Cursos dispoñíbeis

Neste curso imos aprender a identificar e nomear adecuadamente o material que habitualmente se emprega no laboratorio enolóxico.

Neste curso que abrimos imos compartir os traballos que desenvolvemos na bodega.

Nos foros poderemos abrir debates sobre os tratamentos que se lle fagan e achegar ideas novas.

Polo de agora ímolo facendo por semanas, máis adiante pódese modificar en función das necesidades do propio cursoO curso consta de 60 horas e dívidese en 3 temas:

-Os dous primeiros relacionados ca nutrición onde se introducen conceptos de alimentación, nutrición e saúde. (40h)

-O último tema onde faremos unha pequena introducción a seguridade alimentaria e o resto do tema explicaremos a importancia da legislación relativa a alérxenos e etiquetado de productos. (20h)

Módulo que engloba as materias de lingua castelá, lingua galega, historia, xeografía e inglés.

O presente módulo capacitará aos alumnos para que prepararen unha superficie de terreo para poder implantar material vexetal. 

Módulo que engloba as materias de lingua castelá e galega, inglés e historia e xeografía.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos, de 160 horas de duración, que se imparte no 1º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio CMAGA01 Produción Agroecolóxica.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0410 Produción vexetal ecolóxica, de 192 horas de duración, que se imparte no 2º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio CMAGA01 Produción Agroecolóxica.