Oferta educativa

Oferta formativa 2023-2024

ESO

 1º CURSO   2º CURSO   3º CURSO   4º CURSO 

 

BACHARELATO 

 1º CURSO   2º CURSO 

 

 ESA (Educación Secundaria Adultos)

 ESA   Módulos 


Familia profesional: Administración e xestión

Código         Ciclo formativo                                                           Grao        Réxime                                                       
CBADG01 Servizos administrativos C.B. Ordinario
CMADG01 Xestión administrativa C.M. Ordinario
CSADG01 Administración e finanzas C.S. Ordinario
CSADG02 Asistencia á dirección C.S. Ordinario
ZMADG01 Xestión administrativa C.M. Modular a distancia
ZSADG01 Administración e finanzas C.S. Modular presencial (nocturno)
ZSADG01 Administración e finanzas C.S. Modular a distancia
ZSADG02 Asistencia á dirección
C.S. Modular a distancia - Oferta parcial

Réxime ordinario. Ciclo superior. Asistencia á dirección.  Sección bilingüe no módulo Comunicación empresarial e atención á clientela.

 

Familia profesional: Sanidade

Código         Ciclo formativo                                                           Grao        Réxime                                    
CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría C.M. Ordinario
CSSAN04 Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear C.S. Ordinario
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría C.M. Modular presencial (nocturno)
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias C.M. Modular presencial (nocturno)
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias C.M. Modular a distancia
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría C.M. FP DUAL (máis información)
ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia C.M. Modular presencial (nocturno)
ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
C.M. Modular a distancia 

Réxime ordinario. Ciclo medio. Coidados auxiliares de enfermaría. Sección bilingüe no módulo Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente.

Réxime modular adultos presencial. Ciclo medio. Emerxencias sanitarias. Sección bilingüe no módulo Evacuación e traslado de pacientes.

 


Familia profesional: Electricidade e electrónica

Código        Ciclo formativo                                                           Grao         Réxime                                    
CBELE01 Electricidade e electrónica C.B. Ordinario
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións C.M. Ordinario
CSELE02  Sistemas de telecomunicaciós e informáticos C.S. Ordinario
CSELE04 Mantemento electrónico C.S. Ordinario
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións C.M. Modular presencial (nocturno) - Oferta parcial  
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos C.S. Modular presencial (nocturno) - Oferta parcial
ZSELE04 Mantemento electrónico C.S. Modular a distancia -  Oferta parcial

          

Certificados de profesionalidade

       

Grao                     Tramos horarios 
C.B.: Ciclo formativo básico Ordinario: Mañás: 8:45h - 14:15h
C.M.: Ciclo formativo de grao medio                  Tardes: 16:15h - 18:30h
C.S.: Ciclo formativo de grao superior              

Nocturno: Horario réxime adultos presencial curso 23-24     

___________________________________

                           


Portal de FP

#FPGalicia

Consultar oferta formativa do IES Ricardo Mella, en arquivo adxunto

FP Dual prema aquí

Video informativo oferta iES Ricardo Mella

Oferta parcial de módulos de Mantemento Electrónico (2023-2024)

CS MANTEMENTO ELECTRÓNICO

 Código Módulo                                                         Horas 
MP1053 Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións       140
MP1054 Mantemento de equipamentos de voz e datos 140
MP1055 Mantemento de equipamentos de electrónica industrial 160
MP1056 Mantemento de equipamentos de audio 105
MP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo 122
MP1059
Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico           70
MP1062 Empresa e iniciativa emprendedora 53

 

 

Oferta parcial de módulos de Asistencia á dirección (2023-2024)

CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓN

 Código Módulo                                                         Horas 
MP0062 Organización de eventos empresariais                    158
MP0061 Protocolo empresarial 158
MP0180 Segunda lingua estranxeira 157
MP0663 Xestión avanzada da información 157

 

Oferta parcial de módulos de Instalacións de Telecomunicacións (2023-2024)

CM INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

 Código Módulo                                                         Horas 
MP0238 Instalacións domóticas      123
MP0365 Instalacións de radiocomunicación 107
MP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía              174
MP0364 Circuito pechado de televisión e seguridade electrónica 157
MP0367 Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios            123

  

 

Oferta parcial de módulos de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos (2023-2024)

CS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS

 Código Módulo                                                         Horas 
MP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil 133
MP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións               160
MP0556 Sistemas de radiocomunicacións 105
MP0557 Sistemas integrados e fogar dixital 123
MP0559 Formación e orientación laboral 107
MP0555
Redes telemáticas          105
MP0601 Xestión de proxectos de instalación de telecomunicacións 70

 

 

 

Distribuir contido