try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Outras Ofertas Formativas

Outras ofertas

Os Centros integrados de formación profesional (CIFP) dispoñen de autonomía organizativa e pedagóxica no marco do decreto 77/2011 do 7 de abril, no Real Decreto 1558/2005 de 23 de decembro e no Decreto 266/2007 do 28 de decembro, polo que a oferta formativa sempre se corresponderá cunha oferta integrada onde se inclúan: ensinanzas propias da formación profesional inicial, accións de inserción e reinserción laboral das persoas traballadoras, accións formativas permantentes dirixidas a poboación traballadora ocupada e calquer outra actividade formativa que dé resposta ás necesidades formativas dos sectores productivos, así como ás necesidades individuais e as expectativas persoais de promoción profesional, estén ou non referidas ao Catálogo Nacional de Cual

Distribuir contido