try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

blogue deadmin

Aula tecnolóxica de análise e procesado de produtos saudables e eco-sostibles

 

 

Aula tecnolóxica de análise e procesado de produtos

 

saudables e eco-sostibles - CIFP A Granxa

  

A continuación mostrase a relación dos equipamentos adquiridos co proxecto concedido ao abeiro do Programa de Tecnoloxía Aplicada 2023na FP de Galicia:

 • Analizador NIR SpectraAlyzer 2.0 FOOD

 • Cápsula aberta pouco profunda Open Cup

 • Formación analizador

 • Complementos dixitais para analizador

 • Fritidora

 • Pirómetro

 • Compresor de 24 L sen aceite

 • Amasadora espiral

 • Cortador de verduras

 • Extractor de zumes

 • Bandexas forno antiadherente GN 1/1

 • Minipasteurizador iogureira 25 L - Cuba queixo

 • Marmita de cocción con mesturador 25 L

 • Abatedor de temperatura 5 bandexas GN 1/1

 • Lavalouzas automático con bomba

 • Lavamáns

 • Mesa prelavado

 • Lavalouzas escorredoiro con billa

 

 

 

 

LISTAXES DEFINITIVOS ERASMUS+

ERASMUS+ 2023/2024

PRACTICUM DEPO

ALUMNADO

 

LISTAXE DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE ALUMNADO DE GRAO BÁSICO E MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA A REALIZACIÓN DUNHA MOBILIDADE ERASMUS+ CONSORCIO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

ALUMNO CICLO
Pablo Fernández Castro CB Agroxardinería e Floraría
Daniel Marina Gores CM Xardinería e Floraría

 

LISTAXE DEFINITIVA

 DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

 REF: PROXECTO ERASMUS+ Nº 2022-1-ES01-KA121-VET-000064242

 

 

Orde

DNI

Puntuación

1

***51980M

8,37

2

***98420Y

7,50

3

***55377T

7,25

4

***19427W

6,87

5

***30812C

6,75

6

***56286B

5,25

 

 

 

 

 

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

 

 

LISTAXE PROVISIONAL

 

DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

 

REF: PROXECTO ERASMUS+ Nº 2022-1-ES01-KA121-

VET-000064242

 

Orde

DNI

Puntuación

1

***51980M

8,37

2

***98420Y

7,50

3

***55377T

7,25

4

***19427W

6,87

5

***30812C

6,75

6

***56286B

5,25

Segundo o artigo 10.3 da resolución da convocatoria, ábrese un período de 3 días naturais, contados a partir do día seguinte desta publicación, para que as persoas interesadas formulen as reclamacións que estimen oportunas ante a comisión avaliadora

 

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DA PRE-INSCRICIÓN DE SOLICITUDES DE ALUMNADO ERASMUS+

ERASMUS+ 2023/2024

PRACTICUM DEPO
ALUMNADO

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS DE ALUMNADO DE GRAO BÁSICO
E MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA A REALIZACIÓN DUNHA MOBILIDADE
ERASMUS+

ALUMNO CICLO
Pablo Fernández Castro CB Agroxardinería e Floraría
Daniel Marina Gores CM Xardinería e Floraría

Para a presentación de reclamacións, dispondes dun prazo de tres días naturais a
partir do día seguinte á esta publicación.

ERASMUS+ 2023/2024
ALUMNADO

LISTAXE PROVISIONAL DA PRE-INSCRICIÓN DE SOLICITUDES DE ALUMNADO DE GRAO SUPERIOR PARA O PROXECTO ERASMUS+.

(Esta listaxe está pendente da publicación da convocatoria correspondente, polo que está supeditada aos cambios que poidesen acontecer).

ALUMNO  CICLO
Marisol Lastres Brey CS Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
Miguel Castro Rodriguez 2º CS Educación e Control Ambiental
Sabela Lorenzo Galiñanes 2º CS Vitivinicultura
Dolores Rodriguez Alonso CS Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
Ana Pereira González 2º CS Vitivinicultura
José Joaquín Lorenzo Rodriguez 2º CS Vitivinicultura
Pablo Nogueira Baúlde 2º CS Vitivinicultura
David García Salgado 2º CS Vitivinicultura
Belén Francés Martinez 2º CS Vitivinicultura
Iván Pereira Gómez 2º CS Vitivinicultura

 Para a presentación de reclamacións, dispondes dun prazo de tres días naturais a partir do día seguinte á esta publicación.

