try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

RESIDENCIA DE ESTUDANTES DO CIFP A GRANXA

No arquivo adxunto encontrarase o regulamento interno de residencia.

As datas de pagamento do primeiro trimestre serán do 11/09/20 ao 15/09/20 (fianza máis trimestre).

Terán que traer o material que se indica no regulamento de réxime interno de residencia.

OFERTA FORMATIVA CURSO 2020/2021

RÉXIME ORDINARIO

 • CB AGROXARDINARIA E COMPOSICIÓNS FLORAIS
 • CM XARDINARÍA E FLORARÍA
 • CM PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA
 • CM ACEITES DE OLIVA E VIÑOS
 • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL
 • CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL
 • CS VITIVINICULTURA

RÉXIME ADULTOS

 • CS PAISAXISMO
 • CS XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL
 • CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL
 • CS VITIVINICULTURA

FP DUAL (CICLO COMPLETO)

 • CM ACEITES DE OLIVA E VIÑOS

FP DUAL (2º CURSO)

 • CM PRODUCIÓN AGROECOLÓXICA
 • CS EDUCACION E CONTROL AMBIENTAL

Un proxecto europeo con participación do CIFP A Granxa (Ponteareas) recoñecido como ‘historia de éxito’ por Erasmus+

O proxecto europeo Vitea, con participación da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e do CIFP A Granxa (Ponteareas) acaba de ser seleccionado por un panel de expertos como Story Success, segundo comunicou a Dirección Xeral de Educación, Xuventude, Deportes e Cultura da Comisión Europea.

Solicitude certificados

Para a solicitude de certificacións académicas deberá de entregarse cuberto o documento adxunto ademais de fotocopia do DNI. 

Os certificados non se entregan no momento, polo que é imprescindible solicitalos anticipadamente.

Co ánimo de facilitar o seu trámite poderase facer a solicitude por correo electrónico a cifp.granxa@edu.xunta.es. Como norma xeral, deberá recollerse presencialmente. 

Procedemento para as reclamacións das cualificacións finais nos centros

Normas xerais: Despois das aclaracións oportunas co profesor, se procede o alumno ou alumna (nos casos de maiores de 18 anos) ou seu representante legal, pai/nai (nos casos de menores de 18 anos) poderán solicitar por escrito a revisión da cualificación no prazo de dous días lectivos a partir daquel en que se produciu a súa comunicación.

Debido as circunstancias extraordinarias que nos acompañan, o período de reclamacións serán os días 14 e 15 de abril ás 13 horas. Enviarase o modelo anexo por correo electrónico ao cifp.granxa@edu.xunta.es

Distribuir contido