Educación física

Programación didáctica Educación Física

ASIGNATURA CURSO
Educación física TODOS

BENVIDA DO DEPARTAMENTO ÁS FAMILIAS E ACLARACIÓNS DO PROTOCOLO

DENDE O DEPARTAMENTO QUEREMOS AGRADECER O TRABALLO QUE ESTADES FACENDO COS VOSOS FILLOS/AS NA CASA CON RESPECTO Á RESPONSABILIDADE PERSOAL ANTE O COVID19. SABEMOS QUE NON É FACIL, SOBRETODO NOS CURSOS DA ESO...

AÍNDA QUE NAS PRIMEIRAS SESIÓNS DESENVOLVÉRONSE CONTIDOS DE "FORMACIÓN NO PROTOCOLO", ESTAMOS A OBSERVAR QUE NON SEMPRE SE CUMPLEN, SOBRETODO NOS RECREOS, OU NAS SAÍDAS DO CENTRO. PEDÍMOSVOS QUE LLO RECORDEDES NA CASA.

PEDIMOS DISCULPAS POLA NON UTILIZACIÓN DOS VESTIARIOS (AO ESTARES O XIMNASIO CONVERTIDO EN DÚAS AULAS E SENDO O AFORO PERMITIDO DUNHA SOA PERSOA, NON FAI POSIBLE A SÚA UTILIZACIÓN NESTE CURSO)...

RECORDAMOS A IMPORTANCIA DA PRÁCTICA DIARIA DE ACTIVIDADE FÍSICA (MELLOR NO EXTERIOR E SE PODE SER, EN FAMILIA: SEGUN A OMS, 150 MINUTOS Á SEMANA MÍNIMO) E DOS HÁBITOS SAUDABLES DE ALIMENTACIÓN (BAIXAR AO MÍNIMO CONSUMO DE AZUCRE E DE BEBIDAS CARBONATADAS E EVITAR OS ALIMENTOS PROCESADOS)

ASEMADE, QUEREMOS ACLARAR SOBRETODO, O PROTOCOLO NAS CLASES DE EF, PARA QUE SAIBADES QUE ESTÁ EN CONSONANCIA CO REFLECTIDO NOS PROTOCOLOS CONXUNTOS DAS CONSELLERÍAS DE SANIDADE E EDUCACIÓN E POR SUPOSTO, DO CENTRO:

AS DÚAS SESIÓNS DE CARGA HORARIA DESTA MATERIA DESENVOLVENSE NESTE ANO TAN ESPECIAL, NUNHA SOA SESIÓN PARA FACILITAR O PROTOCOLO: NA PISTA EXTERIOR E NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO CUBERTO. SÓ NO PRIMEIRO CASO PERMÍTESE AO ALUMNADO "DESCANSAR" DA MASCARA CANDO O TRABALLO SE REALIZA DE XEITO ESTÁTICO E SEMPRE CUMPRINDO SOBRADAMENTE COA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDADE. NO SEGUNDO CASO, SEMPRE TRABALLAMOS COA MASCARA, COMO ASÍ O ESPECIFICAN OS PROTOCOLOS.

(Instrucciones por las que se incorporan la declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública(D.Lo.G. nº174 bis del 28-08-2020) y la actualización de las recomendaciones sanitarias al protocolo de 22 de julio de adaptacion al contexto de la Covid19 en los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para el curso 2020-21:

... "En el caso de la clase de educación física, el uso de la mascarilla será obligatorio salvo que se realicen  al aire libre, de forma individual, a más de 2 metros de distancia y el uso de la mascarilla sea inadecuado o imposibilite la práctica"....

ADXUNTAMOS O ARQUIVO DO PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO (TAMÉN EXPOSTO NA AULA VIRTUAL DOS VOSOS FILLOS/AS) E PARA CALQUERA DÚBIDA ESTAMOS Á VOSA DISPOSICIÓN.

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN! E BENVID@S DE NOVO,

Susana Piñeiro

Xefa do departamento.

