Skip to Content

BO USO DAS TIC

Estas son as nosas normas e recomendacións para facer un bo uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC).

Se entre todos/as respectámolas, todo será máis sinxelo e funcionará mellor!!

 

                                                  1º - 2º - 3º - 4º EDUCACIÓN PRIMARIA                                                   

           

  5º - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

- Non incurrir en calquera outra conducta que poida supoñer unha das faltas recollidas no decreto 8/2015, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar nos centros docentes da Comunidade de Galicia e nas normas do centro.

* Calquera incumprimento dalgún punto dos anteriores poderá ser sancionable polo titor/a, por algún outro profesor/a que imparta clase nese grupo ou polo equipo directivo.

 page | by Dr. Radut