Saltar navegación

O concepto de porcentaxe

Para que serven as porcentaxes?

Dentro dun milenio a nosa época recordarase como o momento no que nos alonxamos da Terra por primeira vez e contemplámola desde máis alá do último dos planetas, coma un punto azul pálido case perdido nun inmenso mar de estrelas.

Carl Sagan

Aí o tedes, o Planeta Azul, a Terra, vista desde o espazo. Tal e como o describe Carl Sagan, a Terra parece un pequeno punto azul na inmensidade do universo. 

A cor débese á superficie dos océanos, que é maioritaria respecto da de terra continental. Isto pode chamar a atención, sobre todo se sabedes que a superficie de terra continental do noso planeta son 148940000 km2. A simple vista, a cantidade é enorme; con todo, para podermos comparar magnitudes e ter unha maneira de concibir o que cantidades coma esta representan en realidade, dispoñemos das porcentaxes.

As porcentaxes indícannos que parte representa unha determinada cantidade sobre o total. A vantaxe que teñen é que esta representación faise sempre sobre a referencia do 100, de xeito que nos resulta máis doado valorar se esa parte que estamos a considerar é realmente grande ou pequena en relación ao total e poder facer comparacións co que representan outras magnitudes.

Se en lugar de dar o dato da superficie de terra continental en km2 indicamos que esta representa un 29,1 % do total da superficie do noso planeta, resulta moito máis doado comprender en que medida a superficie de auga é maior.