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE O EXÁME DE SETEMBRO DO DEPARTAMENTO DE EF NO CURSO 2019-20

ANTE A POSIBILIDADE DE 2 ESCENARIOS POSIBLES NA CONVOCATORIA DE SETEMBRO POLO COVID-19, ÉSTE DEPARTAMENTO RESOLVE PLANTEXAR 2 TIPOS DE PROBAS:

PRESENCIAL:

RESPECTANDO O CALENDARIO PROPOSTO POLA DIRECCIÓN:

VENRES, 4, NO PAVILLÓN: O ALUMNADO DEBERÁ ASISTIR CO MATERIAL OU VESTIMENTA AXEITADO (CHÁNDAL E ZAPATILLAS DE DEPORTE), 1 BOLÍGRAFO PUNTUALIDADE . O LESIONADO, DEBERÁ ENTREGAR Á PROFESORA O XUSTIFICANTE MÉDICO, DETAXANDO A LESIÓN E OS EXERCICIOS QUE NON PODE REALIZAR.

  • 1º ESO, 2º ESO E PENDENTES DE 1º ESO:  DE 9:00-10:30 HORAS.
  • 3º ESO, PENDENTES DE 2º ESO E 1º DE BACHARELATO: DE 12:00-13:30 HORAS.
  • 4º ESO: DE 10:30- 12:00 HORAS.

NON PRESENCIAL: (A TRAVÉS DA PLATAFORMA SCHOOLOGY), SÓ SI ASÍ O DECIDIRA O MINISTERIO DE SANIDADE, CONSELLERÍA E O CENTRO:

OS TRABALLOS/TAREFAS E PROBAS PRÁCTICAS (60%) SINALADAS E PROPOSTOS PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA  E CUESTIONARIOS  TEÓRICOS (40%) TERÁN QUE PRESENTARSE POLA VÍA TELEMÁTICA, NA MESMA PLATAFORMA.

O ALUMNADO TEN ALÍ TODA A INFORMACIÓN E OS APUNTAMENTOS NECESARIOS PARA PREPARAR A MATERIA.

UN SAÚDO E MOITO ÁNIMO!

Susana Piñeiro

xefa do Departamento

 

 

RESULTADOS E ESTADÍSTICAS XERAIS DAS PROBAS DO DAFIS NOSO ALUMNADO

Quedan aquí brevemente reflexadas as estadísticas xerais do centro, resultantes das distintas baterías ou tests na plataforma DAFIS, realizadas no mes de Xaneiro.

Foron avaliadas ao  alumnado da ESO, 1º de bacharelato e 1º e 2º de FP grado medio, aínda que só se subiron os datos do ALUMNADO QUE ENTREGOU A FOLLA DE CONSENTIMENTO OU AUTORIZACIÓN para a subida destes datos á plataforma.

ESTE ESTUDO É PARTE DO PROXECTO DEPORTIVO DO CENTRO QUE TÉN COMO OBXECTIVO AVALIAR A CONDICIÓN FÍSICA DO NOSO ALUMNADO PARA EVITAR O SOBREPESO, SEDENTARISMO E OBESIDADE FOMENTANDO A PRÁCTICA DE ACTIVIDADE, EXERCICIO FÍSICO E DEPORTE, TANTO DENTRO COMO FÓRA DO CENTRO, E DENTRO E FÓRA DO HORARIO LECTIVO.

PÍDOVOS A TOD@S QUE O ANO QUE VÉN AS ENTREGUEDES!

GRAZAS!

A ACTIVIDADE F´SICA E O DEPORTE COMO SAÍDA PROFESIONAL

Información sobre as saídas profesionais relacionadas coa actividade física e o deporte, en Galicia.

O DAFIS COMO PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO

DAFIS...QUÉ É?

NESTE CENTRO CONSIDERAMOS QUE É IMPORTANTE:

  • LOITAR CONTRA A INACTIVIDADE FÍSICA, O SEDENTARISMO, O SOBREPESO E A OBESIDADE INFANTIL.
  • MELLORAR A SAÚDE DOS VOSOS FILL@S A TRAVÉS DA PRÁCTICA REGULAR DE ACTIVIDADE FÍSICA, EXERCICIO FÍSICO E DEPORTE
  • ESTABLECER NOVOS MODELOS DE INTERVENCIÓN PARA COMBATER A INACTIVIDADE, O SEDENTARISMO, O SOBREPESO E A OBESIDADE INFANTIL

POR ISO, ESTAMOS A LEVAR A CABO O PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO QUE XÁ COMENZAMOS ESTE CURSO 2019-20.

