Skip to Content

                              

Saúde

Exercicio e asma

EXERCICIO FÍSICO E ASMA

DEFINICIÓN DE ASMA

A asma é unha enfermidade respiratoria crónica na que se produce unha hiperrespuesta bronquial a unha ampla variedade de estímulos e unha inflamación das vías aéreas, coa conseguinte obstrución ao fluxo aéreo en grao variable e intermitente.

EFECTOS DO EXERCICIO SOBRE A ASMA

As vantaxes que achega o exercicio físico no paciente asmático son moitas:

A importancia do exercicio

HÁBITOS SAUDABLES

Entre outros autores, De la Cruz, sinala que os hábitos saudables máis importantes nestas idades son:

A. Unha Alimentación equilibrada: as necesidades nutritivas dos alumnos nestas etapas que analizamos, adoitan estar cubertas por unha dieta normal e equilibrada (almorzo copioso, froita a media mañá, xantar axeitado, merenda rica en lácteos e cea).

Distribuir contido