Admisión 2019-2020


7. PRAZO DE MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO. 20 A 30 DE XUÑO
 

O alumnado admitido ou asignado pola comisión de escolarización deberá formalizar a matrícula do 20 ao 30 xuño. O non facelo implicará a perda da praza.

A documentación poderá descargarse nesta web ou recollerse na secretaría do centro a partir do 15 de xuño.

6. LISTAXES DEFINITIVAS NOS NIVEIS BAREMADOS. 14 DE MAIO
 
4º EDUCACIÓN INFANTIL
5º EDUCACIÓN INFANTIL  
6º EDUCACIÓN INFANTIL    

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  
2º EDUCACIÓN PRIMARIA  
3º EDUCACIÓN PRIMARIA  
4º EDUCACIÓN PRIMARIA  
5º EDUCACIÓN PRIMARIA  
6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

Reclamacións: Recurso de alzada ante a Xefatura Territorial. Prazo: un mes.

5. LISTAXES PROVISIONAIS NOS NIVEIS A BAREMAR23 DE ABRIL
 
4º EDUCACIÓN INFANTIL
5º EDUCACIÓN INFANTIL  
6º EDUCACIÓN INFANTIL    

1º EDUCACIÓN PRIMARIA  
2º EDUCACIÓN PRIMARIA  
3º EDUCACIÓN PRIMARIA  
4º EDUCACIÓN PRIMARIA  
5º EDUCACIÓN PRIMARIA  
6º EDUCACIÓN PRIMARIA  

Unha vez publicadas as  listaxes:

 • As persoas interesadas no procedemento de admisión poderán consultar na secretaría do centro as listaxes provisionais coa súa puntuación dos criterios de baremo desagregada.
 • A respecto da baremación, poderase formular reclamación ante o consello escolar, no prazo de 5 días hábiles contados a partires do seguinte ao da publicación (ata o 30 de abril).
4. OFERTA DE PRAZAS 2019-2020. SOLICITUDES DO 1 AO 20 DE MARZO

Horario de oficina durante o proceso: de luns a venres desde as 09:00h a 14:00h, e os martes de 16:00h a 18:00h.

NIVEL    VACANTES
RESERVA (*) TOTAL   SOLICITUDES
4º EI (3 ANOS) 75 9 75 80
5º EI (4 ANOS) 0   0 2
6º EI (5 ANOS) 4 4 3
1º EP 0 0 0 6
2º EP 1   1 5
3º EP 0 0 2
4º EP 0 0 3
5º EP 0 0 4
6º EP 0 0 2
TOTAL 80 9 80 107

 

*Reserva obrigatoria de prazas a alumnado con NEAE. De non existir acumularanse á quenda ordinaria.

3. RESOLUCIÓN DEFINITIVA. ALUMNADO ADMITIDO NO IES ROSALÍA DE CASTRO
 
2. LEXISLACIÓN, AVISOS E INFORMACIÓN XERAL
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS XESTIONADOS POLA ANPA
 
1. CALENDARIO DO PROCESO E PRAZOS
 • DESEMPATE. Sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado na Sala de Xuntas da Consellería de C.e O.U. O resultado do sorteo: EC... (1º apelido); UP... (2º apelido).
 • VACANTES. ANTES DO 1 DE MARZO. Publicación das vacantes que hai no centro.
 • PORTAS ABERTAS. Xornada de portas abertas. 7 de marzo de 2019 ás 17:00 no salón de actos. Informarase do funcionamento xeral do centro, mostraranse as instalacións e responderase as dúbidas que se teñan a respecto.
 • SOLICITUDES. 1 a 20 de MARZO. Presentación de solicitudes xunto coa fotocopia cotexada do libro de familia ou do DNI do neno/a. (Tamén se poderá entregar a documentación acreditativa dos criterios do baremo)
 • En todos os casos a instancia sempre deberá ser entregada no centro e no prazo indicado.
 • DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA. 25 DE MARZO A 5 DE ABRIL. 10 DÍAS HÁBILES a partires dos dous días seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes. Entrega da documentación acreditativa dos criterios do baremo.
 • LISTAXES PROVISIONAIS. ANTES DO 25 DE ABRIL. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos (pódese reclamar nos 5 días seguintes).
 • LISTAXES DEFINITIVAS. ANTES DO 15 DE MAIO. Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido (contra esta publicación cabe recurso de alzada perante o Xefe Territorial no prazo dun mes).
 • MATRÍCULA. DO 20 AO 30 DE XUÑO. Formalización da matrícula dos alumnado admitido.