ENTRE AS INTERVENCIÓNS FEITAS, INICIAMOS O DAFIS, PLATAFORMA WEB (INTEGRADA CON XADE E IAUNUS,  DE BATERÍA DE PROBAS FÍSICAS PARA VALORAR A CONDICIÓN FÍSICA SAUDABLE NO ÁMBITO ESCOLAR. CUXOS RESULTADOS  AVALÍANSE DE FORMA AUTOMÁTICA E EMITE DIFERENTES INFORMES.

QUÉ É O IAUNUS? HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA EN GALICIA. REXISTRO UNIFICADO DE TODA A INFORMACIÓN CLÍNICA PROCEDENTE DE ACTIVIADES RELACIONADAS COA SAÚDE (SERGAS/CONSELLERÍA DE SANIDADE).

DENDE 2019, PARA MENORES DE 18 ANOS, OS MÉDICOS DE FAMILIA E PEDIATRAS, PODEN ACCEDER AOS RESULTADOS DAS AVALIACIÓNS DAFIS, E TRABALLAR CONXUNTAMENTE COS CENTROS EDUCATIVOS NA MELLORA DA SAÚDE A TRAVÉS DO INCREMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA. ACCÉDESE A TRAVÉS DUN CÓDIGO DA TARXETA SANITARIA DOS ESCOLARES.O PEDIATRA PODERÁ COMUNICARSE CO PREOFESORADO A TRAVÉS DAS FAMILIAS, UTILIZANDO A PLATAFORMA É-SAÚDE, EMITINDO INFORMES OU RECOMENDACIÓNS ÚTILES PARA O TRABALLO NAS CLASES DE EF.

O DAFIS É A FERRAMENTA DE SEGUIMENTO DA SAÚDE DOS PROXECTOS DE VIDA ACTIVA E DEPORTIVA QUE SE DESENVOLVEN NOS CENTROS EDUCATIVOS GALEGOS. PRETENDE MEDIR O IMPACTO QUE ÉSTES TEÑEN NA SAÚDE, A TRAVÉS DO INCREMENTO DAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN NO DÍA A DÍA. (

POLO TANTO, NON É PARA CUALIFICAR NAS AVALIACIÓNS AO ALUMNADO.

OS REXISTROS DOS DATOS NUNCA FARÁNSE PÚBLICOS.

SÍ PODEMOS FACER PÚBLICOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS GLOBAIS, ANIMANDO Á SUPERACIÓN TANTO PERSOAl COMO GLOBAL.

AS PROBAS REALÍZANSE DURANTE AS CLASES DE EF.

IMPORTANTE:

O CENTRO FACILITARÁ ÁS FAMILIAS A CARTA INFORMATIVA E A AUTORIZACIÓN PARA O TRATAMENTO E CESIÓN DOS  DATOS OBTIDOS. SE UNHA FAMILIA/ALUMN@ NON O AUTORIZA, OS DATOS NON SE SUBIRÁN Á WEB (PODERÁ PARTICIPAR NAS PROBAS, PERO NON SE TRATARÁN E INTRODUCIRÁN OS DATOS).

COMO O  CENTRO É O RESPONSABLE DA CUSTODIA DAS AUTORIZACIÓNS, ÉSTAS INCORPORARÁNSE NOS PROCESOS DE MATRÍCULA (NOVA OU RENOVACIÓN) PARA FACILITAR O TRABALLO AO PROFESORADO.