 

Erasmus Profesores

 

CONVOCATORIA 2023 /24

ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR
NO PROCESO DE SELECCIÓN DAS BECAS ERASMUS+

PARA PROFESORES DE
GRAO BÁSICO E GRAO MEDIO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Cubrir e enviar os dous impresos de solicitude dixitalmente
entre o 17 e o 27 de novembro 2023 ao seguinte correo electrónico:

programas.internacionais.cifp.granxa@edu.xunta.gal

 

Impresos de participación nos ficheiros adxuntos

CONVOCATORIA BECAS ERASMUS+ 2023/2024

 

 

CONVOCATORIA 2023 /24

 ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE AO  PROCESO DE SELECCIÓN PARA BECASERASMUS+.

 

As solicitudes presentaranse entre o 13 e o 24 de novembro 2023.

O alumnado que teña interese presentará os seguintes documentos en Conserxería agás o alumnado de réxime modular DISTANCIA, que o fará dixitalmente enviándolo ao correo electrónico:

 programas.internacionais.cifp.granxa@edu.xunta.gal

 • Solicitude: Impresos en conserxería ou na páxina web do CIFP A Granxa. Cubrir os datos en MAIÚSCULAS.

 • Carta de motivación dirixida á coordinadora de Programas Internacionais, onde se indicarán as motivaciones persoais e profesionais que o levan a solicitar a beca.

 • Certificación Oficial de Idiomas

 • Calquera outra documentación acreditativa si fora necesaria.

 

Estarás solicitando participar no proceso selectivo para optar a unha Beca nos países do programa Erasmus+

 1. para a realización de prácticas de FCT

 2. como titulado de grao básico, medio ou superior, durante os 12 meses anteriores á finalización da mobilidade prevista.

 Información importante para grao superior de Formación Profesional:

 A día de hoxe, 13 de novembro 2023, falta por publicar a convocatoria de proxectos Erasmus+ para grao superior de Formación Profesional. Polo tanto, esta solicitude é unha pre-inscrición para participar no proceso selectivo.

CALENDARIO PROCESO DE SELECCIÓN ERASMUS + 2023/24 CIFP A GRANXA

PROCEDEMENTO              DATAS *                       
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
-Modalidad en papel : presentar en conserxería
-Modalidad electrónica: enviar al correo:
programas.internacionais.cifp.granxa@edu.xunta.gal        
13 – 24 Novembro
ENTREVISTA PERSOAL CON PROBA DE IDIOMA
Lugar: Dirección
27 – 28 Novembro
REUNIÓN DA COMISIÓN DE VALORACIÓN E SELECCIÓN 30 Novembro
RESOLUCIÓN PROVISIONAL 30 Novembro
RESOLUCIÓN DEFINITIVA 4 Decembro
COMENZO DAS CLASES DE IDIOMAS ERASMUS+
Horario de tarde

12 Decembro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No caso de que as datas indicadas véxanse suxeitas a modificación por causa xustificada, comunicarase con antelación.

 Acceso á convocatoria da Consellería da Xunta de Galicia

 Acceso á convocatoria da Deputación de Pontevedra

Solicitude de participación ERASMUS+ (ficheiro adxunto)

 

 

Plan de autoprotección

Esta comisión está dirixida e coordinada pola xefatura de departamento da área de administración e xestión, coa finalidade de establecer a aplicación da normativa de prevención de riscos laborais.

Nos ficheiros adxuntos atópanse o Plan de autoprotección actualizado para o curso 2022-23

Actualización Plan de autoprotección: Véxase adxunto                     Versión 2022-23

Plan de autoprotección (video)

Manexo de extintores (video)

COMEZO DA PLATAFORMA FP A DISTANCIA

Debido a problemas organizativos, as clases do Ciclo Superior de Vitivinicultura MODALIDADE DISTANCIA, empezarán a semana do 18 de setembro. O titor comunicarase co alumnado a través da plataforma FP a distancia, á que se accede, co correo proporcionado no momento da matrícula, na páxina web de CIFP A Granxa na pestana “PLATAFORMA FP A DISTANCIA” ou na ligazón; https://fpadistancia.edu.xunta.gal/login/index.php

Guía do Alumnado 2023/2024

Distribuir contido