Admisión 2018-2019


7. PRAZO DE MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO. 20 A 30 DE XUÑO.
 

O alumnado admitido ou asignado pola comisión de escolarización deberá facer a matrícula do 20 ao 30 xuño. O non facelo implicará a perda da praza.

A documentación poderá descargarse nesta web ou recollerse na secretaría do centro a partir do 15 de xuño.

6. LISTAXES DEFINITIVAS NOS NIVEIS BAREMADOS. 14 DE MAIO.
 
4º EDUCACIÓN INFANTIL
5º EDUCACIÓN INFANTIL  
6º EDUCACIÓN INFANTIL  

1º EDUCACIÓN PRIMARIA
2º EDUCACIÓN PRIMARIA  
4º EDUCACIÓN PRIMARIA  
5º EDUCACIÓN PRIMARIA  
6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

Reclamacións: Recurso de alzada ante a Xefatura Territorial. Prazo: un mes.

5. LISTAXES PROVISIONAIS NOS NIVEIS A BAREMAR. PUBLICACIÓN 10 DE ABRIL
 
4º EDUCACIÓN INFANTIL  
5º EDUCACIÓN INFANTIL
6º EDUCACIÓN INFANTIL  

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  
2º EDUCACIÓN PRIMARIA  
4º EDUCACIÓN PRIMARIA  
5º EDUCACIÓN PRIMARIA  
6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

De acordo coas garantías e límites da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, as persoas interesadas no procedemento de admisión poderán consultar as listaxes provisionais coa puntuación desagregada dos criterios de baremo na secretaría do centro.
A respecto da baremación, poderase formular reclamación ante o consello escolar, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación (11 a 16 de abril).
Nos niveis con máis solicitudes que vacantes, o campo “Admitido/a “ aparece provisionalmente como “ Non” ata a publicación das listaxes definitivas.

4. OFERTA DE PRAZAS 2018-2019. SOLICITUDES DO 1 AO 20 DE MARZO.

Horario de oficina durante o proceso: de luns a venres desde as 09:00h a 14:00h, e os martes e xoves de 16:00h a 18:00h.

NIVEL    VACANTES
RESERVA (*) TOTAL   SOLICITUDES
4º EI (3 ANOS) 75 9 75 86
5º EI (4 ANOS) 3   3 2
6º EI (5 ANOS) 0 0 2
1º EP 3 3 3 5
2º EP 0       0 2
3º EP 0 0 -
4º EP 0 0 5
5º EP 0 0 4
6º EP 0 0 1
TOTAL 81
12 81 107

* Reserva obrigatoria de prazas a alumnado con NEAE que serían adxudicadas por parte da Comisión de Escolarización. De non existiren solicitudes adxudicaríanse de xeito ordinario.

3. RESOLUCIÓN DEFINITIVA. ALUMNADO ADMITIDO NO IES ROSALÍA DE CASTRO.
 
 • RELACIÓN DE ALUMNADO COA RESERVA REALIZADA.
2. LEXISLACIÓN, AVISOS E INFORMACIÓN XERAL.
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS XESTIONADOS POLA ANPA
1. CALENDARIO DO PROCESO E PRAZOS.
 • DESEMPATE. 27 DE FEBREIRO. Sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado na Sala de Xuntas da Consellería de C.e O.U.
 • RESULTADO: ZT__ CJ__
 • VACANTES. ANTES DO 1 DE MARZO. Publicación das vacantes que hai no centro.
 • PORTAS ABERTAS. Xornada de portas abertas. 8 de marzo ás 17:00 no salón de actos. Informarase do funcionamento xeral do centro, mostraranse as instalacións e responderase as dúbidas que se teñan a respecto.
 • SOLICITUDES. 1 a 20 de MARZO. Presentación de solicitudes xunto coa fotocopia cotexada do libro de familia ou do DNI do neno/a. (Tamén se poderá entregar a documentación acreditativa dos criterios do baremo)
 • En todos os casos a instancia deberá ser entregada no centro e no prazo indicado.
 • DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA. 10 DÍAS HÁBILES a partires dos dous días seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes.  23 de marzo a 6 de abril. Entrega da documentación acreditativa dos criterios do baremo.
 • LISTAXES PROVISIONAIS. ANTES DO 25 DE ABRIL. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos (pódese reclamar nos 5 días seguintes).
 • LISTAXES DEFINITIVAS. ANTES DO 15 DE MAIO. Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido (contra esta publicación cabe recurso de alzada perante o Xefe Territorial no prazo dun mes).
 • MATRÍCULA. DO 20 AO 30 DE XUÑO. Formalización da matrícula dos alumnado admitido.