Admisión e matrícula

Prazo Extraordinario de Matrícula para ESO e BACH

Días 6, 7, 8 e 9 de setembro. Prégase se efectúe a matrícula canto antes para poder configurar os grupos. Grazas.

Matrícula 2021/22

Recordamos que o alumnado que queira matricularse nun ciclo formativo por primeira vez, deberá participar no proceso de admisión previo á matricula e agardar a que se publique a adxudicación definitiva para matricularse. Esta circunstancia inclúe ao alumnado repetidor de 1º curso, e ao alumnado de réxime adultos modular. ADMISIÓN CICLOS FP     

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO POR PORTELO: 9:00 - 13:00

 

 Matrícula

1º ESO

Matrícula

2º ESO

 Matrícula

3º ESO

 Matrícula

4º ESO

Matrícula

1º BACH

Matrícula

2º BACH

Matrícula

2º FP CM-CS

Ordinario

Matrícula

FCT 

 

 Matrícula

1º FP CM-CS

Ordinario

 Matrícula

Ciclos

Adultos - Modular

 

Admisión alumnado de novo ingreso no centro: ESO - BACH

Orde 18-12-20 Admisión alumnado

Orde 12-3-13 Admisión alumnado

Impreso admisión

 

VACANTES

 

Prazo: 1 ao 22 de marzo

Documentación:

Fotocopia do DNI ou folla de inscrición da alumna ou alumno no Libro de familia

Certificado de matrícula (con código XADE), no que conste o curso que estuda actualmente

Padrón familiar

 

Admisión FP - 2020/21

Información e seguimento do proceso de ADMISIÓN desde a páxina https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2019-2020

Calendario do desenvolvemento do proceso de admisión.  

A presentación de solicitudes comeza o 25 de xuño ás 9:00 e remata o 8 de xullo ás 13:00 horas.

Información completa sobre a Formación Profesional (oferta, probas, currículos, validacións, normativa... na  web http://www.edu.xunta.gal/fp/

Horarios Modular Curso 2020-21

Matrícula, admisión e reserva

Ante as confusións que está a ver coa reserva, admisión de alumnado novo de ESO e BACH e matrícula, facemos a seguinte aclaración. A reserva de praza para alumnado procedente dos colexios adscritos de primaria, e a admisión de alumnado novo de ESO e BACH para o próximo curso procedente doutros centros, están pechadas. Tan só restan a admisión de alumnado de FP e a matriculación de todo o alumnado do centro. Ambos os dous procesos prevese que teñan lugar a principios de xullo. Dos dous publicarase información na páxina web e enviarase un abalarMobil ás familias.

Proceso de ADMISIÓN de novo alumnado - ESO e Bacharelato

Restablecese o prazo para a presentación das SOLICITUDES DE ADMISIÓN de alumnado en ESO e BACH. O prazo iniciarase o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes. Publicaranse as listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido antes do 9 de xuño de 2020.

O procedemento para a presentación das solicitudes pode facerse de xeito telemático seguindo as instrucións que se detallan na seguinte páxina:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Tamén se poderán presentar solicitudes de xeito presencial no centro previa petición de cita a través do correo electrónico: ies.chapela@edu.xunta.gal No correo deberán indicar nome e número de teléfono para establecer contacto. A cita previa poderase concertar ademais a través do teléfono  do centro (886 110 610) en horario de 10:00 a 13:00. Preferiblemente este será tamén o horario de entrega de documentación. Acudirá un único adulto, sen acompañamento, respectando as distancias de seguridade e os protocolos que se indiquen. Prégase que nas instalacións do centro se porte mascarilla.

Estas medidas tómanse pola seguridade das traballadoras e traballadores do noso centro, e de toda a comunidade educativa. Moitas grazas.

Admisión Curso 2020-2021

 

Solicitude de Admisión Curso 20/21 - Alumnado de novo ingreso ESO - BACH

Prazo: 1 ao 20 de marzo

Documentación

Fotocopia do DNI ou folla de inscrición da alumna ou alumno no Libro de Familia.

Certificado de matrícula (con código XADE) no que conste o curso que estuda actualmente.

Padrón Familiar.

Cambio de modalidade no Bacharelato

Distribuir contido