Skip to Content

IES Leiras Pulpeiro

Xeografía e Historia

Información do departamento

 
Profesorado Programacións didácticas Novas  
       
       

Patrimonio artístico e cultural de Galicia

Materia enfocada a poñer en valor o patrimonio artístico e cultural de Galicia, moi recomendada como complementaria para aqueles que escollan Historia da Arte e enfocada cara á aplicación dos coñecementos no ámbito das ciencias sociais, en especial á proxección turística de Galicia e dos seus atractivos culturais. A materia non terá exames pero sí un proxecto de promoción do patrimonio galego que realizará o alumnado en cada avaliación, preferentemente en grupos que buscarán a máxima visibilidade dentro do centro incluso colaborando con outras materias como Imaxe e Son.

Historia da arte

Materia fundamental na formación humanística e integral dos estudantes, aborda a historia das artes plásticas (escultura e pintura) e da arquitectura no mundo occidental desde a Antiga Grecia ata actualidade, sempre tendo en conta a valoración das obras no seu contexto histórico e sempre valorando as técnicas artísticas que nos axudan a comprender mellor a obra e a mensaxe do artista.

É unha materia troncal ponderada con 0,2 en todos os grados de Humanidades e algún de grados de Estudos técnicos como Arquitectura, Arquitectura técnica (0,2) ou Paisaxe (0,2). Tamén moi valorada na maioría de grados de Ciencias sociais, (Xornalismo, Publicidade ou Turismo con 0,2).

A materia utiliza para a súa calificación o formato de exames das probas Abau e traballos complementarios. É de catro horas semanas. O éxito dos estudantes desta materia nas probas Abau foi unha constante non últimos anos.

Historia do cine

Asignatura que abarca toda a historia do Cine como unha disciplina artística de suma importancia para mellorar o noso entendemento do mundo actual. Comezamos con nocións de técnicas cinematográficas que nos axudarán a comprender e apreciar mellor o cine.  Despois comezamos a historia coa invención do cine en 1895 e rematamos cara os anos 80.

Cada avaliación veremos dúas películas, comentadas na clase e o alumndo terá unha ampla selección de películas para ver dúas por avaliación pola súa conta, facendo dous comentarios críticos sobre ela (50% da nota). Tamén un examen tipo test por avaliación (40%). A participación activa na clase en debates ou comentarios sobre películas terá a súa plasmación na calificación cun 10%.

Materia recomendada para todos os bacharelatos, especialmente os de Ciencias Sociais e Humanidades por aportar coñecemento sobre unha das disciplinas artísticas máis importantes da actualidade  e porque implementa unha notable mellora na comprensión da historia e das competencias lingüísticas, sociais e artísticas.

CALENDARIO DE JOSÉ MANUEL RUBIANES

CALENDARIO DE PROBAS DE RECUPERACIÓN PARA OS ALUMNOS DE 1ºESO A,1ºESO C(GRUPOS ORDINARIOS) ,1º ESO A/B ( AGRUPA-MENTO) ,2º ESO A e 2ºESO B (GRUPOS ORDINARIOS) :

 

HORA

   DATA

1ºESO A e 1º ESO C

AGRUP.1ºESO A/B

2ºESO A e 2ºESO B

12:00

18 DE MAIO

T.1: “ATERRA E A SÚA

           REPRESENTACIÓN"

1 min por resposta

TOTAL PROBA : 20 min

T.1 : “A TERRA E A SÚA

           REPRESENTACIÓN”

 2 min. por resposta

TOTAL PROBA : 30 min.

T.1: “O INICIO DA IDADE

           MEDIA”

1 min. por resposta

TOTAL PROBA : 24 min.

12:00

25 DE MAIO

T.2:“O RELEVO TERRES-

          TRE”.

1 min. por resposta.

TOTAL PROBA : 22 min

T.9 : “ A PREHISTORIA”

2 min. por resposta

 

TOTAL PROBA : 70 min.

T.2: “A EUROPA FEUDAL”

1,5 min. por resposta

 

TOTAL PROBA : 37,5 min.

12:00

1 DE XUÑO

T.7: “A PREHISTORIA”

1,5 min por cada resposta.

TOTAL PROBA : 66 min.

 

T.3: “O DESENVOLVEMEN

          TO DAS CIDADES NA

           IDADE MEDIA”

1 min. por resposta

TOTAL PROBA : 20 min.

 

PROFESORADO XEOGRAFÍA E HISTORIA

Compoñentes Departamento

Materias

Grupos 

mail

María Dolores Bouza 

 

Xefa departamento

Cultura Clásica

3º ESO A/C/D

lolobouzahistoria@gmail.com

Xeografía e historia

4º ESO C

Historia do Mundo C.

1ºBAC B

Historia de España

2º BAC A  e  2ª BACB

José Antonio Rey 

Xeografía e Historia

 

 

1º ESO B, 1º ESO D

3º ESO C

4º ESO A, B

josereyfernandez@edu.xunta.gal

Xeografía de España

2º BAC C

Nuria Castelo 

Historia de España

 

2º BAC C

ncastelo@edu.xunta.gal

Historia da Arte

2º BAC A/B/C

Xosé Manuel Rubianes

Xeografía e Historia

 

 

1º ESO A e1º ESO C

Agrupamento AB

2º ESO A

2º ESO C

 

xmanrubi@edu.xunta.gal

Carme Pernas

Xeografía e Historia

 

 

 

Agrupa 1º CD

2º ESO B e D

3º ESO aA B e D

 

Agrupa.

carmepernas@edu.xunta.gal

PARA O ALUMNADO DE XOSÉ MANUEL RUBIANES

AVISO IMPORTANTE : Para os alumnos do profesor Xosé Manuel Rubianes Gómez (1º ESO  A ,1º ESO  A/B,1º ESO C,
 2º ESO A e 2º ESO C), a entrega das tarefas faráse a través da fotografía de cada páxina dos exercicios correspondentes,
 enviándoas ao correo do preofesor : xmanrubi@edu.xunta.gal.
    Con respecto ás probas de recuperación daqueles alumnos ou alumnas que teñan algunha avaliación suspensa, podera-
nas facer a través da aula virtual ,onde aparecerán as probas por temas e as datas en que se deberán realizar.

PARA O ALUMNADO DE XOSÉ MANUEL RUBIANES

AVISO IMPORTANTE : Para os alumnos do profesor Xosé Manuel Rubianes Gómez (1º ESO  A ,1º ESO  A/B,1º ESO C,
 2º ESO A e 2º ESO C), a entrega das tarefas faráse a través da fotografía de cada páxina dos exercicios correspondentes,
 enviándoas ao correo do preofesor : xmanrubi@edu.xunta.gal.
    Con respecto ás probas de recuperación daqueles alumnos ou alumnas que teñan algunha avaliación suspensa, podera-
nas facer a través da aula virtual ,onde aparecerán as probas por temas e as datas en que se deberán realizar.

Distribuir contido


by Dr. Radut