Skip to Content

Tramites e impresos, PAS, Titorías, Xefaturas, Profesorado

e indicacións de trámites docentes e do persoal de administración e servizos.

A continuación podes acceder a distintos impresos segundo a túa categoría profesional.

Impresos e indicacións de trámites. (actualizado ao curso 2020/21)

Para accederes aos distintos impresos segundo a túa categoría profesional.

A continuación podes acceder a distintos impresos habilitados para o profesorado.

Estes impresos tamén os tes dispoñibles na xefatura de estudos e/ou na sala de profesorado e/ou na vicedirección, sobre todo nos casos de impresos autocalcantes.

Impresos e indicacións de trámites. (actualizado ao curso 2020/21)

Para accederes aos distintos impresos segundo a túa categoría profesional.

A continuación podes acceder aos distintos impresos habilitados para as xefaturas de departamento e coordinacións.

Impresos e indicacións de trámites. (actualizado ao curso 2020/21)

Para accederes aos distintos impresos segundo a túa categoría profesional.

A continuación podes acceder a distintos impresos habilitados para o persoal de administración e servizos.

Impresos e indicacións de trámites. (actualizado ao curso 2020/21)

Para accederes aos distintos impresos segundo a túa categoría profesional.