INFORMACIÓN SOBRE A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR