DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Publicación dos criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros públicos e concertados no curso 2020/21

 

LEMBREN PEDIR CITA CON ANTELACIÓN. GRAZAS.

 

Menú comedor Novembro 2020

in

Adxúntase o documento descargable co menú do comedor do centro para este mes de Novembro.

O comedor do centro precisa de colaboradores

in

O Consello da Xunta ven de autorizar, de xeito excepcional, no caso de non contar no comedor escolar co número preciso de colaboradores que 
cumpran coas actuais condicións, a posibilidade de abrir unha nova lista de colaboradores voluntarios mentres a situación producida pola pandemia do COVID-19 persista.

Estamos autorizados a ter ata 14 colaboradores por xornada. De forma excepcional poderán inscribirse na nova lista colaboradores voluntarios que sexan familia e convivan no mesmo domicilio do alumnado usuario do servizo.

Adxúntase a información e requisitos para poder formar parte da lista 
de colaboradores de comedor.

Pregamos a vosa colaboración co obxecto de procurar unha mellora na organización e prestación do servizo de comedores. É de suma importancia dispoñer dos colaboradores suficientes que poidan cubrir estes postos tanto de forma habitual como en causas de ausencia.

Encarga de comedor
CEIP Praia Xardín

Modificación do Menú de Outubro

in

Debido a diversos condicionantes do servizo de comedor procédese a publicar novamente o menú de Outubro.

 

Pódese acceder ao documento do novo menú premendo no arquivo adxunto máis abaixo.

 

 

 

Menú comedor Outubro 2020

 

Achégase o documento co menú do comedor para este mes de outubro.

 

Bo proveito!

PROTOCOLO COVID PARA O COMEDOR ESCOLAR

in

 

 

Aquí tedes un resumo informativo sobre o protocolo de adaptación ao covid que se está a seguir no comedor do cole.

Resumo familias comedor

 

BECAS NEAE CURSO 2020/2021

Las becas para estudiantes de secundaria

 

BECAS E AXUDAS PARA O ALUMNADO NEAE 2020-2021

 

 

Prazo de presentación: ata o 30 de setembro

 

Cómo se fai a solicitude: no seguinte link

 

 https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1399

 

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA PARA SOLICITAR A BECA

 

Para o caso de presentar necesidade específica de apoio educativo (NEAE) derivada de discapacidade, trastorno grave de conduta, TDA-H o TEA requirirase acreditalo por algunha das seguintes vías:

 

 • Certificado do Departamento de Orientación que acredite as NEAEs do alumnado en cuestión

 • Certificado de discapacidade (o alumnado que xa obtivo a beca o curso pasado, queda exento de presentalo o presente curso)

 

Si o solicitante require axuda para a reeducación pedagóxica ou da linguaxe, requirirase, ademais da anterior, a seguinte documentación:

 

 • Informe específico do Departamento de Orientación, no que se detalle a asistencia educativa e as horas semanais que se consideran necesarias para a súa corrección, así como, no seu caso, as prestadas polo centro, a duración previsible da mesma e as condicións que garantan a súa prestación.

 • Memoria expedida polo centro reeducador que preste o servizo na que conste información detallada das características do mesmo, incluíndo o número de horas semanais e especialista que o presta así como do custo mensual

 • Declaración responsable da persoa que imparta a reeducación pedagóxica ou de linguaxe de que reúne os requisitos de formación establecidos na convocatoria.

 • Condición de familia numerosa, se así fose.

 

Para o caso de presentar NEAEs asociadas a Altas capacidades:

 

 • Certificado do Departamento de Orientación dependente da administración educativa correspondente que acredite a presencia de AACC.

 • Memoria expedida polo centro ou reeducador que preste servizo na que conste as características de dito servizo, así como as horas semanais, o especialista que o preta e o costo.

 

LUGAR DE ENTREGA:

 

 • Solicitantes con certificado reconocido de firma electrónica: preséntase a través do rexistro telemático do Ministerio de Educación e Formación Profesional, axuntando un escanado dos certificados correspondentes.

 • Solicitantes sen certificado recoñecido de firma electrónica: imprimirán o modelo de solicitude e o presentarán, unha vez firmado por todos os membros da unidade familiar que deban facelo, no centro educativo no que vaian a realizar os estudos durante o curso 2020/2021. A solicitude non se poderá tramitar si non se presentou no centro de estudios dentro do prazo de presentación de solicitudes. Dito centro de estudos proporcionará un comprobante selado ó solicitante, que lle servirá de xustificante de ter presentado dita solicitude.

 

 

* No seguinte enlace detállase os pasos a seguir para completar a información necesaria para a BECA:

 

https://www.redcenit.com/solicitar-la-beca-mec-para-alumnos-con-necesidades-especificas-de-apoyo-educativo-2020-2021/

 

 

NORMAS COVID PXB

Aquí tedes as NORMAS COVID PXB, para ir vendo na casa cos nenos/as. Daralles seguridade e facilitará os primeiros días de cole!

INICIO DE CURSO GRADUAL

Xoves 10 de setembro:

3 anos, 4 anos, 1º, 2º e 3º EP.

 

Venres 11 de setembro:

5 anos, 4º, 5º e 6º EP.

 

Resolución da Consellería

 

 

COLABORACIÓNS DE COMEDOR

in

Os/as interesados/as poden anotarse para colaborar no comedor ata o día 7 de setembro chamando ao 881 866 546 (de 10:00 a 13:00) e indicando nome, apelidos, teléfono e grupo do neno/a. Tamén se pode facer a través do correo electrónico do centro (ceip.praia.xardin@edu.xunta.gal)

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 2020/2021. AUTODECLARACIÓNS DE COMEDOR.

in

COMEDOR ESCOLAR  CURSO 2020/2021

 

MODELO DE AUTODECLARACIÓN (ANEXO II) (descarga)

 

 • É moi importante cubrir os seguintes datos:
 • Importe da casiña da renda neta do IRPF 2019 (Apartado A)
 • Detallar os membros da unidade familiar (pais/nais/fillos/as) Apartado B
 • Importe da renda neta per cápita (Apartado C)
 • Marcar a casiña que corresponda segundo a renda per cápita  (Apartado D)
 • Asinar todos os membros da unidade familiar agás os menores de idade.

 

 • Non entregarán a autodeclaración cando xustifiquen documentalmente algunha destas situacións:
 • Alumnado de unidades familiares con situación socioeconómica de exclusión social.
 • Alumnado con discapacidade declarada igual ou superior ao 33%.
 • Alumnado en situación de acollemento residencial ou familiar.
 • Alumnado de unidades familiares vítimas de terrorismo ou violencia de xénero.


O PRAZO DE ENTREGA REMATA O 9 DE SETEMBRO

Pódese entregar presencialmente no centro de 10:00 a 13:00 h. (con cita previa), ou vía mail (ceip.praia.xardin@edu.xunta.gal).

Para calquera dúbida, falar con administración:

881 866 546

 

SOLICITUDE DE TRANSPORTE E COMEDOR CURSO 2020/2021 (prazo do 29 de xuño ao 3 de xullo)

Poderase entregar de xeito presencial no centro (de 10:00 a 13:00) ou vía correo electrónico (ceip.praia.xardin@edu.xunta.es)

 

Premede sobre calquera das imaxes seguintes para abrir o PDF

 

SOLICITUDE TRANS E COMEDOR SOLICITUDE

MENÚ DO COMEDOR PARA SETEMBRO

in

Achégovos o menú do comedor que os nenos e nenas poderán degustar neste mes de Setembro.

PROCEDEMENTO MATRÍCULA CURSO 2020/2021

 (SÓ ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO)

 

Formalización da matrícula: do 1 ao 10 de xullo.

 Presencialmente: CITA PREVIA nos 881 866 546 e 881 866 545, de 10:00 a 13:00 h.

