Skip to Content

Estatísticas

do centro.

A continuación podes consultas as cifras do noso centro: (profesorado, alumnado, paridade, orixe...)

Profesorado, persoal de administración e servizos, alumnado, nacionalidade e paridade.
Curso 2023/24 Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17

 A continuación podes consultar as estatísticas de resultados do noso centro do alumnado con cualificación positiva en tódalas materias:

2º trimestre 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
1º da ESO 30% 51% 33% 39% 46% 33% 29%
2º da ESO 42% 36% 38% 38% 38% 22% 32%
3º da ESO 41% 24% 40% 25% 26% 37% 17%
4º da ESO 34% 38% 21% 30% 37% 36% 34%
1º de bacharelato 45% 23% 29% 28% 39% 26% 22%
2º de bacharelato 34% 34% 45% 35% 19% 20% 37%

 

1º trimestre 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
1º da ESO 40% 55% 37% 44% 52% 30% 30% 26% 34%
2º da ESO 31% 35% 30% 44% 29% 17% 30% 23% 32%
3º da ESO 38% 20% 42% 18% 24% 34% 21% 21% 13%
4º da ESO 40% 35% 21% 33% 38% 33% 36% 19% 37%
1º de bacharelato 40% 22% 27% 40% 34% 26% 17% 27% 27%
2º de bacharelato 36% 27% 36% 30% 18% 16% 28% 29% 21%

 

ABAU - PAU 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
Av. ordinaria 76% 96% 96% 90% 91% 95% 91% 87% 93%
Av. extraordinaria 50% 13% 0% 75% 73% 100% 73% 80% 78%

 

Avaliación ordinaria 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
1º da ESO 82% 48% 52% 63% 51%
2º da ESO 69% 49% 52% 47% 34%
3º da ESO 67% 58% 38% 54% 51%
4º da ESO 72% 38% 41% 61% 56%
1º de bacharelato 72% 55% 51% 55% 44%
2º de bacharelato 78% 80% 62% 67% 63%

 

Alumnado con calificación negativa, por nivel.
 Curso 2026/27 Curso 2024/25 Curso 2023/24 Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21
          1ª avaliación
          2ª avaliación
          Av. ordinaria 
          Av. extraordinaria 
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación
2ª avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación 2º avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación
Av. ordinaria  Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria

 

Alumnado con calificación negativa, por materias.
 Curso 2026/27 Curso 2024/25   Curso 2023/24 Curso 2022/23   Curso 2021/22   Curso 2020/21
          1ª avaliación 
          2ª avaliación
          Av. ordinaria  
          Av. extraordinaria  
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación
2ª avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación  2º avaliación * 2ª avaliación * 2ª avaliación
Av. ordinaria  Av. ordinaria Av. ordinaria  Av. ordinaria * Av. ordinaria * Av. ordinaria
* Estas estatísticas calculan a porcentaxe sobre o alumnado total de cada grupo e non sobre o alumnado matriculado por materia.  Isto xa foi corrixido dede o curso 2016/17.
Distribuir contido


by Dr. Radut