Skip to Content

Blogue de Orientación

Alumnado 2ºBacharelato: ABAU e acceso á Universidade

Para ter claro o proceso, le os seguintes documentos-resumo e consulta as páxinas oficiais:

CICLOS DE FP: inscrición para o curso 2021/22

O 25 de xuño abre o prazo para a inscrición nos ciclos de FP.

Toda a información está disponible en http://www.edu.xunta.es/fp. Adxúntase un resumo dos aspectos importantes para alumnado e familias. Le o documento e mira o vídeo explicativo da inscrición na aplicación.

Podedes consultar o resto de información sobre FP na páxina oficial e na Aula Virtual, xunto co resto de información de Orientación.

Lembrade que pódense solicitar bolsas para os estudos postobrigatorios (FP, Bacharelato e Universidade) que o Ministerio de Educación adoita publicar en agosto.

PERIODO ORDINARIO: para CM e CS

 • Presentación de solicitudes: 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13h.
 • Listaxe provisional de solicitudes: 12 de xullo.
 • Reclamación á listaxe provisional: 12 de xullo ás 9:00 ao 14 de xullo ás 13h.
 • 1ª adxudicación: 20 xullo. Matrícula 1ª adxudicación: 20 xullo ao 26 xullo ás 13h.
 • 2ª adxudicación: 28 xullo. Matrícula 2ª adxudicación: 28 xullo ao 30 xullo ás 13h.

PERIODO EXTRAORDINARIO: para CM (para CS só sobre as listaxes de espera de xuño).

 • 1ª adxudicación, sobre as listaxes de espera do período ordinario: 2 de setembro
 • Matriculación 1ª adxudicación: 2 de setembro ás 9:00 ao 6 ás 13h horas 2 de setembro ás 9:00 ao 6 ás 13h.
 • Presentación de solicitudes: 1 de setembro ás 9:00 ao 9 ás 13h.

No prazo extraordinario, do 1 ao 9 de setembro, só se poderán presentar solicitudes para ciclos de grao medio, tanto no réxime ordinario como para as persoas adultas.

Aberto o prazo de inscrición para as Ensinanzas Deportivas, Arte Dramática, Plásticas e Deseño e Conservación e Restauración

Publicáronse as instrucións para o acceso ás ensinanzas de réxime especial que se resumen a continuación.

A estas ensinanzas pódese acceder co título de Bacharelato (ou de ESO, só no caso das Ensinanzas Deportivas e algunha especialidade de Artes Plásticas e Deseño) e realizando unha proba específica ou sen o título aprobando unha proba (ademais da específica).

- Artes Plásticas e Deseño para o curso 2021/22

 • O prazo para a inscrición é ata o día 23 de xuño para os Ciclos de Grao Superior.
 • Podes  ver aquí a oferta destas ensinanzas.
 • Proba substitutiva de titulación de bacharelato: día 2 de xullo.
 • Proba específica para todas as familias profesionais: día 9 de xullo.
 • Le as istrucións completas para o acceso AQUÍ.

-  Ensinanzas superiores de Deseño (gráfico, interiores, produto e moda) para o curso 2021/22

 • O prazo de presentación das solicitudes comprenderá desde o día seguinte ao da publicación desta resolución ata o 17 de xuño, ambos os dous incluídos.
 • Proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato para acceder ás ensinanzas artísticas superiores: en Santiago de Compostela no IES As Fontiñas, o día 28 de xuño.
 • Proba Específica: Realizaranse o día 6 de xullo nas catro EASD de Galicia.
 • Podes ver a oferta das Ensinanzas de Deseño aquí.
 • Le as instrucións completas para o acceso aquí.

- Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2021/22

 • O prazo de presentación das solicitudes é ata o 17 de xuño.
 • Proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato: realizarase en Santiago de Compostela no IES As Fontiñas, o día 28 de xuño.
 • Proba específica: na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, rúa Xeneral Martitegui, s/n, Pontevedra, o día 6 de xullo.
 • Podes ver a oferta aquí.
 • Le as instrucións completas para o acceso aquí.

- Ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2021/22

 • O prazo de presentación das solicitudes é ata o 17 de xuño.
 • Proba para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación de bacharelato: realizarase en Santiago de Compostela no IES As Fontiñas, o día 28 de xuño.
 • Proba específica: as probas específicas de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática darán comenzo o día 6 de xullo na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
 • Podes ver a oferta  aquí.
 • Le as instrucións completas para o acceso aquí.

