Skip to Content

IES Leiras Pulpeiro

Celga

Petición de certificados online

O alumnado do IES Leiras Pulpeiro pode solicitar os certificados Celga na seguinte ligazón:

http://iesleiraspulpeiro.es/secretariavirtual/certificados.php

 

O alumnado do CPR Galén debe dirixirse a ese centro para facer a solicitude.

Validación de estudos de galego

Se desexa solicitar a validación de estudos de galego polo Celga, deberá vostede acudir á Secretaría do centro no que estea o seu expediente escolar (que será o último centro no que vostede cursou estudos non universitarios).

Para a valoración de méritos, naqueles casos en que proceda, e para o acceso á función pública galega, así como naqueles procedementos en que se exixa o coñecemento da lingua galega (agás para a obtención do Celga 5), terá a mesma validez posuír as certificacións de aptitude dos niveis de lingua galega oral, iniciación e perfeccionamento ca posuír as certificacións de aptitude dos Celga 1, Celga 3 e Celga 4, respectivamente.

Nas bases das convocatorias de oposicións e/ou concursos de méritos estableceranse os niveis de lingua exixidos como requisito e/ou como mérito.

A continuación preséntase, calsificada por niveis, a casuística de validacións recollidas na Orde do 10 de febrerio de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos níveis de coñecemento da língua galega (Celga):

celga1celga2celga3celga4celga5

Distribuir contido


by Dr. Radut