try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Departamento de acreditación e probas

ARA- Avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais

 Acreditación de competencias profesionales adquiridas a través da experiencia laboral.

 

Departamento de acreditación e probas

O departamento de acreditación e probas, está composto polo xefe de departamento da área de formación e o xefe de departamento de Información e orientación profesional.

Son competencias deste departamento:

Distribuir contido