- Ensinanzas deportivas para o curso 2021/22

 • A inscrición para realizar as probas farase nas secretarías dos centros. O prazo de inscrición é ata día 2 de xullo de 2021.
 • As probas de madureza de grao medio (para maiores de 17 anos) e grao superior para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terán lugar o día 7 de setembro no IES As Fontiñas.
 • Proba específica: as probas de acceso de grao medio de carácter específico, para cada unha das modalidades deportivas, realizaranse en setembro (están publicadas distintas datas e lugares segundo a modalidade). Non se convocan probas de acceso a Grao Medio pero lembrade que nas Ensinanzas Deportivas é requisito ter o Grao Medio para acceder ao Superior.
 • Podes ver a oferta  aquí.
 • Le as instrucións completas para o acceso aquí.

ESO: Orientación Académica para alumnado e familias

 

O Departamento de Orientación programa sesións de Información Académica, para axudar o alumnado e as familias con dúbidas sobre as eleccións que deberán facer próximamente, de cara ao curso 2021/22.

As sesións coas familias realizaránse de xeito virtual, cunha sesión por videoconferencia (webex) coa orientadora. As familias interesadas deberán inscribirse chamando ao centro, nas datas indicadas, indicando o interese en participar nas Sesións de Orientación-curso-alumno/a-correo electrónico.

Nota importante: Nese correo electrónico debes recibir unha ligazón coa invitación a participar o último día da inscrición. Confirma a asistencia e, no caso de non recibir dita ligazón, comunícate co centro o día anterior á sesión para solventar posibles erros.

DATAS e TEMAS das sesións co alumnado e familias:

4º de ESO

- Temas a tratar: criterios de titulación e opcións con/sen o título de ESO. Ciclos de FP, Ensinanzas de Réxime Especial, Graos Universitarios. Solicitude bolsa MEC e prazas nos Centros Residenciais. Premios extraordinarios da ESO.

- Alumnado e familias: sesións xa realizadas. Pódense consultar a na Aula Virtual (curso "Orientación") os documentos relacionados: presentación,  ligazóns a FP e Universidades, resumo sobre as materias de Bacharelato....

3º de ESO

- Temas a tratar: criterios de promoción e titulación na ESO. Itinerarios en 4º de ESO. Bacharelato (itinerarios) e acceso á Universidade (Graos). Ciclos de FP. Ensinanzas de Réxime Especial.

- Alumnado: sesións nas aulas na semana do 19 ao 22 de abril (20 de abril: 3ºC; 22 de abril: 3ºB; 23 de abril: 3ºA).

- Familias: xoves 22 ás 20h. Inscrición ata o martes 20.

2º de ESO

- Temas a tratar: características da ESO. Aspectos que se deben ter en conta na matrícula de 3º de ESO. Que poderei estudar despois de 4º de ESO?

- Alumnado: sesións nas aulas os días 12 de abril (2ºD); 13 de abril (2ºC); 15 de abril (2ºA) e 20 de abril (2ºB).

- Familias: xoves 22 ás 18,30h. Inscrición ata o martes 20.

Obradoiros en 1º e 2º de ESO: Sexualidade, Ciberseguridade, Drogas e condutas aditivas

Iniciamos o 3º Trimestre retomando o ciclo de obradoiros inlcluídos no programa "Ti decides!",  que o Concello de Soutomaior oferta aos centros escolares do municipio.

En 2º de ESO tiveron lugar hoxe os Obradoiros de Sexualidade, que continuarán este venres coas actividades de Prevención de Drogas e Condutas Adictivas para aqueles grupos que aínda non as tiveran (2ºC-D).

 Ciberseguridade en 1ºESO-D.

En 1º ESO adicáronse 2 sesións a reflexionar sobre a Ciberseguridade (1ºC e 1ºB), actividade que remata mañá no resto dos grupos (1ºA e 1ºB). Tratáronse aspectos que preocupan na comunidade educativa (profesorado, familias e alumnado) como a privacidade en internet, o especial coidado das imaxes que subimos á rede (nosas e dos demais), a protección ante o roubo de identidade e outras fraudes, así como que pode facer o alumnado cando é vítima dun fraude ou situación problemática en internet.

