Skip to Content

Orientación

OBRA DE TEATRO: O SEGREDO DE UXÍA

Para conmemorar o Día contra a Violencia de Xénero, os vindeiros luns 24 e martes 25 de novembro terá lugar unha representación teatral , organizada dende o Cim de Bueu . Xoré Teatro presentará en dous pases diarios,  no salón de actos do IES Johan Carballeira  “O Segredo de Uxía”, coa participación de Rebeca Oliveira e Ana Domínguez e guión e dirección de Ramón Torrente García. Participarán nestes pases o alumnado dos diferentes centros do concello. Invitamos ás AMPAS ao pase  das 19:15 horas ,do día 24 de novembro .

O alumnado de adultos do IES Johan Carballeira, asistirá ao pase  das 19:15 horas do día 24 e o alumnado da ESO, ao pase das 10:00 horas do día 25 de novembro.

 

Agardámosvos alí!!

Onte, venres,  rematou o curso de MEDIACIÓN ESCOLAR no noso instituto (IES JOHAN CARBALLEIRA). Despois de moitos venres, un pequeno grupo de alumnos/as do centro chegou a acadar o título de mediador; xa temos mediadores! Seguro que para o próximo curso, cunhas duas ou tres sesións prácticas, podemos empezar a traballar na convivencia.

QUE É A MEDIACIÓN ESCOLAR?

 A Mediación escolar  é unha oportunidade que se brinda ás persoas cun conflito para sentar xuntas cunha ou dúas persoas neutrais, un ou dous membros do Equipo de Mediación, para falar do seu problema e intentar chegar a un acordo duna forma positiva, pacífica e construtiva. 
É un proceso voluntario, confidencial e en ningún caso ameazante.
QUEN LEVA A CABO A MEDIACIÓN? 
Os membros do Equipo de Mediación. Está constituído por  alumnos previamente formados. Eles serán os que guíen o proceso e axuden a chegar a un acordo, co obxectivo final de seren os propios alumnos os que desenvolvan por enteiro o proceso. 
CALES SON AS FUNCIÓNS DO EQUIPO DE MEDIACIÓN? 
 • Fomentar a comunicación entre as persoas afectadas por un conflito. 
 • Axudar ao esclarecemento do conflito a través do diálogo respectuoso. 
 • Promover a búsqueda de acordos que satisfaga a ambas partes. Regular o proceso de comunicación sen impoñer solución. 
EN QUE SITUACIÓNS SE LEVA A CABO A MEDIACIÓN? 
 • Cando se detecte calquera conflito e as persoas implicadas, VOLUNTARIAMENTE, acepten a intervención do Equipo de Mediación: discusións entre alumnos/as, insultos e ameazas, amizades que se deterioran, situacións desagradables, etc. 
 • Cando a dirección do centro, ou algún profesor derive un caso de conflito a Mediación, sempre e cando as partes estean de acordo en participar.
  EQUIPO DE MEDIACIÓN ESCOLAR
  Enhoraboa aos novos mediadores escolares e moitas grazas por participar.

II XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

OS DÍAS 7, 8 E 9 DE MARZO DE 2012 TERÁN LUGAR AS
II XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL.

O LUGAR DA CELEBRACIÓN SERÁ O AUDITORIO DE CANGAS

O HORARIO É DE 9:30 h. ata as 13:15 h.
Os destinatarios son os alumnos/as de 4º ESO e 1º e 2º bacharel.
Tamén están convidados os familiares, profesionais educación, alumnado de 2º curso do ciclos superiores, e todo aquel que esté interesado na orientación.
Orientador do IES JOHAN CARBALLEIRA (BUEU)

BLOG DE ORIENTACIÓN

Entendemos a Orientación Educativa e Profesional coma os apoios que, de forma sistemática e organizada, recibe a comunidade educativa durante o proceso educativo de todos os alumnos dende o seu inicio na escolarización ata que finalice os estudios non universitarios.

COMPOSIÓN

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO IES JOHAN CARBALLEIRA

XEFE DO DEPARTAMENTO FRANCISCO JAVIER PIÑEIRO VILA
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO MALENA
ÁMBITO SOCIO- LINGÜÍSTICO ANGÉLICA
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL ANA
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA Mª CONCEPCIÓN VARELA NIETO

 

FUNCIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

a) Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación dos alumnos, e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.

b) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas por la CCP, as propostas do plan de orientación académica e profesional e do plan de acción titorial.

c) Participar na elaboración, seguimento, e avaliación do PEC e do PCC, incidindo nos criterios de carácter pedagóxico e organizativo para a atención de ACNEE e nos principios de AVALIACIÓN FORMATIVA e na adecuación de CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

d) Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe.

e) Participar na avaliación psicopedagóxica e participar no deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade.

f) Facilitarlle ao alumnado o apoio e asesoramento necesario para adquirir habilidades básicas de vida e afrontar os momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como son: ingreso no centro, cambio de ciclo ou etapa, elección de optativas, transición á vida profesional, e á resolución de conflitos de relación interpersoal.

g) Informar o alumnado dos recursos laborais e profesionais ao seu alcance e propoñer a realización de actividades de orientación que lle faciliten a toma de decisións sobre o seu futuro.

h) Cooperar cos membros do EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESPECIFICO, no deseño, desenvolvemento e avaliación de programas de orientación.

i) Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a: hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupo.

j) Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educativo dos seus fillos, especialmente nos relativo a: motivación, construción de autoconcepto e de autoestima, e no proceso de toma de decisións.

k) Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións.

 

BASES LEGAIS:

 •  D. 120/1998 de 23 abril polo que se regula a orientación educativa e profesional en Galicia.
 •  O. 24 de xullo de 1998 polo que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional de Galicia.

 

RESOLUCIÓN DE 22 DE ABRIL DE 2011 OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO MAIORES DE 18 ANOS

PARÁMETROS DE PONDERACIÓNS DAS MATERIAS DA FASE ESPECÍFICA, MAIO 2011

 

PROBAS DE ACCESO A UNIVERSIDADE, MATRÍCULA

 

CALENDARIO ESCOLAR 2011-2012

 

TITORIA

 

Distribuir contido


by Dr. Radut