IES Ricardo Mella

O Instituto de Educación Secundaria Ricardo Mella está situado no Meixoeiro, preto dos límites dos concellos de Vigo e Mos. Desenvolve a súa actividade educativa dende 1979, ano da súa inauguración.

IES Ricardo Mella
Estrada vella de Madrid, nº 177
Apartado 3047
36214 Vigo - Galicia - España
Teléfono: 886 121 001   FAX: 886 121 026
Email: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es

Localización e datos: pincha aqui 

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021

Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021.

Información Probas LibresPublicado o calendario e a actualización da información das Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2020-2021.

 

 

Prazo de presentación de solicitudes de admisión (período ordinario): do 19 ao 30 de abril de 2021 ata as 13:00 h.

Aconsellámos o emprego do asistente informático para xerar a solicitude, no período ordinario de admisión:   https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision/

 Manual do asistente informático: Pique aquí

No caso de querer facer uso do Anexo I, para ser entregado no centro, cubran e impriman o pdf editable que se atopa en arquivo adxunto.

Información relativa sobre as probas libres  Pique aquí

Prazas ofertadas para o noso instituto Máis información

Información resumida Pique aquí

 Títulos extinguidos LOXSE. Convocatoria 2021-2022   Máis información

Calendario probas libres  Máis información

Publicadas as listaxes provisionais de inscrición de probas libres 2020-2021  Máis información

Reclamación contra a listaxe provisional do 5 ao 7 de maio ata as 13:00 h.

Listaxe definitiva de solicitudes, o 12 de maio.

Matriculación do proceso ordinario, do  12 ao 19 de maio ata as 13:00 h , presencialmente na secretaría do centro, para o cal cubran, impriman e presenten o seguinte pdf editable, xunto coa documentación necesaria:  solicitude de matrícula período ordinario

No momento de presentar a solicitude de matrícula, se desexan validar módulos profesionais, cubran e presenten a solicitude de validación (Anexo XIV)

A XORNADA DE ACOLLEMENTO será o martes, 1 de xuño  de 2021 ás 12:00, no campo de futbol do IES R. Mella (situado ao lado do Edificio Principal, se as condicións climatolóxicas o permiten, noutro caso empregaríase o Polideportivo). Aquelas persoas matriculadas, que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento, ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional, causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte, e só poderán presentarse a esa convocatoria no caso de que haxa vacantes despois de resolto o proceso de admisión.

CALENDARIOS E HORARIOS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS. CONSULTEN A TÁBOA.

PROGRAMACIÓNS DA PROBA LIBRE DOS MODULOS PROFESIONAIS. CONSULTEN A TÁBOA.

 

CALENDARIOS E PROGRAMACIÓNS  PROBAS LIBRES DE CICLOS LOE

                              CICLO                                                          PROGRAMACIÓNS                           

     CALENDARIO DE PROBAS LIBRES     

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓN CMELE02 Instalacións de telecomunicacións ELECTRICIDADE-ELECTRÓNICA
SISTEMAS TELECOMUNICACIÓNS E INFORMÁTICOS CSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
MANTEMENTO ELECTRÓNICO CSELE04 Mantemento electrónico
EMERXENCIAS SANITARIAS CMSAN01 Emerxencias sanitarias EMERXENCIAS SANITARIAS
IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR CSSAN04 Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E M.N.
ASISTENCIA Á DIRECCIÓN CSADG02 Asistencia á dirección ASISTENCIA Á DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN E FINANZAS CSADG01 Administración e finanzas ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
XESTIÓN ADMINISTRATIVA CMADG01 Xestión administrativa XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Procedemento e prazos para reclamación contra as cualificacións finais de Ciclos Formativos de Formación Profesional.

Procedemento e prazos para reclamación contra as cualificacións finais de Ciclos Formativos de Formación Profesional.

No caso de ciclos formativos de 2000 horas de duración o dereito de reclamación será extensivo a aquelas avaliacións parciais en que se propoña o acceso á realización do módulo de FCT en periodo ordinario.

Para mais información pinche aquí

Modelo de solicitude.

Instancia.

Procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022

Procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021/2022.

