try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Blogues

XORNADA DE ACOLLIDA DE PROBAS LIBRES

A data da xornada de acollemento de probas libres será o mércores 5 de xuño ás 13:30 h na sala de audiovisuais.

IMPORTANTE: Os aspirantes que non asistan a xornada de acollemento serán dados de baixa de oficio da matrícula e, polo tanto, non poderán presentarse ás probas.

 

Programacións por ciclo e módulo

Calendario probas libres curso 2023/24

Nos ficheiros adxuntos podedes atopar as datas e as horas da probas libres agrupadas segundo ciclo:

CM_AGROECO: Ciclo Medio Produción Agroecolóxica

CM_XARDINARÍA: Ciclo Medio Xardinaría e Floraría

CS_EDUCAM: Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental

CS_PAISAXISMO: Ciclo Superior de Paisaxismo e Medio Rural

CS_PRINAL: Ciclo Superior Procesos e calidade na industria alimentaria

CS_VITIVINICULTURA: Ciclo Superior de Vitivinicultura

CS_XFMN: Ciclo Superior de Xestión Forestal e do Medio Natural

 

A data da xornada de acollemento (obrigatoria asistencia) está pendente de confirmación. Nesta xornada se confirmarán as aulas nas que se realizaran as probas libres.

Xornada de portas abertas

Oferta probas libres

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE-LOXSE) 2023-2024

Xa está aberto o prazo para a inscripción para as probas libres.

Podedes consultar a información no seguinte link:

Portal FP xunta de Galicia - Probas libres

Si consultades a Oferta clasificada por provincia e concello na páxina 164 do documento atopareis a oferta de probas libres do CIFP A Granxa.

 

ERASMUS+

ERASMUS+: ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

Podedes ver o arquivo orixinal no adxunto.

ERASMUS+: ACTA PROVISIONAL DE SELECCIÓN DE PROFESORADO

O documento completo o atopades no ficheiro adxunto.

CURSO AFD

(AGAU0111) Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria
Familia profesional: AGRARIA
Área profesional: Agricultura

R.D. 1784/2011, de 16 de diciembre
COMPETENCIA GENERAL: Preparar, manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas y de jardinería de accionamiento y tracción, así como de equipos utilizados en las actividades de producción agraria, aplicando criterios de calidad y rentabilidad, cumpliendo con la normativa aplicable vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.

Nivel Cualificación profesional de referencia   Unidades de competencia 
2 AGA547_2 MANEJO Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA (R.D. 563/2011, de 20 de
abril).
UC1804_2 Manejar y realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción.
UC1805_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de preparación del suelo.
UC1806_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de siembra y plantación.
UC1807_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos para efectuar cuidados culturales.
UC1808_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios.
UC1809_2 Manejar y realizar el mantenimiento de equipos de recolección, carga, descarga y transporte de productos agrarios.

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional

Módulos formativos Unidades formativas H. UF H. MF
MF1804_2: Manejo y mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción. UF2015: Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 80 120
UF2016: Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción 40
MF1805_2: Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo 80
MF1806_2: Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación 80
MF1807_2: Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales 70
MF1808_2: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios UF2017: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes 50 120
UF2018: Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios 70
MF1809_2: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección, carga, descarga y transporte de productos
agrarios
UF2019: Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios 70
UF2020: Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios 50
Duracion horas módulos formativos. 590
MP0428: Módulo de prácticas profesionales no laborables de Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria 40
Duración horas totales certificado profesional. 630

CONVOCATORIA 2023/24 PROXECTO ERASMUS+

Nos ficheiros adxuntos atoparás os criterios de selección e a solicitude de participación.

Oferta educativa 2023-24

OFERTA EDUCATIVA 2023-24

Ver ficheiro adxunto

Distribuir contido