Skip to Content

Plurilingüe e Plurinfantil

Que é ser un centro Plurilingüe?

Un centro Plurilingüe é aquel no que se imparte nunha lingua extranxeira áreas ou materias non lingüísticas. 

No noso centro comezamos esta experiencia no curso 2015-2016 na materia de Educación Artística. 

Visto o positivos que foron os resultados obtidos na educación primaria, neste curso sumamos os cursos de educación infantil a esta iniciativa implantando o Plurinfantil.

O aprendizaxe de linguas extranxeiras e o desarrollo de competencias lingüísticas e comunicativas cobra, cada día máis, un papel moi importante na nosa sociedade, polo que dende o centro, queremos aproveitar as capacidades de adquisición lingüistica que ten o noso alumnado dende idades temperás.

Non perdades ollo a todas as actividades que levamos a cabo, nas que o noso alumnado ten moi claros os obxectivos:

Play, Learn and Having Fun 

Restaurant films!

Restaurant Films!

 

 

As an end of term project, we decided to use our food vocabulary to create short films set in restaurants. To prepare, in groups the children designed their own menus with starters, main courses, desserts and drinks for the restaurants and a script with a story board to show what they wanted to record. Each group decided on a name for their restaurant and who would be the waiter and who would be the guests. The children helped make the film and were extras in the background.  Watch them below!

 

 

A nosa gran cidade / Our BIG city

Na aula de plástica, co alumnado de Ed. Infantil e o de 1º,2º e 3º de primaria,  estivemos a traballar nas últimas semanas nun proxecto transversal entre diferentes asignaturas (inglés, arte e ciencias sociais) e proxectos (Mobilidade Sostible e segura, Robótica, Plurinfantil e Plurilingüe): a realización da maqueta dunha cidade

Na área de ciencias sociais, o alumnado estivo a aprender a diferenza entre os servizos e construccións que atopamos nunha cidade, nun pobo e nunha aldea. 

Na área de plástica, na que a lingua vehicular é o inglés, estivemos a aprender os nomes dos materiais que empregamos para realizar a nosa maqueta; repasamos as cores, formas e números; e por último aprenderon o nome das tendas, edificios e lugares que escollemos para formar parte da nosa cidade. 

Por outra banda, xa que no centro temos os proxectos de "Mobilidade sostible e segura" e "Introducción á robótica na educación primaria", nas próximas semanas pasaremos á seguinte fase deste proxecto, na que empregaremos os nosos robots para pasear pola cidade, repasando normas de circulación segura (como conductores e como peatóns), así como desarrollar no alumnado valores de conservación do entorno. Pronto veredes máis sobre esta actividade. 

Family song / Canción da familia

Here is a song that we have been using in English classes with Infantil to learn the members of the family, hope you enjoy it!!

 

Aquí hai unha canción que estamos usando nas clases de inglés con Infantil para aprender o nome dos membros da familia, esperamos que vos guste!!!!
 

Healthy food / Comida saudable

To prepare for the healthy eating congress in Santiago, we compared our school with a primary school in Wales, United Kingdom. We looked at the school menus for a four week period and compared our eating habits. We made graphs showing, for example, the amount of meat, fish, fruit, and vegetables eaten. We found that both schools were quite similar but Lousada was healthier overall. In the welsh school we found out that they have the choice between an unhealthy dessert and fresh fruit and often have fried food. Whereas in Lousada everyday we eat fresh fruit and vegetables and salads. We showed our findings by making a poster and decorating it with pride!

 

We are all ready to go to the congress! See you there!

 

 

Para prepararnos para o congreso de comida saudable en Santiago, nós comparamos o noso colexio con un de Gales, no Reino Unido. Miramos o menú durante un mes e comparamos os nosos hábitos alimentarios. Fixemos gráficos para mostrar, por exemplo, a cantidade de carne, peixe, froitas e verduras que comemos. Atopamos que os dous colexios teñen hábitos moi similares, pero en Lousada comemos máis san. No colexio galés atopamos que o alumnado para as sobremesas pode escoller entre algo pouco saudable e froita fresca, e con moita frecuencia teñen comida frita. Mentres en Lousada todos os días tomamos froita fresca, verduras e ensaladas. Nós amosamos os nosos resultados nun gran cartel.
 
Estamos preparados para ir ao congreso!! Vémonos alí!!!!!!

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut