try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

blogue deadmin

Oferta probas libres

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE-LOXSE) 2023-2024

Xa está aberto o prazo para a inscripción para as probas libres.

Podedes consultar a información no seguinte link:

Portal FP xunta de Galicia - Probas libres

Si consultades a Oferta clasificada por provincia e concello na páxina 164 do documento atopareis a oferta de probas libres do CIFP A Granxa.

 

ERASMUS+

ERASMUS+: ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

Podedes ver o arquivo orixinal no adxunto.

ERASMUS+: ACTA PROVISIONAL DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

O documento completo o atopades no ficheiro adxunto.

CURSO AFD

(AGAU0111) Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria
Familia profesional: AGRARIA
Área profesional: Agricultura

R.D. 1784/2011, de 16 de diciembre
COMPETENCIA GENERAL: Preparar, manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas y de jardinería de accionamiento y tracción, así como de equipos utilizados en las actividades de producción agraria, aplicando criterios de calidad y rentabilidad, cumpliendo con la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.

Nivel Cualificación profesional de referencia   Unidades de competencia 
2 AGA547_2 MANEJO Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA (R.D. 563/2011, de 20 de
abril).
UC1804_2 Manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción.
UC1805_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de preparación del suelo.
UC1806_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de siembra y plantación.
UC1807_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos para efectuar cuidados culturales.
UC1808_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios.
UC1809_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional

Módulos formativos Unidades formativas H. UF H. MF
MF1804_2: Manejo y mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción. UF2015: Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 80 120
UF2016: Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 40
MF1805_2: Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo 80
MF1806_2: Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación 80
MF1807_2: Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales 70
MF1808_2: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios UF2017: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes 50 120
UF2018: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios 70
MF1809_2: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección, carga, descarga y transporte de productos
agrarios
UF2019: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios 70
UF2020: Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios 50
Duracion horas módulos formativos. 590
MP0428: Módulo de prácticas profesionales no laborables de Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria 40
Duración horas totales certificado profesional. 630

CONVOCATORIA 2023/24 PROXECTO ERASMUS+

Nos ficheiros adxuntos atoparás os criterios de selección e a solicitude de participación.

Oferta educativa 2023-24

OFERTA EDUCATIVA 2023-24

Ver ficheiro adxunto

Aula tecnolóxica de análise e procesado de produtos saudables e eco-sostibles

 

 

Aula tecnolóxica de análise e procesado de produtos

 

saudables e eco-sostibles - CIFP A Granxa

  

A continuación mostrase a relación dos equipamentos adquiridos co proxecto concedido ao abeiro do Programa de Tecnoloxía Aplicada 2023na FP de Galicia:

 • Analizador NIR SpectraAlyzer 2.0 FOOD

 • Cápsula aberta pouco profunda Open Cup

 • Formación analizador

 • Complementos dixitais para analizador

 • Fritidora

 • Pirómetro

 • Compresor de 24 L sen aceite

 • Amasadora espiral

 • Cortador de verduras

 • Extractor de zumes

 • Bandexas forno antiadherente GN 1/1

 • Minipasteurizador iogureira 25 L - Cuba queixo

 • Marmita de cocción con mesturador 25 L

 • Abatedor de temperatura 5 bandexas GN 1/1

 • Lavalouzas automático con bomba

 • Lavamáns

 • Mesa prelavado

 • Lavalouzas escorredoiro con billa

 

 

 

 

LISTAXES DEFINITIVOS ERASMUS+

ERASMUS+ 2023/2024

PRACTICUM DEPO

ALUMNADO

 

LISTAXE DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE ALUMNADO DE GRAO BÁSICO E MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA A REALIZACIÓN DUNHA MOBILIDADE ERASMUS+ CONSORCIO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

ALUMNO CICLO
Pablo Fernández Castro CB Agroxardinería e Floraría
Daniel Marina Gores CM Xardinería e Floraría

 

LISTAXE DEFINITIVA

 DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

 REF: PROXECTO ERASMUS+ Nº 2022-1-ES01-KA121-VET-000064242

 

 

Orde

DNI

Puntuación

1

***51980M

8,37

2

***98420Y

7,50

3

***55377T

7,25

4

***19427W

6,87

5

***30812C

6,75

6

***56286B

5,25

 

 

 

 

 

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

 

 

LISTAXE PROVISIONAL

 

DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

 

REF: PROXECTO ERASMUS+ Nº 2022-1-ES01-KA121-

VET-000064242

 

Orde

DNI

Puntuación

1

***51980M

8,37

2

***98420Y

7,50

3

***55377T

7,25

4

***19427W

6,87

5

***30812C

6,75

6

***56286B

5,25

Segundo o artigo 10.3 da resolución da convocatoria, ábrese un período de 3 días naturais, contados a partir do día seguinte desta publicación, para que as persoas interesadas formulen as reclamacións que estimen oportunas ante a comisión avaliadora

 

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DA PRE-INSCRICIÓN DE SOLICITUDES DE ALUMNADO ERASMUS+

ERASMUS+ 2023/2024

PRACTICUM DEPO
ALUMNADO

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE ALUMNADO DE GRAO BÁSICO
E MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA A REALIZACIÓN DUNHA MOBILIDADE
ERASMUS+

ALUMNO CICLO
Pablo Fernández Castro CB Agroxardinería e Floraría
Daniel Marina Gores CM Xardinería e Floraría

Para a presentación de reclamacións, dispondes dun prazo de tres días naturais a
partir do día seguinte á esta publicación.

ERASMUS+ 2023/2024
ALUMNADO

LISTAXE PROVISIONAL DA PRE-INSCRICIÓN DE SOLICITUDES DE ALUMNADO DE GRAO SUPERIOR PARA O PROXECTO ERASMUS+.

(Esta listaxe está pendente da publicación da convocatoria correspondente, polo que está supeditada aos cambios que poidesen acontecer).

ALUMNO  CICLO
Marisol Lastres Brey CS Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
Miguel Castro Rodriguez 2º CS Educación e Control Ambiental
Sabela Lorenzo Galiñanes 2º CS Vitivinicultura
Dolores Rodriguez Alonso CS Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
Ana Pereira González 2º CS Vitivinicultura
José Joaquín Lorenzo Rodriguez 2º CS Vitivinicultura
Pablo Nogueira Baúlde 2º CS Vitivinicultura
David García Salgado 2º CS Vitivinicultura
Belén Francés Martinez 2º CS Vitivinicultura
Iván Pereira Gómez 2º CS Vitivinicultura

 Para a presentación de reclamacións, dispondes dun prazo de tres días naturais a partir do día seguinte á esta publicación.

 

Distribuir contido