Skip to Content

Estatísticas

do centro

A continuación podes consultas as cifras do noso centro: (profesorado, alumnado, paridade, orixe...)

Profesorado, persoal de administración e servizos, alumnado, nacionalidade e paridade
Curso 2023/24 Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17

A continuación podes consultar as estatísticas de resultados do noso centro do alumnado con cualificación positiva en tódalas materias:

2º trimestre 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
1º da ESO 41% 30% 51% 33% 39% 46% 33%
2º da ESO 22% 42% 36% 38% 38% 38% 22%
3º da ESO 41% 41% 24% 40% 25% 26% 37%
4º da ESO 34% 34% 38% 21% 30% 37% 36%
1º de bacharelato 32% 45% 23% 29% 28% 39% 26%
2º de bacharelato 26% 34% 34% 45% 35% 19% 20%

 

1º trimestre 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
1º da ESO 41% 40% 55% 37% 44% 52% 30% 30% 26% 34%
2º da ESO 23% 31% 35% 30% 44% 29% 17% 30% 23% 32%
3º da ESO 32% 38% 20% 42% 18% 24% 34% 21% 21% 13%
4º da ESO 27% 40% 35% 21% 33% 38% 33% 36% 19% 37%
1º de bacharelato 37% 40% 22% 27% 40% 34% 26% 17% 27% 27%
2º de bacharelato 22% 36% 27% 36% 30% 18% 16% 28% 29% 21%

 

Avaliación ordinaria 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
1º da ESO 49% 82% 48% 52% 63% 51%
2º da ESO 51% 69% 49% 52% 47% 34%
3º da ESO 52% 67% 59% 38% 54% 51%
4º da ESO 59% 72% 38% 41% 61% 56%
1º de bacharelato 57% 72% 55% 51% 55% 44%
2º de bacharelato 54% 78% 80% 62% 67% 63%

 

ABAU - PAU 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
Av. ordinaria 96% 76% 96% 96% 90% 91% 95% 91% 87% 93%
Av. extraordinaria   50% 13% 0% 75% 73% 100% 73% 80% 78%

 

Avaliación extraordinaria 2020/21
1º da ESO 28%
2º da ESO 27%
3º da ESO 28%
4º da ESO 20%
1º de bacharelato 8%
2º de bacharelato 26%

 

Alumnado con calificación negativa, por nivel
 Curso 2026/27 Curso 2024/25 Curso 2023/24 Curso 2022/23 Curso 2021/22 Curso 2020/21
        1ª avaliación 1ª avaliación
        2ª avaliación  2ª avaliación
        3ª aval. / Ord  Av. ordinaria
        Av. final / Extra  Av. extraordinaria
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación
2ª avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación 2º avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación
Av. ordinaria  Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria Av. ordinaria

 

Alumnado con calificación negativa, por materias
 Curso 2026/27 Curso 2024/25   Curso 2023/24 Curso 2022/23   Curso 2021/22   Curso 2020/21
        1ª avaliación 1ª avaliación
        2ª avaliación 2ª avaliación
         3ª aval. / Ord  Av. ordinaria
         Av. final / Extra  Av. extraordinaria
Curso 2019/20 Curso 2018/19 Curso 2017/18 Curso 2016/17 Curso 2015/16 Curso 2014/15
1ª avaliación 1ª avaliación 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación * 1ª avaliación
2ª avaliación 2ª avaliación 2ª avaliación  2º avaliación * 2ª avaliación * 2ª avaliación
Av. ordinaria  Av. ordinaria Av. ordinaria  Av. ordinaria * Av. ordinaria * Av. ordinaria
* Estas estatísticas calculan a porcentaxe sobre o alumnado total de cada grupo e non sobre o alumnado matriculado por materia.  Isto xa foi corrixido desde o curso 2016/17
Distribuir contido


by Dr. Radut