try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

CM Xardinaría e floraría DUAL

QUE É A FP DUAL?

É unha modalidade de formaciónprofesional que ten como finalidade acualificación profesional das persoas, ondea formación se comparte entre o centroeducativo e as empresas nun contexto deactividade laboral real.

O/A alumno/-a incorpórase á empresa através dun sistema de bolsas, cunharemuneración mensual mínima equivalenteao 50% do SMI, segundo o calendario,xornada e horario establecido no programa,e cotización á Seguridade Social.

O alumnado adquire experiencia laboral emellora as súas posibilidades de inserciónlaboral.

Para máis información:

https://www.edu.xunta.gal/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia