Saltar navegación

Linguaxe alxébrica

QUE IMOS ESTUDAR?

A linguaxe alxébrica é un dos recursos matemáticos máis potentes. Con ela podemos afrontar practicamente calquera situación que involucre matemáticas. As ecuacións, por exemplo, son posíbeis grazas ao noso coñecemento da linguaxe alxébrica.

OBXECTIVOS

1. Xeneralizar propiedades e simbolizar relacións.

2. Obter fórmulas e expresións xerais na observación de pautas.
Licenza: Dominio público