DÉIXOVOS OS ENLACES:

  • Á plataforma Web do DAFIS: https://dafis.xunta.es/
  • enlace a Plan Proxecta: proxecto deportivo de centro (centros activos e saudables): http://www.edu.xunta.gal/portal/node/19909

 

ARTIGO : "UN ESTUDIO DEMUESTRA QUE EJERCICIO FÍSICO MEJORA LA MEMORIA

Ola a tod@s: PARECÉUME INTERESANTE COMPARTIRVOS A TOD@S O QUE SEMPRE LLES COMENTO AO ALUMNADO, AÍNDA QUE TODA A FAMILIA DEBERÍA REFLEXIONAR SOBRE A IMPORTANCIA DE MANTER UNHA VIDA ACTIVA E SAUDABLE.

 

AVISO IMPORTANTE AO ALUMNADO DA ESO E 1º DE BACHARELATO

GUSTARÍAME ACLARAR AO ALUMNADO DA ESO E DE 1º DE BACHARELATO NON APTOS NOS 1º E /OU 2º TRIMESTRES:

QUE DEBEN ENTREGAR AS TAREFAS, TRABALLOS OU CUESTIONARIOS QUE NON FORON ENTREGADOS OU FEITOS , PARA PODER ACADAR O APROBADO.

ASEMADE, DENDE O CONFINAMENTO, ESTE DEPARTAMENTO FOI PUBLICANDO RETOS OU ACTIVIDADES PARA QUE FOMENTAR A ACTIVIDADE FÍSICA E REFORZAR OS CONTIDOS TRABALLADOS OU AMPLIAR OUTROS XÁ ESTABLECIDOS NA PROGRAMACIÓN; A SÚA CORRECTA  ELABORACIÓN E ENTREGA SERÁ TIDA EN CONTA DE XEITO POSITIVO, SEMPRE PARTINDO DO APROBADO.

CO RESPECTO AO ALUMNADO PENDENTE DE OUTROS CURSOS: RECORDADE QUE TEDES ATA FINAL DO MES DE MAIO PARA ENTREGAR AS TAREFAS OU EXERCICIOS XÁ PEDIDOS Ó LONGO DO CURSO.

 

RECOMENDACIÓNS DE EXERCICIO FÍSICO NO DESESCALONAMENTO

O confinamento en casa dunha gran parte da poboación debido á emerxencia sanitaria está a provocar unha serie de cambios nos nosos hábitos diarios que poden afectar gravemente a nosa saúde. De súpeto, vimos reducida de maneira drástica nosas tarefas cotiás, coa consecuente diminución de actividade física, tanto para persoas activas como para persoas sedentarias. Isto unido a unha mala alimentación ( Utiliza os retos para que isto non sexa así), pode converterse nun cóctel explosivo para a nosa saúde. A diminución de exercicio físico , aumento do sedentarismo, máis unha inadecuada alimentación e un exceso de comida traen como consecuencia unha perda de masa muscular, diminución de densidade ósea, unha diminución da capacidade cardio-respiratoria, entre outras cousas. Se non actúo con cabeza, ao final do confinamento , ademais, pódome atopar cuns quilos de máis e unha diminución importante da nosa capacidade física. Neste sentido a Sociedade Española de Obesidade publicou o pasado día 13 de abril un comunicado onde estimaba un incremento dun 5% do peso de nenos e adolescentes tras o confinamento, o que supón un aumento de 1 kg de graxa de peso adicional.

 A NIVEL FÍSICO: Debemos manternos activos todo o día. É importante que fagamos unha sesión de adestramento de certa intensidade, polo menos, unha hora ao día. Nas redes sociais podemos buscar ligazóns que nos propoñan como facelo de maneira saudable, segundo os nosos gustos e capacidades. É importante que o noso adestramento diríxase fundamentalmente a manter e/ou mellorar a resistencia e a forza (con control total do movemento, con velocidade baixa ou moderada en función da túa forma física….Se nunca fixeches actividades de alta intensidade, agora non é o momento). Durante a primeira avaliación realizamos actividades para que así fóra. Desde as sociedades médicas están a aconsellar a toda a sociedade, sen excepción, que nos esforcemos por manter a nosa forma física previa ao confinamento. 

Tamén é importante realizar “Pausas activas”: camiñar, bailar, “” exercicios entre clases” (na aula virtual), estiramentos … Hai que facelos durante uns minutos, cada hora que esteamos en actividade sedentaria. Tamén é moi importante participar activamente nas tarefas domésticas . 

