acceso directo para solicitude de Beca FP

 

 

Consulta a Convocatoria general de becas para estudios no universitarios

  • Fecha de publicación en el BOE: 10-08-2017

 

 

 

Datos da Unidade de Becas no noso caso, Pontevedra:

 

      PONTEVEDRA
     Fdez.Ladreda, 43-8º
    36003- PONTEVEDRA
   TFNO.: 986.80.59.55
   Fax 986.80.59.37
     dp.pontevedra@edu.xunta.es
 
 

 

 

RÉXIME MODULAR

 

 

Resultado de imagen de interrogación

Estou interesado no réxime de adultos... xa sei que os títulos teñen a mesma validez pero cales son as diferencias co réxime ordinario? Tamén hai prácticas en empresa (FCT)?

Unha primeira diferencia é que solicitas matrícula de "módulos soltos".

 

Axuda na selección de módulos:

 

 

Horarios dos ciclos de réxime modular para o vindeiro curso

 

 
 
 

 

 

Outra diferencia é, como por exemplo no noso Centro, que podes estudar por adultos presencial ou por adultos semipresencial a distancia. Podes consultar as características dos réximes de estudo na seguinte ligazón: información réximes estudo

Tamén hai prácticas en empresa. Falamos do módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT)

 

Ligazóns de interese:

Ordenación académica

FCT

 

QUENDA PERSOAS CON CERTIFICADO DISCAPACIDADE

 

 

O alumnado que optase a prazas reservadas para persoas con discapacidade asistirá a unha reunión individual convocada polo Departamento de Orientación do centro educativo que solicitase en primeira opción.

Será obrigatorio levar o certificado do grao de discapacidade e o ditame técnico facultativo á reunión.

Tamén se poderá achegar outra documentación que se considere oportuno. A finalidade da reunión será que a persoa reciba información sobre o currículo das ensinanzas solicitadas, en particular sobre as dificultades que, como consecuencia da discapacidade, poidan aparecer para a adquisición dos resultados de aprendizaxe do ciclo. O Departamento de Orientación emitirá un informe, que proporcionará á persoa solicitante, no cal constará unha orientación específica e se incluirá unha proposta razoada de escolarización en función das necesidades da persoa solicitante que, de ser o caso, poderá modificar a súa solicitude.

Normativa reguladora do proceso de admisión

 

Para facilitar o proceso, indicamos o horario de atton. ao público do Dpto. de Orientación do 26/06/17 - 04/07/17:

De luns a venres de 10.00h ata as 13.00h

 

Pode concertar cita no teléfono 886 120 880 no horario antes indicado.

Preguntar por Dpto. de Orientación

 

 

 

Oferta educativa Familia Seguridade e Medio Ambiente

 

Ciclo Superior

Familia Seguridade e Medio Ambiente

 

 

Ciclo Superior

en réxime adultos semipresencial/distancia

Información CS Educación e control ambiental

CURRICULO

 

 

 

 

Oferta educativa Familia Industrias Alimentarias

 

Ciclos Medio e Superior

Familia Industrias Alimentarias

 

 

Ciclo Medio

en réxime ordinario (en horario de 08.30h - 15.00h)


Información CM Aceites de oliva e viños

CURRICULO

 

 

Ciclo Superior

en réxime ordinario (en horario de 08.30h - 15.00h)

 

Información CS Vitivinicultura

CURRICULO

 

 

Ciclo Superior

en réxime de adultos presencial (en horario de tarde-noite)

 

Oferta de módulos Ciclo de Grao Superior Vitivinicultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido