Dependencias

ESPAZOS DO CENTRO

Enlace presentación dependencias colexio

Planta Baixa:

· Sala de Profesores.

· Aulas de Educación Infantil:

                        · E.I. 4º - Aula nº 3

                        · E.I. 5º - Aula nº 4

                        · E.I. 6º - Aula nº 2

· Aula de Informática.

· Baños de alumnos/as de Educación Infantil.

· Baño de profesores/as.

Primeiro Andar:

· Despacho do Equipo Directivo.

· Aulas de Educación Primaria:

                        · E.P. 1º - Aula nº 7

                        · E.P. 2º - Aula nº 8

                        · E.P. 3º - Aula nº 6

                        · E.P. 4º - Aula nº 5

· Aula de Pedagoxía Terapéutica.

· Local de Audición e Linguaxe.

· Baños de alumnos/as de Primeiro e Segundo Ciclos.

· Baño de profesores/as.

 

Edificio Novo

Planta Baixa:

· Ximnasio.

· Despacho orientador.

· Gabinete Médico/Vestiario das colaboradoras do comedor.

· Baño de profesores/as.

Primeiro Andar:

· Aulas de Educación Primaria:

                        · E.P. 5º - Aula nº 2

                        · E.P. 6º - Aula nº 1

·Baños de alumnos/as de Terceiro Ciclo.

Segundo Andar:

· Comedor.

· Aula de Música e Inglés.

Distribuir contido