Saltar navegación

Porcentaxes

QUE IMOS ESTUDAR?

O cálculo de porcentaxes é unha boa ferramenta matemática que permite, entre outras cousas, comparar partes que afectan a distintas cantidades de referencia. Por exemplo, que é cantidade destas dúas representa unha maior parte do total? 25 € dun total de 52 € ou 14 € dun total de 41 €? As porcentaxes resolverán esta cuestión de xeito moi sinxelo.

OBXECTIVOS

1. Calcular porcentaxes usando diferentes estratexias.

2. Identificar situacións de variacións porcentuais (aumentos e diminucións).

3. Aplicar taxas de variacións como regra de tres e como factor multiplicativo.Porcentaxes
Deedster. Percentage