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

  • Dende o 11 xaneiro e ata o 8 febreiro, en base a Orde 18/12/20 que modifica a do 12/3/13 sobre o procedemento de admisión, está aberto o prazo para a reserva de aquel alumnado que curse 6º Primaria e desexe continuar estudos da ESO no noso IES, procedente dos CEIPS adscritos: Valle-Inclán, Mosteiro-Bembrive, Fonte Escura e O Sello. O formulario (ED550A) deberá presentarse no centro de orixe ou a través da aplicación "admisionalumnado", con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital.
  • A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Para aquel outro alumnado que desexe matricularse no noso centro (ESO e Bacharelato) distinto dos adscritos, manterase os prazos habituais:

*Presentación da solicitude da admisión: 1-22 marzo
*Publicación listaxes provisionais admitidos e non admitidos: antes 25 abril
*Publicación listaxes definitivas admitidos e non admitidos: antes 15 maio
*Formalización matricula ESO  e Bacharelato: 25 xuño - 10 xullo

Para mais información pinche aquí

Información para o alumnado e as familias pinche aquí

Infórmase que todo o alumnado que reservou praza, para o curso 2021-2022, na fase específica para centros adscritos obtivo praza para cursar 1º curso da ESO. As familias deberan formalizar a matrícula no período correspondente, do 25 de xuño ao 10 de xullo.

 

Publicación PROVISIONAL DAS LISTAXES DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

O Venres, 23 de abril, publicarase no taboleiro de anuncios do centro a relación provisional de admitidos e non admitidos para o curso 2021-2022 no IES RICARDO MELLA.

Ante estas listaxes, se poderá formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. Prazo de reclamación do 26 ao 30 de abril.

 

Publicación DEFINITIVA DAS LISTAXES DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
O Venres 14 de maio publicase a Resolución definitiva de admitidos e non admitidos no IES RICARDO MELLA para o curso 2021-2022.
A listaxe estará exposta no taboleiro interior do centro e así mesmo tamén se poderá consultar na aplicación de admisión https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

 

 

 

Plan de Continxencia do IES RICARDO MELLA

Nesta ligazón podes consultar o plan de continxencia do IES Ricardo Mella, no contexto da COVID-19.

 actualizado o 22 febreiro, incluindo plan actuación alumnado vulnerable.

Alumnos de FP de prácticas en empresas europeas co programa Erasmus+

Dous alumnos de Formación Profesional de Grao Superior vanse de Erasmus para iniciar as prácticas de Formación en Centros de Traballo (FCT) en empresas europeas. Alejandro fará prácticas de Saúde Ambiental nunha empresa irlandesa e Jessica fará prácticas de Asistencia á Dirección nunha empresa de Malta.

Este tipo de experiencias de mobilidade son promovidas pola Unión Europea entre os estudantes de Formación Profesional nunha aposta polo desenvolvemento da cidadanía europea e a mellora das competencias persoais e sociais, ademáis das competencias técnicas.

Parabéns e sorte para os dous!

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021

Probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021.

Ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33163

 

Prazos de presentación:

  • Grao superior, entre os días 18 de febreiro e 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
  • Grao medio, entre os días 15 e 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.

Premios extraordinarios de Bacharelato e FP Superior

A Xunta publicou os premios extraordinarios de Bacharelato e FP superior aos que se lles recoñece os méritos excepcionais polo excelente resultado académico acadado.

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/52958/xunta-galardona-39-alumnas-alumnos-con-los-premios-extraordinarios-bachillerato

 

Entre eles atópase Fernando José Criado Rodríguez, alumno do IES Ricardo Mella no Ciclo Superior de Mantemento Electrónico.

 

Moitos parabéns !!!

 

"NO IES RICARDO MELLA ENTENDEMOS QUE A EDUCACIÓN É A MELLOR FERRAMENTA PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA E XÉNERO"

 "NO IES RICARDO MELLA ENTENDEMOS QUE A EDUCACIÓN É A MELLOR FERRAMENTA PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA E XÉNERO"

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ALUMNADO ESO - SOLICITUDE

Segundo a Orde do 6 de novembro de 2020 (DOG Nº230), dende o día 16 ata o 27 de novembro poden presentar solicitude (de forma presencial no Centro) para o subministro de máscaras (Anexos I e II), os representantes legais do alumnado que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

IMPORTANTE: O alumnado que obtivo axuda para adquirir material escolar 20/21, non ten que presentar a solicitude

Mais información en arquivo adxunto.

Solicitude

Distribuir contido