Saltar navegación

Actividade (ODE41)

Coordenadas cartesianas (I)
Este fotograma foi tomado a bordo da MarumaSat II aos poucos segundos do despegue. Escribe as coordenadas cartesianas dos puntos sinalados.

NOSA. Axencia Espacial Escolar Galega