try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Reclamacións contra as cualificacións finais

Reclamacións contra as cualificacións finais

08/12/2022

INSTRUCIÓNS:
 
O procedemento de reclamación ás cualificacións finais rexerase polo establecido no Art. 45 da Orde de 12 de Xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas da formación profesional inicial.
 
A solicitude de reclamación debe ser presentada no modelo oficial (ver ficheiro adxunto) e de xeito presencial no centro, dentro do prazo establecido legalmente.
 
Para o alumnado de distancia, o documento poderá remitirse de xeito telemático ao correo: cifp.granxa@edu.xunta.gal
 
Xunto coa solicitude de reclamación no modelo oficial, deberá achegarse copia do DNI e será presentado, igualmente, dentro do prazo establecido legalmente.
 
O modelo de reclamación ás cualificacións finais estará a disposición do alumnado na administración do centro así como na páxina web do centro (enlace) 
Distribuir contido