Secretaría

SECRETARÍA (ADMINISTRACIÓN)

 

 Servicio de Secretaría/administración do CIFP A Granxa 

 

 

Teléfono do Centro: 886 120 880   
Fax: 886 120 893
cifp.granxa@edu.xunta.es

 

Pode seguir toda a información sobre matrícula, probas de acceso,... na páxina inicial desta WEB.

 

Atte.,

Secretaría C.I.F.P. A Granxa

 

 

 

 

 

SOLICITUDE VALIDACIÓN DE MÓDULOS

 

Procedemento de validacións

Requisitos:

Deberá estar matriculado nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validación perante a dirección do centro educativo dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases. No caso de centros privados, a dirección deste dará traslado das solicitudes ao centro público ao que estea adscrito, no prazo de cinco días hábiles.

Documentación necesaria:

A solicitude formalizarase no modelo de instancia establecida para tal efecto no anexo XIV da Orde do 12 de xullo de 2011. Acompañarase de:

  • Fotocopia compulsada do DNI.
  • Certificación académica oficial dos estudos cursados, segundo o anexo X da Orde do 12 de xullo de 2011 ou de certificado de profesionalidade ou da acreditación parcial a que se refire esta orde.
  • O alumnado que teña estudos universitarios deberá achegar os programas daquelas materias cursadas que podan ser validables polos módulos profesionais.

 

Toda a información (formulario de solicitude, casos singulares de validación,...) AQUÍ

 

 

 

 

ADMISIÓN A CICLOS_CURSO 2014/15

 

Calendario de admisión

Consultar toda a información sobre admisión a ciclos 2014/15 AQUÍ

 


 

- Admisión 2014. Servizos en liña

A aplicación informática “Ciclosadmision” permite o acceso a usuarios externos autentificados nos sistemas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Deste xeito aquelas persoas participantes no proceso de admisión a ciclos formativos de Formación Profesional que facilitaron un enderezo de correo electrónico válido na súa solicitude poden ser usuarios externos da aplicación informática e acceder a determinados servizos en liña relacionados co proceso de admisión.

Documentos informativos e instrucións:

Estes servizos soamente estarán dispoñibles nos momentos que corresponda en función das fases do proceso de admisión. Antes de acceder á aplicación informática consulte a información.

 

Oferta educativa

 Horarios:

Réxime ordinario: de 08.30h - 15.00h.

Réxime de adultos (modular): 17.00h - 22.00h.

 

 

   

 

 

Mais información dos graos de FP nas imaxes:

Familia profesional de Seguridade e medio ambiente

 

 

 

 

   

Formación para o emprego  

 

 

 

Outras ligazóns de interese:

Contornos profesionais de cada ciclo

 

Coñece a FP: que hai que facer para matricularse, requisitos, saídas académicas e profesionais... e máis información de interese

Ordenación académica

 

 

 CIFP A Granxa
cifp.granxa@edu.xunta.es 


 
 
Inicio
 
 

Admisión: listaxe provisional de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2013 17/09/13

Admisión: listaxe provisional de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2013

Publicación das listaxes provisionais de solicitantes da convocatoria extraordinaria de 2013 para ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o luns 16 de setembro ata ás 13:00 horas do mércores 18 de setembro de 2013.

A reclamación deberáse realizar no centro onde se presentou a instancia.

Réxime ordinario 

  
Réxime para as persoas adultas

Modalidade presencial 

  
Modalidade distancia

 

Comezo de clases alumnos 1º de Aceites de oliva, 1º de Vitivinicultura ordinario e Vitivinicultura modular.

Os alumnos de 1º de Vitivinicultura e 1º de Aceites de Oliva e Viños, comezarán as clases o mércores 18 de setembro ás 8:30 horas, e os de  Vitivinicultura modular o mércores as 17,00 horas.

PRAZAS VACANTES ZSINA01 vitivinicultura (modular)

Consultar no arquivo adxunto.

PRAZAS RESIDENCIA ADXUDICADAS A ALUMNOS 2º CURSO

Ver no listado adxunto a relación de alumnado de 2º curso con praza adxudicada na residencia para o curso 2013/2014

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL PRAZAS RESIDENCIA CURSO 2013/2014

Adxudicación de prazas da residencia para alumnado de nova incorporación.
Poderase presentar reclamación no prazo de 10 días hábiles seguintes a da súa publicación.
O día 23 de agosto publicarase a listaxe definitiva que estará exposta no taboeiro e na páxina web do centro.
Consultar o listado de adxudicación no anexo adxunto.

Acceso a ciclos formativos: listaxes de 2ª adxudicación en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade pr

Mar, 23/07/2013 - 09:24 
 Publicación das listaxes de persoas admitidas, e en listaxe de espera, aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas. 
C.I.F.P. A GRANXA:
F.P. para persoas adultas

Distribuir contido