Secretaría

SECRETARÍA (ADMINISTRACIÓN)

 

 

«Volver a Inicio

 

 

 Servicio de Secretaría/administración do CIFP A Granxa 

 

 

Teléfono do Centro: 886 120 880   

Fax: 886 120 893

cifp.granxa@edu.xunta.es

 

 

 «Volver a Inicio

 

 

 

 

Oferta educativa

 Horarios:

Réxime ordinario: de 08.30h - 15.00h.

Réxime de adultos (modular): 17.00h - 22.00h.

 

 

 

OFERTA EDUCATIVA CIFP A Granxa

 

Familia

Réxime

Graos Medios / Superiores / FP Básica

 

AGRARIA

 

 

 

Ordinario

 

 

 

 

 


Modular

 

CM Produción agroecolóxica  CURRICULO

CM Xardinaría e floraría  CURRICULO

 

CS Xestión forestal e do medio natural   CURRRICULO

CS Paixaxismo e medio rural CURRICULO

 

FPB Agroxardinaría e composicións florais  Información Formación Profesional Básica

 


Oferta módulos Ciclo de Grao Superior Xestión forestal e do medio natural

 

INDUSTRIAS

ALIMENTARIA

 

Ordinario

 


 

Modular

 

CM Aceites de oliva e viños  CURRICULO

 

CS Vitivinicultura CURRICULO

 


Oferta de módulos Ciclo de Grao Superior Vitivinicultura

 

 

SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE

 

Ordinario

 


 

Semipresencial - Distancia

CS Educación e control ambiental    CURRICULO

 

Información dos réximes de estudo

♦ Réximes de estudo

 

Información xeral de interese

Pode consultar toda a información sobre FP Galicia (admisión, validacións, normativa, acreditación de competencias,...) en:
 

Nota: cada ano a Consellería publica a normativa relativa ao novo curso escolar.  Pode seguir esta información na web FP Xunta e /ou na nosa web CIFP A Granxa

 

 


 

Outra formación:  Formación para o emprego

Accións Formativas dirixidas prioritariamente a desempregados (AFD)

 O obxectivo da formación para o Emprego, que vai dirixida a persoas desempregadas, é cualificalas para a súa integración no mercado laboral.

 

Consultar na súa Oficina de Emprego.

 

Información xeral: ---> Portal do traballoCIFP A Granxa
cifp.granxa@edu.xunta.es 


 
 
Inicio
 
 

MATRÍCULA PRAZAS VACANTES

Ábrese o prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes desde o día 23 ata o día 31 de xullo ás 13:00 horas. As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.Ver vacantes por ciclos http://www.edu.xunta.es/fp

(15/07/2013) Acceso a ciclos formativos

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes da convocatoria ordinaria de admisión para ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.
  
Ao longo do martes 16 de xullo de 2013 publicaranse as listaxes de persoas admitidas en cada ciclo formativo.  http://www.edu.xunta.es/fp/listaxes_definitivas_admision_2013

MATRICULA CICLOS 2ª ADXUDICACIÓN

23/07/2013 00:00
23/07/2013 23:00
Etc/GMT+2

23 ao 26 de xullo ás 13:00 horas

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada, na 2ª adxudicación ordinaria, así como as listaxes de espera aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

 

Réxime ordinario

O prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o martes 23 de xullo ata as 13:00 horas do venres 26 de xullo de 2013. A matrícula deberáse realizar no centro educativo da praza adxudicada.

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional

  • Listaxes de persoas admitidas

- Listaxe de persoas admitidas nos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de persoas admitidas nos ciclos formativos de grao superior

 

  • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

As persoas que fixeron a súa solicitude de acceso a ciclos formativos de réxime ordinario de grao superior ou de grao medio vía web, e que teñen adxudicada unha praza á que desexan renunciar para permanecer en listaxe de espera das súas opcións de maior preferencia, poden renunciar a esta adxudicación vía web desde a seguinte ligazón.

- Acceso a renuncia á praza adxudicada

 
Réxime para as persoas adultas

O prazo de matricula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o martes 23 de xullo ata as 13:00 horas do venres 26 de xullo de 2013. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

- Listaxe nos módulos de grao medio
- Listaxe nos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

- Listaxe nos módulos de grao medio
- Listaxe nos módulos de grao superior


LISTAXE DEFINITIVA DE SOLICITANTES

Atención as próximas datas:

Período ordinario

           

-       Listaxe definitiva de solicitantes: 16 de xullo. Farase pública no taboleiro de anuncios do centro e na páxina web da consellería. Link

 

-       1ª Adxudicación: 17 de xullo (primeira relación ordinaria de persoas admitidas en cada ciclo por orde decrecente de puntuación).

 

-       MATRÍCULA 1ª adxudicación  17 ao 19 de xullo ás 13:00 horas.

 

Neste prazo deberase formalizar a matrícula ou ben renunciar.

O feito de renunciar á adxudicación dunha praza é condición indispensable para quedar en listaxe de espera nas opcións de maior preferencia. As persoas solicitantes admitidas que non se matriculen e non presenten renuncia no prazo indicado perderán o dereito a súa praza e, nese caso, procederase a súa escolarización ao final do proceso, se houber vacantes.

 

-       2ª Adxudicación: 24 de xullo (segunda relación ordinaria de persoas admitidas en cada ciclo por orde decrecente de puntuación).

 

-       MATRÍCULA 2ª adxudicación: 24 ao 27 de xullo ás 13:00 horas.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS

Alumnado ADMITIDO do CIFP A Granxa para participar nos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior do curso 2010-11. https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/premiosfp/

Distribuir contido