Cursos dispoñíbeis

Este curso se creou para dar formar ao persoal docente no uso da aula virtual do centro, a través da plataforma Moddle.

Dividirase o curso en dúas partes:

-A primeira, na que se explicarán os conceptos básicos de uso da aula virtual.

- A segunda, cun contido máis avanzado no que principalmente se traballará na creación de probas e cuestionarios.


Haberá que levar a cabo unha serie de tarefas nos cursos, que terán como obxectivo que o docente utilice a súa propia aula virtual.

Empiezas 2º. En 1º, vimos FOL, tus derechos como persona trabajadora, cómo buscar empleo y trabajar con seguridad. Ahora vamos a cambiar totalmente el chip, vamos a ver las cosas desde el punto de vista de la empresa, tanto como si fueses el dueño/a o gerente, o bien como si fueses una persona trabajadora que aporta ideas para mejorarla. ¿Te animas con Empresa e Iniciativa Emprendedora?

A competencia xeral deste título consiste en sensibilizar e educar a poboación, promovendo actitudes que contribúan á conservación e a mellora do medio, informando sobre os seus valores e os problemas ambientais, capacitando para unha correcta toma de decisións, deseñando actividades para o seu coñecemento e un uso baseado en principios de sustentabilidade, así como realizar accións de xestión ambiental para controlar e protexer o medio, aplicando a normativa.

Neste curso imos aprender a identificar e nomear adecuadamente o material que habitualmente se emprega no laboratorio enolóxico.

Neste curso que abrimos imos compartir os traballos que desenvolvemos na bodega.

Nos foros poderemos abrir debates sobre os tratamentos que se lle fagan e achegar ideas novas.

Polo de agora ímolo facendo por semanas, máis adiante pódese modificar en función das necesidades do propio cursoO curso consta de 60 horas e dívidese en 3 temas:

-Os dous primeiros relacionados ca nutrición onde se introducen conceptos de alimentación, nutrición e saúde. (40h)

-O último tema onde faremos unha pequena introducción a seguridade alimentaria e o resto do tema explicaremos a importancia da legislación relativa a alérxenos e etiquetado de productos. (20h)

Temario de FOL para alumnado con algunha avaliación suspensa 

Curso tarefa 2 manexo básico aula virtual do centro.

Cursiño en liña sobre AFT.

Se tes problemas de acceso, recupera o teu usuario ou contrasinal coa conta de edu.xunta.gal, tal e como se indica neste minivideo.

Módulo que engloba as materias de lingua castelá, lingua galega, historia, xeografía e inglés.

O presente módulo capacitará aos alumnos para que prepararen unha superficie de terreo para poder implantar material vexetal. 

Módulo que engloba as materias de lingua castelá e galega, inglés e historia e xeografía.

Nesta sección atoparedes orientacións para o traballo en casa e algunhas reflexións para este tempo de aprendizaxe a distancia. A non ser que se vos pida directamente, non hay que entregar tarefas de titoria.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0406 Implantación de cultivos ecolóxicos, de 160 horas de duración, que se imparte no 1º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio CMAGA01 Produción Agroecolóxica.

Este curso correspóndese co módulo profesional MP0410 Produción vexetal ecolóxica, de 192 horas de duración, que se imparte no 2º curso do Ciclo Formativo de Grao Medio CMAGA01 Produción Agroecolóxica.