try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Probas libres para a obtención de títulos FP LOE. Curso 2019-2020 Escoitar

Publicada a Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Resolución establece as datas do período de solicitudes de matrícula para as probas libres de títulos LOE de formación profesional e as datas para a celebració

Protocolo de recollida de material e pertenzas persoais

No arquivo adxunto ides ver os horarios en función do ciclo no que estedes matriculados.

Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020

 Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31091

CALENDARIO PROBAS EXTRAORDINARIAS CURSO 2019-2020

PARA TÓDOLOS CICLOS!!

VÉXANSE OS DOCUMENTOS ADXUNTOS

 

INSTRUCCIÓNS PRA XESTIÓN DOS REINTEGROS DE BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO CORRESPONDENTES AO CURSO 2019-2020

MOI IMPORTANTE!! PARA TODOS OS ALUMNOS QUE SOLICITÁCHEDES BOLSA AO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ARQUIVO ADXUNTO

CONTACTO PARA DÚBIDAS: UNIDADE DE BECAS PONTEVEDRA  986.80.59.55

dp.pontevedra@edu.xunta.es

Un proxecto europeo con participación do CIFP A Granxa (Ponteareas) recoñecido como ‘historia de éxito’ por Erasmus+

O proxecto europeo Vitea, con participación da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e do CIFP A Granxa (Ponteareas) acaba de ser seleccionado por un panel de expertos como Story Success, segundo comunicou a Dirección Xeral de Educación, Xuventude, Deportes e Cultura da Comisión Europea.

FCT

Atendendo á Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial,  se procede a realizar unha síntese do seu contido relacionado ca flexibilización da FCT.

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2019/2020. Aprazamento do proceso de admisión

 

Ven, 17/04/2020 - 09:56

Queda aprazado o proceso de admisión das probas libres para a obtención dos títulos LOE de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional.

En función da evolución da pandemia causada por Covid-19 publicarase, con antelación suficiente, o calendario de admisión para as probas libres correspondentes ao curso 2019-2020.

Distribuir contido