Saltar navegación

Actividade (ODE39)

Presión e temperatura

Os datos tomados polas cápsulas permiten comprender ben as relacións entre distintas magnitudes atmosféricas. É o caso da presión e a temperatura. A relación entre estas dúas magnitudes está ben estudada na coñecida como Lei dos Gases Ideais.

Cos datos rexistrados, puidemos comprobar que a, a volume constante, as magnitudes de presión e temperatura son directamente proporcionais. Ademais, segundo cálculos realizados previamente, a constante de proporcionalidade entre presión e temperatura é k=50.

Completa a táboa a partir da información indicada.
Temperatura (C) 21 18.5
Presión (mbar) 800 950

NOSA. Axencia Espacial Escolar Galega