Skip to Content

IES Leiras Pulpeiro

Oferta educativa

Ensinanzas oficiais LOMLOE (2023-2024)

A seguinte oferta de materias segue os decretos da LOMLOE en Galicia:

 

 • Educación Secundaria Obrigatoria

 

  • 1º ESO
   • Alternativa relixiosa
    • Relixión Católica
    • Relixión Evanxélica
    • Proxecto Competencial
   • Libre configuración
    • Promoción de estilos de vida saudables
   • Tecnoloxía
    • Normal
    • Bilingüe

 

  • 2º ESO
   • Alternativa relixiosa
    • Relixión Católica
    • Relixión Evanxélica
    • Proxecto Competencial
   • Libre disposición
    • Identidade Dixital
   • Tecnoloxía
    • Normal
    • Bilingüe

 

  • 3º ESO
   • Optativa:
    • Cultura Clásica
    • Educación Dixital
    • Oratoria
    • Segunda Lingua Estranxeira (francés)
   • Alternativa relixiosa:
    • Relixión Católica
    • Relixión Evanxélica
    • Proxecto competencial
   • Tecnoloxía
    • Normal
    • Bilingüe

 

  • 4º ESO
   • Modalidade (elexir 1):
    • Matemáticas A (resolución de problemas e situacións da vida cotiá)
    • Matemáticas B (profundan en álxebra, xeometría, análise e estatística)
   • Troncais (2 obrigadas):
    • Opción ciencias:
     • Física e Química
     • Bioloxía e Xeoloxía
    • Opción humanidades:
     • Latín
     • Filosofía, Cultura Clásica ou Oratoria
    • Opción sociais e FP:
     • Formación e Orientación Persoal e Profesional
     • Economía e emprendemento
   • Optativa (elexir 2)
    • Dixitalización
    • Expresión Artística
    • Música
    • Latín
    • Segunda Lingua Estranxeira (francés)
    • Tecnoloxía
   • Alternativa relixiosa:
    • Relixión Católica
    • Relixión Evanxélica
    • Libre disposición

 

 • Bacharelato:

   
  • 1º BAC
   • Modalidade de Ciencias:
    • Obrigada: Matemáticas I
    • Opción 1:
    • Opción 2:
     • Bioloxía e Xeoloxía
     • Debuxo Técnico I
   • Modalidade de Humanidades
    • Obrigada: Latín I
    • Opción 1:
     • Historia do Mundo Contemporáneo
     • Grego I
     • Economía
    • Opción 2:
   • Modalidade de Ciencias Sociais
    • Obrigada: Matemáticas aplicadas ás CC.SS.
    • Opción 1:
    • Opción 2:
     • Historia do Mundo Contemporáneo
  • 2º BAC:
    • Modalidade de Ciencias:
     • Obrigada: Matemáticas II
     • Opción 1:
      • Física
      • Bioloxía
     • Opción 2:
      • Química
      • Debuxo Técnico II
      • Xeoloxía e Ciencias Medioambientais
    • Modalidade de Humanidades
     • Obrigada: Latín I
     • Opción 1:
      • Xeografía
      • Grego II
     • Opción 2:
      • Historia da Arte
    • Modalidade de Ciencias Sociais
     • Obrigada: Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II
     • Opción 1:
      • Xeografía
     • Opción 2:
      • Empresa e modelos de negocio
   • Optativa (calquera opción):
   • Alternativa relixiosa
    • Relixión Católica
    • Libre disposición

 

Programas especiais:

 • Aula de transtornos xerais do desenvolvemento: trastornos do espectro autista

 

 • Seccións bilingües: tecnoloxía en 2º e 3º ESO

 

 • Proxectos europeos Erasmus+: comezamos o proxecto no curso 2017-2018 coa formación

 

 • Convivencia e mediación: comezamos o proxecto no curso 2017-2018 coa formación

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut