try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Actividades cemplementarias e extraescolares

Actividades complementarias e extraescolares

Planificar e desenvolver as Actividades Complementarias á Formación (ACF) que complementen a actividade da aula nas diferentes materias ou módulos, incluídas aquelas que se poidan desenvolver fora do centro e/ou aquelas prácticas curriculares realizadas con recursos externos, desenvolvidas dentro ou fóra do centro.

Distribuir contido