BOLSAS para o alumnado con NEAE

Todos os cursos o Ministerio de Educación convoca bolsas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE). Poderedes acceder a información completa aquí e, de cumprires os requisitos, tramitala no centro ao inicio de cada cuso escolar:

A partir do curso 2021/2022 requirirase, para a súa concesión, algúns dos seguintes certificados:

- Discapacidade.

- Trastorno grave de conducta.

- Trastorno del espectro autista.

- Altas Capacidades.

Será importante ter en conta esta limitación xa que, por exemplo, o alumnado con TDAH precisará certificar Discapacidade ou algunha das anteriores condicións para ser candidato á beca NEAE. A discapacidade debe estar acreditada polo equipo de valoracións da Consellería de Política Social. Se non se dispón de tal acreditación, o Departamento de Orientación non poderá informar favorablemente. Por isto, recoméndase a todas as familias interesadas nas bolsas, solicitar o recoñemento de Discapacidade.

Solicitedes a bolsa ou non, aprovéitase para recomendar que acheguedes, en calquera momento do curso escolar, aquela documentación relacionada (cerficado de Discapacidade, informes do SERGAS...) xa que nos axuda a facer un óptimo seguimento do alumnado.

8M

A vindeira semana centraremos as titorías nos valores da Igualdade e Feminismo, co motivo da celebración do 8M.

- Na sesión de titoría, tras a reflexión do grupo (con actividades escollidas polo titor/a entre os recursos existentes), o alumnado escollerá unha mensaxe para gravar.  Elaborarase un vídeo coas achegas de todos os grupos.

- Recursos:

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-para-ensenar-feminismo 

https://www.cig-ensino.gal/nova/feminis-tic-ferramentas-tic-para-traballar-a-igualdade.html

Material para traballar o 8 M  dende o punto de vista da visibilidade das mulleres trans:  http://asociacionarelas.org/gl/programas/material-8m 

Ademais, a partir do venres 5 contaremos no centro coa Exposición de fotografía "Mulleres Sabias", realizada polo Centro de Información á Muller (CIM) de Soutomaior e composta polas fotografías de mulleres anónimas da comarca, que conta cunha breve guía didáctica que se poderá adaptar nas clases se é do voso interese.

Charlas Universidade e ABAU

  

Na mañá de hoxe, Vicente Moreno de las Cuevas, docente en distintos Graos e Mestrados da Universidade de Santiago de Compostela (Facultades de Física e Óptica), impartiu 2 charlas no centro sobre a Universidade e as ABAU para os dous grupos de 2º de Bacharelato.

A actividade enmárcase dentro do programa A Ponte entre o ensino medio e a universidade, que ten como fin achegar ao alumnado o acceso á Universidade e os recursos da USC (titulacións, plans de estudo, becas, residencias, actividades complementarias...).

Agradecemos o seu esforzo duplicando a actividade para ofrecela ao alumnado nos seus grupos (burbulla); unha das moitas medidas que procuramos manter, especialmente dada a alta incidencia do virus no momento actual.

Matrícula nos ciclos de FP

Tes praza adxudicada nun ciclo de FP?

O alumnado que tivese praza adxudicada terá que matricularse no período de matrícula da correspondente adxudicación. No periodo actual (ordinario 1ª adxudicación): ata o 27 de xullo ás 13h.

Para efectuar esta matrícula deberán obter o modelo de impreso de solicitude de matrícula que estará dispoñible en http://www.edu.xunta.es/fp. Este documento, cuberto coa matrícula e asinado, deberá entregarse persoalmente ou por persoa autorizada no prazo de matrícula establecido para a correspondente adxudicación no centro en que lle fose adxudicada a praza en que se vaia matricular. Así mesmo, está dispoñible o servizo de reserva/matrícula de praza a través da aplicación informática. 

Para o 1º curso do réxime ordinario poderase realizar a solicitude/reserva a través de internet, pero o centro (durante a primeira semana de clase) solicitaralle ao alumnado matriculado por este procedemento a xustificación do pagamento do seguro escolar e a documentación. Polo que, segundo a túa disponibilidade, podes facer a matrícula online (pendente de entregar documentación) ou  acudir ao centro xa para entregar toda a documentación e deixar a matrícula completada. Neste caso, é recomendable que chames antes ao centro e sigas as indicacións que te dean.

