Claustro

Profesorado Curso 2018 - 2019

 

Educación Infantil:

 

 •  Mª Esther Silva Rodríguez.- 4º EI (Tres anos).

 • Ana Cibeira Fernández- 5º EI (Catro anos).

 •  Mª Pilar Salgado Iglesias.- 6º EI (Cinco anos).

 •  Laura Oliveira Varela - Apoio

 

 

Educación Primaria:

 

 • Julia Iglesias Sueiro- 1º EP

 • Generosa Rey Quintas.- 2º EP

 • Mª Reyes Río Garrido- 3º EP

 • Ana Díaz Rodríguez.- 4º EP

 • Rosa Mª Sequeiros Parga.- 5º EP

 • Mª del Carmen Rúa Alonso - 6º EP

 

Profesores Especialistas:

 

 •   Juan Carlos Cruz Pazo.- Educación Física

 •   Mª Isabel Domínguez Pérez.- Música

 •   Mª Reyes Río Garrido.- Lingua estranxeira (Francés)

 •   Mª Teresa Bueno Murga.- Lingua estranxeira (Inglés)

 •   Manuel López González.- Pedagoxía Terapéutica.

 •  Ana Baranda del Campo .- Relixión Católica

 •  Noemí Cuquejo Santos- Audición e Linguaxe afín Pedagoxía Terapéutica.

 •  Mª Paz Ares Casal- Orientadora

 

Distribuir contido