Skip to Content

IES Leiras Pulpeiro

Oferta educativa

Ensinanzas oficiais

 

 • Educación Secundaria Obrigatoria

 

  • 1º ESO
   • Relixión
    • Católica
    • Evanxélica
    • Valores éticos
   • Libre configuración
    • Promoción de estilos de vida saudables

 

  • 2º ESO
   • Relixión
    • Católica
    • Evanxélica
    • Valores éticos
   • Libre configuración
    • Identidade Dixital
   • Tecnoloxía
    • Normal
    • Bilingüe

 

  • 3º ESO
   • Matemáticas:
    • Académicas
    • Aplicadas
   • Específicas:
    • Francés
    • Cultura clásica
   • Relixión:
    • Católica
    • Valores éticos
   • Tecnoloxía
    • Normal
    • Bilingüe

 

  • 4º ESO
   • Modalidade:
    • Académicas
     • Física e química
     • Bioloxía e xeoloxía
     • Latín
     • Economía
    • Aplicadas
     • Ciencias aplicadas
     • Iniciativa emprendedora
     • Tecnoloxía
   • Específicas:
    • TIC
    • Música
    • Plástica
    • Francés
    • Tecnoloxía
    • Filosofía
    • Cultura científica
    • Cultura clásica
   • Relixión
    • Católica
    • Valores éticos

 

 • Bacharelato:

   
  • 1º BAC
   • Troncais de opción
    • Modalidade de Ciencias:
     • Matemáticas I (obrigada)
     • Física e Química
     • Debuxo Técnico I
     • Bioloxía e Xeoloxía

     Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais:

     • Latín I (obrigada)
     • Grego I
     • Historia do Mundo Contemporáneo
     • Economía
     • Matemáticas aplicadas ás CC.SS.
   • Específicas (calquera opción):
    • Linguaxe e práctica musical
    • Tecnoloxía Industrial I
    • Cultura científica
    • T.I.C. I
    • Francés I
    • Relixión Católica
   • Libre configuración (calquera opción):
    • Aprendendo a facer ciencia
    • Antropoloxía
    • Prácticas textuais
    • Actividades físicas de ocio e tempo libre
    • Historia do cine
    • Robótica
    • Reforzo de inglés
    • Reforzo de francés
  • 2º BAC:
   • Troncais de opción
    • Modalidade de Ciencias
     • Matemáticas II (obrigada)
     • Física
     • Química
     • Bioloxía
     • Debuxo Técnico II
    • Modalidade de Humanidades
     • Latín II (obrigada)
     • Historia da Filosofía
     • Grego II
     • Historia da Arte
     • Xeografía
     • Economía e Administración de Empresas
    • Modalidade de Ciencias Sociais
     • Matemáticas aplicadas ás CC.SS. (obrigada)
     • Historia da Filosofía
     • Grego II
     • Historia da Arte
     • Economía e Administración de Empresas
   • Específicas (calquera opción)
    • Ciencias da terra e do medio ambiente
    • Imaxe e son
    • TIC II
    • Tecnoloxía Industrial II
    • Historia da música e da danza
    • Psicoloxía
    • Francés II
    • Relixión católica
    • Bioloxía
    • Historia da Filosofía
   • Libre configuración (calquera opción):
    • Literatura Galega do século XX
    • A actividade física como forma de vida saudable
    • Patrimonio artístico e cultural de Galicia
    • Métodos estatísticos e numéricos
    • Electrotecnia
    • Ética e Filosofía do Dereito
    • Filosofía da ciencia e da tecnoloxía
    • Reforzo de inglés

 

Programas especiais:

 • Aula de transtornos xerais do desenvolvemento: trastornos do espectro autista

 

 • Seccións bilingües: tecnoloxía en 2º e 3º ESO

 

 • Proxectos europeos Erasmus+: comezamos o proxecto no curso 2017-2018 coa formación

 

 • Convivencia e mediación: comezamos o proxecto no curso 2017-2018 coa formación

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut