blogue deadmin

Que é Galiciaskills?

 

Galicia Skills

 

Que é Galiciaskills?

Galiciaskills é o campionato galego da formación profesional que se celebra cada dous anos e consiste no desenvolvemento dunha serie de competicións relacionadas coas distintas especialidades da formación profesional, nas que os participantes han demostrar a súa competencia profesional e medir as súas destrezas con alumnado de distintos centros de Galicia na realización das correspondentes probas.

Máis información

 


Historial Novas

Profesorado e Persoal Centro:

 

Correo edu   FPROFE    Xade  Platega   Teléfonos Consellería     Destaques      Sitios temáticos    Normativa

 

 

Curso 2015/16

 

Convocatoria extraordinaria para docentes do CIFP A Granxa

Europa Next Station. Vocational Training Network  2014-1-ES01-KA102-002180

 

 

 

 

 

 

 

 Curso 2014/15

(12/05/2015)
 
 
(12/05/2015)

 

(12/05/2015)

Prazo de solicitude de comisión de servizo para o profesorado de secundaria que participou no concurso de traslados en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2015/2016

 

 

 

 

(23/04/2015)

 

 

 

 

 

(23/02/2015 | 11:52)

 

 

Coordinación ERAMUS+Entrega documentación do Persoal do Centro que solicitou participar no ERASMUS+

 

 

(07/01/2015)

 

 

 

 

(16/12/2014)

 

 

Proxectos de formación da convocatoria 2014-2015. Resolución provisional

 

 

(03/12/2014)

 

 

 

(28/11/2014)

 

(05/11/2014)

 

 

 

 

 

 

 

(07/07/2014)

 

19.05.14

Puntuacións definitivas e relación de excluídos definitivos nas especialidades de Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo, Procesos de Produción Agraria, Procesos na Industria Alimentaria,....

 

 

28/04/2014

Premios “Historia da Cinematografía” e “Alfabetización Premios “Historia da Cinematografía” e “Alfabetización Audiovisual” para o cursoAudiovisual” para o curso 2013/2014

 

Premio “Alfabetización Audiovisual”:
Dirixido a centros docentes españois que impartan algunha das seguintes ensinanzas: Primaria, Secundaria, Bacharelato ou Grao Medio de FP.

O prazo para presentarse finalizará o 23 de xuño de 2014.

 

 

Selección de estadías formativas. Resolución definitiva. Publicada a Resolución definitiva da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2014 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

 

 

Dimensión europea da FP: formación, mobilidade e emprendemento. Xornada    
A Fundación Galicia Europa e a Xunta de Galicia, co apoio da Representación da Comisión Europea en España, organizan esta xornada informativa dirixida esencialmente a profesores e orientadores de Formación Profesional de Galicia.

Lugar de celebración: CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela) Data de celebración: 14/05/2014

 

Premios á calidade e innovación en orientación e FP   

 

(01/04/2014)

 

Selección de estadías formativas. Resolución provisionalPublicada a Resolución provisional da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2014 destinadas ao profesorado dos corpos e das...

 

(25/03/2014 | 12:04)

 

(05/03/2014)

Convocatoria Beca ERASMUS+ para persoal docente e non docente 21/02/14

Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2014  13/12/13

Aviso consulta da instancia / baremo dos concursos de traslados   19/12/13

Convocatoria ERASMUS Persoal do Centro    07/11/13

Forum Internacional de Innovación sobre a Auga_Semana Campus da Auga 17 ao 22 de marzo de 2014  28/10/13  

Servizo de formación do profesorado, CAFI e CFRs

 

Setembro / Outubro 2013

Composición da comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes    28/11/13

Aberto o prazo de solicitudes para o concurso de traslados  04/11/13 

Convocatoria de premios a proxectos de innovación tecnolóxica   28/10/13     

Proxectos de Formación para profesorado 2013-2014   16/10/13

Cursos gratuitos UCETAG 14/10/13  últimos días

Convocatoria Premio boas prácticas en innovación educativa

Anteproxecto de Decreto convivencia escolar

Actividades Complementarias

SECRETARÍA (ADMINISTRACIÓN)

 

 

«Volver a Inicio

 

 

 Servicio de Secretaría/administración do CIFP A Granxa 

 

 

Teléfono do Centro: 886 120 880   

Fax: 886 120 893

cifp.granxa@edu.xunta.es

 

 

 «Volver a Inicio

 

 

 

 

ORGANISMOS OFICIAIS RELACIONADOS COS PROGRAMAS INTERNACIONAIS

Inicio  

Neste apartado poderedes aceder aos distintos organismos oficiais que están relacionados coas actividades dos diferentes Programas Internacionais nos que participa o C.I.F.P. A Granxa.

 

 

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos OAPEE

Programas Educativos Europeos_Xunta Galicia
Comisión Europea

Información Emprego

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN EMPREGO / EMPRENDEMENTO

Un espacio dedicado á procura de emprego, consulta de axudas a empresas/particulares, becas e prácticas en empresas.

 Qué e SEPE?

Información sobre tipos de contratos SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)

Guía de contratos

Outras WEBS de emprego

E M P L E A T E

 

 

Por conta allea:

Procura de emprego: (Servicio Público de Emprego, FEAGA, SEAGA, entrevista de emprego, curriculum vitae,...),

 

Programa de prácticas Fundación Universidade da Coruña (FUAC)

 

Becas FEUGA

 

Listas de contratación temporal

 

Función Pública Emprego na Xunta: procesos de selección,...

 

Ofertas emprego WEB Consellería

 

EURES (Servicios de Emprego Europeos) Transfronterizo Galicia - Norte de Portugal

 

 

 


 

 

Por conta propia:

 

Viveiro de empresa - CIFP A Granxa

 

Programa Deputación de Pontevedra DepoEmrende II  depoemprende.pdf

 

Asociación de Desenvolvemento Comarcal Condado Paradanta GDR (Grupo de Desenvolvemento Rural)-17

 

Guía dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas por Comunidad Autónoma

 

Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA

 

Federación Galega de Xoves Empresarios AJE Galicia

 

(FEAGA) Federación de Autónomos de Galicia 

 

 

Liñas de axuda Desenvolvemento Rural - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Programa Leader

O LEADER é o conxunto de medidas do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020 que se executa baixo metodoloxía LEADER (Ligazóns Entre as Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural). Esta metodoloxía vén sendo impulsada pola Unión Europea desde 1991 para descentralizar as políticas de desenvolvemento rural, de xeito que o territorio rural deixe de ser un simple destinatario destas políticas para converterse en protagonista do seu propio desenvolvemento.

 

 

Máis información sobre emprendemento

 

 

Atte.,

Coordinación Emprendemento

Dpto. de Información e Orientación Profesional

Dpto. de Calidade

 

 

 

 

 

 

Compras

Personal de Administración e Servizos

Mantemento

Distribuir contido