Secretaría

SECRETARÍA (ADMINISTRACIÓN)

 

Horario de atención ao público de Secretaría (Administración)

 De LUNS a VENRES: de 09.00h a 14.00h

LUNS: DE 16.00h. a 18.00h

 

 


ABRIL

 

06/04/17 Probas de acceso a grao medio. Listaxes provisionais de inscrición e exencións. Convocatoria 2017

 

 

 

 

 

06/04/17 Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2016-2017

 

 

 

 

 

05/04/17 A/A dos usuarios de ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

 

Reunión Grupal

 

Día: Xoves 20 de Abril 2017

 

Hora: 10.00h - 11.30h

 

Lugar: Salón de Audiovisuais do CIFP A Granxa

 

 

 

 

 

MARZO

Instrucións para a tramitación do título

 

 

FEBREIRO

 

15/02/17 Acreditación de Competencias

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

Solicitantes que precisan emendar a súa documentación

2. Emenda da documentación achegada.

a) Os solicitantes disporán dun prazo de 10 días naturais contados desde o seguinte ao de
publicación das listaxes de solicitantes para emendar o defecto ou omisión na documentación
entregada. As emendas presentaranse no centro docente onde se entregase a solicitude.

b) Só serán tidos en conta para os efectos de determinación da prioridade de acceso
ao procedemento, nos casos en que exista maior número de demandantes que de prazas
ofertadas, os méritos de experiencia ou formación con que conte o solicitante na data de
finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Orde de convocatoria

 

 

 

06/02/17 Probas de acceso a ciclos formativos de GRAO SUPERIOR. Convocatoria 2017. Inscrición/Información

Prazo de inscrición: do 6 ao 15 de febreiro de 2017, ambos incluídos.

Calendario das probas de acceso

 

 

 

03/02/17 Acreditación de Competencias. Convocatoria 2017. Galicia

Finalizado o prazo de solicitudes.

A partir de agora, debe estar atento/a ao Calendario do procedemento

No seu momento, poderá consultar as listaxes nesta mesma web e/ou en FPXunta

 

Información do procedemento

 

 

 

 

 


 Prazo de matricula do alumnado admitido: 19 de xullo ata as 13:00 horas do martes 26 de xullo de 2016

 

19/07/16

Listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria 2016

 

Consulta 1ª adxudicación e instrucións/documentación de matrícula ---> 1ª adxudicación ordinaria-2016

 

Ligazóns de interese:

Servizos en liña

Instrucións xerais do proceso de admisión