De non efectuar a matrícula no prazo correspondente á praza adxudicada, perderá o dereito á súa praza e só poderá matricularse no caso de existir prazas vacantes.

Tes praza pero nun ciclo pero non era o que máis che interesaba?

Tes que decidir se matricularte (asegurando a praza nese ciclo) ou non, para poder optar ao ciclo de maior preferencia, pois o feito de renunciar á adxudicación dunha praza do réxime ordinario é condición indispensable para permanecer na listaxe de espera dos ciclos de maior preferencia que a praza adxudicada.

Ao renunciar a unha praza adxudicada perdes os dereitos nela, permanecendo no proceso de admisión, á espera de que poda ser adxudicada algunha das opcións de maior prioridade que a adxudicada. A renuncia afectará á praza adxudicada e a todos os ciclos sinalados en lugares posteriores na solicitude. A renuncia deberase realizar a través de internet na aplicación informática que se atopa no enderezo web http://www.edu.xunta.es/fp, seguindo o procedemento que se habilite para esta finalidade.

Lembra que o día 29 de xullo publicarase a segunda relación ordinaria de prazas adxudicadas en cada ciclo formativo de grao medio ou superior. As persoas con praza adxudicada deberanse matricular no prazo abranguido desde o día 29 ata o día 31 de xullo ás 13:00 horas. 

Non obtiveches praza nos ciclos que solicitaches?

Xa podes consultar as listaxes dos ciclos con prazas liberadas: https://www.edu.xunta.gal/fp/node/15911

Mira a lista completa porque hai máis, pero modo de exemplo, entre os ciclos con prazas libres que figuran pola zona tes:

CICLOS MEDIOS: 

Instalacións de telecomunicacións e Xestión administrativa (IES Pedro Floriani, Redondela).

Servizos en restauración (CIFP Carlos Oroza, Pontevedra)

Impresión gráfica e Preimpresión Dixital (IES Montecelo, en Pontevedra).

CICLOS SUPERIORES:

Administración e finanzas (IES Pedro Floriani, Redondela)

Sistemas electrotécnicos e automatizados (IES Frei Martín Sarmiento, Pontevedra).

Administración e finanzas (IES Plurilingüe A Paralaia, Moaña).

Consulta os ciclos con prazas libres, e se te interesa algún entrega persoalmente ou por persoa autorizada o anexo I ou II (segundo corresponda), xunto coa documentación necesaria, no centro que teña a praza liberada.

Lembra que tes toda a información na web da Xunta, podes descargar directamente aquí as INSTRUCCIÓNS XERAIS DE ADMISIÓN.

ACCESO A CICLOS DE FP

A data de hoxe, os interesados/as que cumpríchedes os requisitos en xuño, xa deberíades ter feita a solicitude e aparecer nas listaxes de solicitantes (pendentes de publicar as listaxes definitivas, tras o período de reclamación). A partir de agora é importante estar pendentes durante todo o calendario das páxinas oficiais.

Tanto se xa fixeches a solicitude como se pensas facela en setembro: fíxate no calendario e nas instrucións xerais porque o proceso será o mesmo.

Que datas debo ter en conta a partir de agora?

Mira o calendario completo, pero agora toca atender especialmente a:

1ª Adxudicación e Matriculación: do 21 de xullo ao 27 ás 13h.

2ª Adxudicación e Matriculación (para quenes non se matricularan na 1ª): 29 ao 31 de xullo ás 13h.

Como accedo a información durante o proceso de admisión?

En todas as listaxes de FP que sexa necesario publicar que conteñan datos persoais, será substituído o número do documento oficial de identidade e o nome e apelidos polo código persoal de consulta (CPC). Tede este código sempre a man. Se o perdedes ou tedes problemas para obtelo na aplicación, podedes ler as instruccións de como facelo aquí: http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8853

Que páxinas debo consultar para informarme do proceso e resolver dúbidas?

- Páxina oficial da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2020-2021
  Abaixo de todo podes ver a lista de solicitudes (e despois irán saíndo, segundo o calendario, as seguintes listas: listas de admitidos na primeira matriculación, na 2ª, etc).
- Acceso á aplicación informática (onde podes entrar, e ver a túa solicitude o código, co que poderás ver se estás nas listas, se te admiten no ciclo, etc): https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

Distribuir contido


by Dr. Radut