Saltar navegación

Actividade (ODE40)

A linguaxe alxébrica da MarumaSat

En todas as fases das MarumaSat, a linguaxe alxébrica está presente. Adoito nos referimos a magnitudes que están en xogo sen coñecer o valor exacto das mesmas.

Na seguinte actividade, presentamos unha serie de frases que se escoitan na pista de lanzamento durante os preparativos e despois do despegue. Todas ellas poden ser vertidas a linguaxe alxébrica.

Linguaxe alxebraica
Relaciona cada expresión da linguaxe habitual coa súa correspondente en linguaxe alxébrica.

NOSA. Axencia Espacial Escolar Galega