Vía mail: enviar documentación a ceip.praia.xardin@edu.xunta.es

 

DOCUMENTOS A APORTAR (picar para descargar)

 ANEXO III

 FICHA DE DATOS ALUMNOS/AS

 AUTORIZACIÓNS DE IMAXE E SAÍDAS

 SOLICITUDES TRANSPORTE E COMEDOR

BOLETÍN DE VACINAS E TARXETA SANITARIA

 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ

 

LISTA DE LIBROS CURSO 2020-2021

in

 Premede sobre a imaxe para acceder ao PDF.

libros

Amorote 2019/2020

Prezadas familias, presentámosvos Amorote 2019-2020, edición especial, un proxecto que nace do esforzo e a colaboración dos membros da nosa comunidade educativa. Agardamos que vos guste.

 

Premede sobre a portada para acceder á revista.

AMOROTE 2019/2020

 

Amorote 2019/2020

 

 

LETRAS GALEGAS EN FAMILIA NO PXB

Para conmemorar o Día das Letras Galegas, desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega e a área de Música, contando coa colaboración de moitas das familias do CEIP Praia Xardín, realizamos esta curta.

Agradecemos enormemente a todas as familias pola súa participación e polo mimo e agarimo que puxeron nos vídeos.

Agardamos que vos guste.

Axuda libros e material Curso 2020/2021

Pinchar na imaxe para ver a información

 

 

FONDO LIBROS, AXUDAS LIBROS E AXUDAS MATERIAL

Publicación das LISTAS PROVISIONAIS (10 de XULLO)

Reclamacións e enmendas (13 e 14 de XULLO)

Publicación das LISTAS DEFINITIVAS (15 de XULLO)

 

Recollida de VALES para AXUDAS LIBROS (1º E 2º de PRIMARIA) e AXUDAS MATERIAL (todo PRIMARIA)

Martes 21 e Mércores 22 de XULLO, de 10:00 a 13:00 h.

Ou tamén do 1 ao 15 de SETEMBRO.

 

Recollida de LIBROS DE TEXTO do FONDO LIBROS (3º, 4º, 5º, 6º de PRIMARIA)

Do 1 ao 15 de SETEMBRO

 

 

En tempos de confinamento...

#xuntosconseguirémolo          #voltaremosasaulas    

O noso agradecemento a toda a comunidade educativa do CEIP Praia Xardín

¡¡¡ IMPORTANTE !!! AXUDAS COMEDOR ESCOLAR

Hoxe saíron publicadas no DOGA as axudas de comedores.

 

Os usuarios gratuítos de comedor recibirán 2,50 € por día lectivo suspendido.

 

Os usuarios semigratuítos de comedor recibirán 1,50 € por día lectivo suspendido.

 

A solicitude destas axudas farase a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

 

O prazo para solicitalas vai dende o 1 ao 6 de abril, ambos incluídos.

 

Para dúbidas poñédevos en contacto nos seguintes teléfonos do cole, de 10:00 h. a 13:00 h.:

 

881 866 541

881 866 546

 

Ou ben vía mail:

ceip.praia.xardin@edu.xunta.es

 

CONTACTO COS MESTRES/AS

OS MESTRES/AS XA SE ESTÁN POÑENDO EN CONTACTO COAS FAMILIAS A TRAVÉS DOS CORREOS ELECTRÓNICOS E ABALAR.

OS MAILS QUE ESTÁN Á VOSA DISPOSICIÓN PARA PODER CONTACTAR COS MESTRES/AS SON OS SEGUINTES: 

infantilpxb@gmail.com

primeiropxb1@gmail.com

segundopxb@gmail.com

terceiropxb@gmail.com

cuartopxb@gmail.com

quintopxb@gmail.com

sextopxb@gmail.com

 

 

SUSPÉNDENSE TODAS AS ACTIVIDADES LECTIVAS NOS CENTROS EDUCATIVOS A PARTIR DO LUNS 16 DE MARZO

Estimadas familias:

Tal e como comunica o Presidente da Xunta de Galicia en rolda de prensa, SUPÉNDENSE TODAS AS ACTIVIDADES LECTIVAS NOS CENTROS EDUCATIVOS DE GALICIA E PERMANECERÁN PECHADOS AO PÚBLICO A PARTIRES DO LUNS 16.

