Admisión 2019-2020


7. PRAZO DE MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO. 20 A 30 DE XUÑO
   
6. LISTAXES DEFINITIVAS NOS NIVEIS BAREMADOS. ANTES DO 15 DE MAIO
 

Reclamacións: Recurso de alzada ante a Xefatura Territorial. Prazo: un mes.

5. LISTAXES PROVISIONAIS NOS NIVEIS A BAREMAR. ANTES DO 25 DE ABRIL
  De acordo coas garantías e límites da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, as persoas interesadas no procedemento de admisión poderán consultar na secretaría do centro as listaxes provisionais coa puntuación desagregada dos criterios de baremo.
A respecto da baremación, poderase formular reclamación ante o consello escolar, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.
4. OFERTA DE PRAZAS 2019-2020. SOLICITUDES DO 1 AO 20 DE MARZO
Horario de oficina durante o proceso: de luns a venres desde as 09:00h a 14:00h, e os martes e xoves de 16:00h a 18:00h.
As vacantes definitivas nos distintos niveis publicaranse antes do 1 de marzo.
NIVEL    VACANTES
RESERVA (*) TOTAL   SOLICITUDES
4º EI (3 ANOS) 75 9 75 -
5º EI (4 ANOS) 0   0 -
6º EI (5 ANOS) 4 4 -
1º EP 0 0 0 -
2º EP 1   1 -
3º EP 0 0 -
4º EP 0 0 -
5º EP 0 0 -
6º EP 0 0 -
TOTAL 80 9 80 -

 

* Reserva obrigatoria de prazas a alumnado con NEAE. De non existir acumularanse á quenda ordinaria.

3. RESOLUCIÓN DEFINITIVA. ALUMNADO ADMITIDO NO IES ROSALÍA DE CASTRO
   
2. LEXISLACIÓN, AVISOS E INFORMACIÓN XERAL
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS XESTIONADOS POLA ANPA
 
1. CALENDARIO DO PROCESO E PRAZOS
  • DESEMPATE. Sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado na Sala de Xuntas da Consellería de C.e O.U.
  • VACANTES. ANTES DO 1 DE MARZO. Publicación das vacantes que hai no centro.
  • PORTAS ABERTAS. Xornada de portas abertas. 7 de marzo de 2019 ás 17:00 no salón de actos. Informarase do funcionamento xeral do centro, mostraranse as instalacións e responderase as dúbidas que se teñan a respecto.
  • SOLICITUDES. 1 a 20 de MARZO. Presentación de solicitudes xunto coa fotocopia cotexada do libro de familia ou do DNI do neno/a. (Tamén se poderá entregar a documentación acreditativa dos criterios do baremo)
  • En todos os casos a instancia sempre deberá ser entregada no centro e no prazo indicado.
  • DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA. 25 DE MARZO A 5 DE ABRIL. 10 DÍAS HÁBILES a partires dos dous días seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes. Entrega da documentación acreditativa dos criterios do baremo.
  • LISTAXES PROVISIONAIS. ANTES DO 25 DE ABRIL. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos (pódese reclamar nos 5 días seguintes).
  • LISTAXES DEFINITIVAS. ANTES DO 15 DE MAIO. Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido (contra esta publicación cabe recurso de alzada perante o Xefe Territorial no prazo dun mes).
  • MATRÍCULA. DO 20 AO 30 DE XUÑO. Formalización da matrícula dos alumnado admitido.