AGORA QUE NOS DEIXAN SAÍR A EXERCITARNOS: Lembra que podemos levar a cabo a nosa saída, unha vez ao día (dúas se estamos federados, e debemos levar DNI e móbil para ensinar a nosa ficha federativa) , na franxa horaria que escollamos e no noso municipio .Dentro desta franxa horaria sen límite de tempo e acompañados, se queremos, só por un dos nosos proxenitores conviventes …( Canto menos vulto, máis claridade) Podemos facelo de 6:00 a 10:00 ou de 20:00 a 23:00. Durante a práctica deportiva debemos manter unha distancia interpersoal con terceiros de, polo menos, dous metros e evitar os espazos concorridos ou con aglomeracións. Se só podemos saír en espazos concorridos, diría que é obrigatoria, pola nosa seguridade, a máscara ( especialmente se só imos andando). Lembra que levamos inactivos máis de mes e medio e que temos que iniciar de forma progresiva e razoable a actividade . 

Debemos cumprir: 

Principio de individualización: segundo o teu estado físico, nivel deportivo, idade…. 

Principio da progresión. debemos comezar con calma e ir aumentando, aos poucos, o volume (canto) e a intensidade (como). Non te fixes no que fan os demais, exponche retos que poidas cumprir e que non che fagan abandonar. Tes unha ferramenta que debes utilizar, a frecuencia cardíaca (ZONA DE ACTIVIDADE). Sabes en que valor tes que traballar. Utilízao! Se nunca corriches, por exemplo, non podes pretender facelo desde o primeiro día...Debes empezar camiñando para, máis tarde, ir alternando, períodos curtos de carreira con outros de camiñar (por exemplo camiñar 2 min e correr 1 min, e así paulatina e alternativamente...) Principio da relación carga-descanso. Tan importante como exercitarse é deixar tempo para recuperarse… A máis intensidade, máis tempo de recuperación. Se corres, lembra: Non debo correr detrás doutra persoa, polo rebufo. Se o fago debo ampliar a distancia a 10 metros. Preferentemente debo facelo de maneira diagonal. Se vas en bicicleta, aumenta a distancia a 20 metros… De momento, non podes practicar deportes de equipo. Se camiñas, faino lixeiro…( Uns 100 pasos por minuto) ( Zona de actividade) Non debes camiñar detrás doutra persoa, se non che queda outra opción debes ir a unha distancia de 4-5- metros. Se é posible, preferentemente en diagonal.

 LEMBRA QUE SEMPRE, PERO AGORA MÁIS QUE NUNCA, DEBES COIDARCHE PARA NON LESIONARCHE.

 POR ISO:

 QUENTA CONVENIENTEMENTE (ESPECIALMENTE AQUELAS PARTES QUE ME POIDA LESIONAR) COAS INDICACIÓNS QUE CHE DEMOS DESDE O DEPARTAMENTO. PONCHE RETOS Ao teu ALCANCE PARA NON ABANDONAR E NON CAER NO SOBREENTRENAMIENTO. 

 

MOITO ÁNIMO! SÉ PRUDENTE,  APROVEITA ESTA OPORTUNIDADE PARA RECUPERAR A FORMA OU COMEZAR A SER ACTIVO/A! NUNCA É TARDE PARA GAÑAR SAÚDE E COIDAR A TÚA ALIMENTACIÓN!....

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL COVID 19

HOLA A TOD@S: OS COMPARTO ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA RECORDAROS LO IMPORTANTE QUE ES PARA NUESTRA SALUD, TANTO FÍSICA COMO PSICOLÓGICA, MANTENERSE ACTIVOS TODOS LOS DÍAS, ASÍ COMO CUIDAR NUESTRA ALIMENTACIÓN.

RECORDAD SED MUY RESPONSABLES DURANTE LA FASE DE DESESCALONAMIENTO, MANTENED LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y DISTANCIA... Y LLEVAR SIEMPRE LA MASCARILLA.

UN ABRAZO TELEMÁTICO ENORME PARA TOD@S....NOS VEMOS PRONTO!

SUSANA

 

Distribuir contido