É recomendable que mañá venres 13 de marzo xa non se envíen nenos/as ao centro.

A poboación de risco é aquela que ten máis de 25 anos e presenta patoloxías respiratorias.

A poboación sensible, vai dende os 0 ao 18 anos, o que significa que os nenos/as son perceptores e transmisores en moitas ocasións.

 

Proceso de admisión curso 2020/2021

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN - CURSO 2020/2021

A solicitude de admisión farase por medio de formulario normalizado (ED550B) que será facilitado polo centro, na Sede electrónica da Xunta de Galicia e na aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado), onde tamén terán á súa disposición  toda a información correspondente ao procedemento de admisión: normativa, impreso de solicitude, formas de presentación…

A información correspondente ao noso centro: vacantes ofertadas, zonas de influencia, calendario de publicación de listaxes, prazos, etc. está a súa disposición premendo aquí

Recordamos que só se pode presentar unha única solicitude onde poderán escoller ata 6 centros distintos e deberán presentala no centro onde soliciten praza en primeiro lugar.

O horario de atención ao público da secretaría é de 10:00 a 14:00 h. (agás de 11:20 a 11:50 horas)

 


 

 

Festival Entroido 2020

Estimadas familias:

O vindeiro venres 21 de febreiro celebraremos o festival de Entroido no centro. Esta festa será para o gozo do alumnado pero as familias poderán desfrutar do desfile que comenzará ás 10:30 h., e que terá o seguinte percorrido:

Como cada ano pedimos a colaboración das familias para que o alumnado poida traer e degustar os doces tradicionais do Entroido. (Poderán traer bebidas).

Neste día a xornada será reducida:

Entrada: 9:30 h. (Agradecemos puntualidade ao alumnado de infantil).

Saída:   13:40 h. Alumnado sen comedor.

Saída:   14:40 h. Alumnado con comedor.

Recordamos que os días 24, 25 e 26 de febreiro son as vacacións de Entroido e, polo tanto, retomaremos as clases o xoves 27 de febreiro.

 

O equipo docente.

 

Percorrido do desfile de Entroido

Semana de entroido no Ceip Praia Xardín

Durante a vindeira semana do luns 17 ata o venres 21 de febreiro celebraremos o Entroido. Esta semana quen manda é Felipiño. Cada día os nenos e nenas deberán prepararse para participar e gozar do que o Felipiño ordene. E xa sabedes que este curso o tema é o CINE. Así que… a  botarlle imaxinación!

A continuación detallamos as mandas do Felipiño para cada un dos días: 

 

Luns 17 de febreiro: cada neno ou nena traerá algo na cabeza: gorra, perruca, coroa, diadema, sombreiro, casco…

 

Martes 18 de febreiro: poden traer xunto co do día anterior algo divertido: garabata, mandil, bata, pañoleta, camisa, capa…

 

Mércores 19 de febreiro:  xunto co de días anteriores, traer algo nas mans aneis, lubas,  garras...

 

Xoves 20 de febreiro: xunto co de días anteriores, vir coa cara pintada ou con antifaz.

 

Venres 21 de febreiro: festival de Entroido. Cada clase leva o disfraz que decidiron.

 

II Faladoiro espazo familias Boiro

Campaña de recollida de roupa e calzado

Campaña de recollida de roupa e calzado no colexio

ÚLTIMO DÍA DE RECOLLIDA 

3 DE MARZO DE 2020

(HAI BOLSAS EN CONSERXERÍA)

Reserva de plaza para para centro adscrito.

Bo uso das TICS no fogar

Nadal solidario

Distribuir contido